Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Norrskenet firar 100 år

Brödraföreningen Norrskenet i Boden firar sin 100:e årsdag

Frimureriet i Boden har firat sin 100:e högtidsdag och genomfördes under två uppdelade tillfällen varav ett möte bestod av logearbete samt en jubileumsbankett, nu i augusti, där även damer deltog.


Ny brödraförening invigd i Skåne

Jörgen Kock heter vår senaste brödraförening

Under högtidliga former invigdes nyligen en ny brödraförening i Skåne. Den heter Jörgen Kock och arbetar i kapitelgraderna, det vill säga i graderna VII till X.

Sin första ordinarie sammankomst efter invigningen har man i september i grad VII.  Det kommer för utom mötet att bjudas på ett föredrag på temat "Tidevarv". Föredraget kommer att hållas av Riddaren och kommendören med Röda korset, Rolf Prag.

1/1

Svenska Frimurare Ordens värdegrund

Bröder och allmänhet är varmt välkomna att ta del av Ordens värdegrundsarbete.

Svenska Frimurare Orden bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att på ett tydligt sätt kunna visa vad Orden står för och vad våra medlemmar kan förvänta sig av vår gemensamma verksamhet. Vi har valt ett träd som grundsymbol för att på enklast tänkbara sätt visa vad Orden står för i vår tid.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete genom att klicka här ›››

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 16 november
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 18 oktober
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 19 oktober
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Inbjudan till sammankomst den 20 september
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Första möte i KBrF Jörgen Kock