Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Matrikel 2017 finns till försäljning vid Ordens kansli

Matrikel 2017, som omfattar ämbetsmanna- och medlemsdel, finns till försäljning vid Ordens kansli.
Pris vid avhämtning 190 kronor. Pris vid hemsändning (inkl. porto) 240 kronor. Beställning för hemsändning sker genom att insättning av 240 kronorpå Ordens plusgirokonto 34 40 – 5. Glöm inte att ange namn och adress. Var vänlig att texta tydligt.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 18 mars 2017 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Ekonomie- och politices magister Henrik Wikström, X SCF, FÖS SCF.
• Direktör Gillis Edman, X GPL, ADPM GPL.
• Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, FT ÖStL.
• Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, FDPM Svea.
• Skattejurist Lars Hultqvist (avliden 1 april 2017), X Svea, AÖSkM Svea, L DD .
• Docent, överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, ADPM ÖPL. 

1/1

Drottningen delade ut anslag till medicinsk forskning

Torsdagen den 13 oktober 2016 överlämnade Drottningen stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset på Bååtska palatset i Stockholm.

Torsdagen den 13 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm. Under ceremonin mottog de 35 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag. Docent Lena Krumlinde Sundholm talade om sin forskning kring utveckling av handfunktion hos barn med cerebral pares. Därefter berättade med dr Jenny Alkén om sitt forskningsprojekt kring gulsot hos nyfödda.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

1/1

Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Bröder i grad VIII - X
Stenbocken
Julgransplundring
Stenbocken
Frimurarlunch
Övre Norrlands Provinsialloge
Grad X Umeå 2018-01-13
Hässleholms Frimurarförening
Sammankomst i grad I 14/12
Svea Provinsialloge
Kapitelbröder!
Carl Johan
Adventssamling
Svea Provinsialloge
Kapitelbröder!