Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Norrskenet firar 100 år

Brödraföreningen Norrskenet i Boden firar sin 100:e årsdag

Frimureriet i Boden har firat sin 100:e högtidsdag och genomfördes under två uppdelade tillfällen varav ett möte bestod av logearbete samt en jubileumsbankett, nu i augusti, där även damer deltog.


Ny brödraförening invigd i Skåne

Jörgen Kock heter vår senaste brödraförening

Under högtidliga former invigdes nyligen en ny brödraförening i Skåne. Den heter Jörgen Kock och arbetar i kapitelgraderna, det vill säga i graderna VII till X.

Sin första ordinarie sammankomst efter invigningen har man i september i grad VII.  Det kommer för utom mötet att bjudas på ett föredrag på temat "Tidevarv". Föredraget kommer att hållas av Riddaren och kommendören med Röda korset, Rolf Prag.

1/1

Matrikel 2019

Matrikel 2019 kommer i slutet av februari.

Matrikel 2019, kommer att omfatta ämbetsmanna- och medlemsdel.

Utgivningen av matrikeln sker i slutet av februari månad 2019 och redovisar ämbetsmanna- och medlemsläget inom Orden från årsskiftet 2018/2019.

Pris vid avhämtning: 190 kronor.
Vid hemsändning (inkl porto): 240 kronor, samma pris som 2017.

Beställning för hemsändning sker genom insättning av 240 kronor på Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 16 november
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 18 oktober
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 19 oktober
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 20 september
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Första möte i KBrF Jörgen Kock