Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

S:t Johanneslogen Oscar 200 år

Lördagen den 25/4 2020 firar S:t Johanneslogen Oscar, Halmstad, sin 200:e högtidsdag.


Svenska Frimurare Ordens värdegrund

Bröder och allmänhet är varmt välkomna att ta del av Ordens värdegrundsarbete.

Svenska Frimurare Orden bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att på ett tydligt sätt kunna visa vad Orden står för och vad våra medlemmar kan förvänta sig av vår gemensamma verksamhet. Vi har valt ett träd som grundsymbol för att på enklast tänkbara sätt visa vad Orden står för i vår tid.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete genom att klicka här ›››

1/1

Läs Frimuraren på Issuu.com

Välkommen att läsa vår medlemstidning direkt på nätet via Issuu.com

Ordens medlemstidning kommer ut fyra gånger om året och innehåller mycket matnyttig information om Svenska Frimurare Orden, vad Orden står för och en hel del om våra många olika aktiviteter. För att göra tidningen tillgänglig för såväl bröder som intresserad allmänhet publicerar vi varje utgåva hos tidningstjänsten "Issuu.com". 

Klicka här för att läsa Frimuraren hos Issuu.com ›››

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Vårbrev mm