Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Åminnelsehögtid 11 september 2017

VERITAS PERSVADET

Åminnelsehögtid Måndagen den 11 september håller Stora Landslogen Åminnelsehögtid till minne av vår bortgångne Riddare och kommendör med Röda korset. Lars Hultqvist

Bröder av alla grader inbjudes att deltaga.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: 18.30. Platserna intagna kl. 18.20.
Klädsel: Frack med svart väst, prästdräkt eller mörk kostym.

Anmälan till måltiden kan endast ske genom inbetalning av 330 kr till SLL:s PlusGiro-konto: PG 51 66 25-1.

Ange på inbetalningen ÅH 2017 samt ditt namn och din grad.

Senaste anmälningsdag är måndagen den 28 augusti.
Inbetalning från utlandet skall ske i SEK till: IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251 BIC/ SWIFT: NDEASESS


Matrikel 2017 finns till försäljning vid Ordens kansli

Matrikel 2017, som omfattar ämbetsmanna- och medlemsdel, finns till försäljning vid Ordens kansli.
Pris vid avhämtning 190 kronor. Pris vid hemsändning (inkl. porto) 240 kronor. Beställning för hemsändning sker genom att insättning av 240 kronorpå Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 18 mars 2017 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Ekonomie- och politices magister Henrik Wikström, X SCF, FÖS SCF.
• Direktör Gillis Edman, X GPL, ADPM GPL.
• Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, FT ÖStL.
• Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, FDPM Svea.
• Skattejurist Lars Hultqvist (avliden 1 april 2017), X Svea, AÖSkM Svea, L DD .
• Docent, överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, ADPM ÖPL. 

1/1