Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Matrikel 2019

Matrikel 2019 kommer i slutet av februari.

Matrikel 2019, kommer att omfatta ämbetsmanna- och medlemsdel.

Utgivningen av matrikeln sker i slutet av februari månad 2019 och redovisar ämbetsmanna- och medlemsläget inom Orden från årsskiftet 2018/2019.

Pris vid avhämtning: 190 kronor.
Vid hemsändning (inkl porto): 240 kronor, samma pris som 2017.

Beställning för hemsändning sker genom insättning av 240 kronor på Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1

Kapitelbrödernas löftesförnyelse

Stora Landslogen i samverkan med Svea Provinsialloge inbjuder till Kapitelbrödernas löftesförnyelse fredagen 25 januari 2019

Tid: 17:00. Platserna intagna senast kl. 16:50
Klädsel: Frack med svart väst, prästdräkt eller mörk kostym.

Bröder av grad VIII eller högre inbjudes närvara.

Anmälan till efterföljande måltid (inkluderande vin till varmrätt) sker genom insättning av 380 kr till Stora Landslogens Bankgiro 298–4136 (observera kontonumret). Betalning från utlandet skall ske i SEK till: 
IBAN: SE59 6000 0000 0000 4989 7152 BIC: HANDSESS.

1/1

Ny Powerpointpresentation för Svenska Frimurare Orden

Orden förnyar sina informationsmaterial under hösten 2018. Först ut är en ny presentation för PowerPoint.

Under augusti och september 2018 kommer Orden att lansera ett helt nytt informationspaket. Detta består av en ny broschyr för främmande sökande, en ny folder för att presentera Orden för intresserad allmänhet samt en ny presentation för PowerPoint. 

Först ut är presentationen för PowerPoint som är producerad i två versioner, en för visning i så kallad "kioskläge", dvs automatisk visning och en för visning av en föredragshållare. 

Övriga produkter kommer att distribueras till samtliga fördelningskanslier under augusti, samt till samtliga bröder via Frimuraren nr 3/2018. 

1/2

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Waxholms Frimurareklubb
Inbjudan sammankomst 4 februari
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Sammankomst med reception i grad X
Frimurareföreningen EOS
Samtalskväll flyttad
Lidköpings Frimurarebröder
Sammankomst
Victory
Grad I den 21/1
Skånska Provinsiallogen
Arbetsordning 2019
Mälardalens Stewardsloge
Information