Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Svenska Frimurare Ordens högtidsdag

Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag äger rum lördagen den 16 mars 2019. Bröder från grad VIII och uppåt hälsas välkomna.

Lördagen den 16 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi. Logen genomförs i VIII graden.
 
Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
              
Tid: 14.00. Platserna intagna klockan 13.40.
 
Kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 595 kr.
 
Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till Stora Landslogens Bankgiro 298–4136 (observera kontonumret).

Betalning från utlandet skall ske i SEK till; IBAN: SE59 6000 0000 0000 4989 7152 BIC: HANDSESS.. Ange på inbetalningen ”HD 2019” samt ditt namn och din grad.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden, samt nya riddare av Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

1/1

Matrikel 2019

Matrikel 2019 kommer i slutet av februari.

Matrikel 2019, kommer att omfatta ämbetsmanna- och medlemsdel.

Utgivningen av matrikeln sker i slutet av februari månad 2019 och redovisar ämbetsmanna- och medlemsläget inom Orden från årsskiftet 2018/2019.

Pris vid avhämtning: 190 kronor.
Vid hemsändning (inkl porto): 240 kronor, samma pris som 2017.

Beställning för hemsändning sker genom insättning av 240 kronor på Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1