Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Ny Stormästare vald i Svenska Frimurare Orden

Val av Stormästare har ägt rum i Ordens stamhus i Stockholm.

Efter sju år som Ordens Stormästare har broder Anders Strömberg meddelat att han frånträder sitt uppdrag den 10 maj 2019. Den 17 mars genomförde Stora landslogen val av ny Stormästare.

Till ny Stormästare för Svenska Frimurare Orden har valts Christer Persson, för närvarande provinsialmästare i Skånska provinsiallogen.             
Han tillträder sitt uppdrag lördagen den 11 maj vid en installationshögtid i Ordens Stamhus i Stockholm.

1/1

FRIMURAREN nr 1 2019

Årets första nummer av  FRIMURAREN kommer snart till dig.

Tidningen Frimuraren är under utveckling, såväl gällande innehåll som formgivning. I årets första utgåva kommer en innehållsmässig förändring vara tydlig.
 
Genom ett OSM-beslut kommer informationen från Ordens kansli rörande utnämningar och entledigande att tas bort. Denna information kommer istället att, liksom tidigare, finnas på Ordens hemsida, men alltså inte längre i tidningen.
 
Det betyder att informationen i framtiden endast blir tillgänglig på Ordens hemsida bakom inloggning.
 
I tidningen Frimuraren kommer dock annan viktig information från Ordens kansli att presenteras.


Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden, samt nya riddare av Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Det Gyllene Snittet
Inbjudan
Det Gyllene Snittet
Inbjudan
Värmländska Provinsiallogen
Reception i grad IX lördagen den 18 maj 13.00
Värmländska Provinsiallogen
Reception i grad IX fredagen den 17 maj 18.30
Frimurareföreningen EOS
Sammankomst i grad VI
Den Nordiska Första St Johannislogen
Stipendieutdelning