Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Ny Stormästare installerad

Lördagen den 11 maj installerades Christer Persson i sitt ämbete i Ordens Stamhus.

Vid en mycket högtidlig installationshögtid i Ordens Stamhus på Blasieholmen i Stockholm installerades Bankdirektören Christer Persson i sitt nya ämbete.

Drygt 310 ordensbröder från Sverige och Finland samt ett 35-tal utländska gäster representerande andra frimurarorganisationer var samlade för att övervara denna viktiga händelse för Orden.

Efter installationshögtiden samlades de närvarande ordensbröderna och gästerna till en festmåltid som ackompanjerades av musik framförd av ordensbröder.

I kommande nummer 2/2019 av Ordens tidning Frimuraren återfinns artiklar om installationshögtiden med efterföljande festligheter.
 

1/1

FRIMURAREN nr 1 2019

Årets första nummer av  FRIMURAREN kommer snart till dig.

Tidningen Frimuraren är under utveckling, såväl gällande innehåll som formgivning. I årets första utgåva kommer en innehållsmässig förändring vara tydlig.
 
Genom ett OSM-beslut kommer informationen från Ordens kansli rörande utnämningar och entledigande att tas bort. Denna information kommer istället att, liksom tidigare, finnas på Ordens hemsida, men alltså inte längre i tidningen.
 
Det betyder att informationen i framtiden endast blir tillgänglig på Ordens hemsida bakom inloggning.
 
I tidningen Frimuraren kommer dock annan viktig information från Ordens kansli att presenteras.


Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden, samt nya riddare av Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

1/1