Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Hemsidan omstrukturerad

Hemsidan är nu omstrukturerad, och alla enheters information och arbetsordningar ligger nu bakom inloggning. 

Logga in och navigera via vänstermenyn för att nå Din egen eller andra enheters sidor.

* Matrikelsökning ska nu fungera som tänkt.
* Egna adressfilter för nyhetsbreven är nu tillgängliga.

Kända problem som vi redan meddelat vår leverantör:

* Ett par nyhetssidor (med personinformation) ligger fortfarande kvar publikt. 
* Några menyer i vänstermarginalen ligger i fel ordning.
* En del layouter kan behöva justeras.


Ny Powerpointpresentation för Svenska Frimurare Orden

Orden förnyar sina informationsmaterial under hösten 2018. Först ut är en ny presentation för PowerPoint.

Under augusti och september 2018 kommer Orden att lansera ett helt nytt informationspaket. Detta består av en ny broschyr för främmande sökande, en ny folder för att presentera Orden för intresserad allmänhet samt en ny presentation för PowerPoint. 

Först ut är presentationen för PowerPoint som är producerad i två versioner, en för visning i så kallad "kioskläge", dvs automatisk visning och en för visning av en föredragshållare. 

Övriga produkter kommer att distribueras till samtliga fördelningskanslier under augusti, samt till samtliga bröder via Frimuraren nr 3/2018. 

1/2

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 17 mars 2018 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Komminister Harald Gustafsson, X SPL, AT SPL
• Juvelerare Torsten Bergström, X Svea, ADPM Svea
• Akademisekreterare Sune Lindh, X Svea, OM CFE
• Verkställande direktör Per Andersson, X VPL, ACM VPL, ADM Pil
• Medicine doktor Måns Jungner, X Svea, ECM SLL
• Byggmästare Bengt Davidson, X VPL, FKa VPL, L DD

samt utnämnt följande broder att från den 17 mars 2018 vara 

1/1