Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Frimurarna delar varje år ut över 45 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Julhälsning från Stormästaren

Ordens Stormästare, Anders Strömberg, önskar alla bröder en god jul och ett gott nytt år.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare sänder sina broderliga hälsningar och önskar alla bröder en God jul och ett Gott nytt år.

Jag sänder er alla mina lyckönskningar inför det kommande året.

Anders Strömberg
Stormästare

Klicka här för att ladda ned Stormästarens julkort för år 2018 i PDF-format.

1/1

Ny Stormästare i Den Norske Frimurerorden

Ragnar Tollefsen har valts till ny Stormästare i Den Norske Frimurerorden.

Installationen kommer att äga rum den 29 november 2018 i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo.

Vi lyckönskar broder Ragnar.

Anders Strömberg
Stormästare SFMO

Länk till nyhet på Den Norske Frimurerordens hemsida
 

1/1

Ny Powerpointpresentation för Svenska Frimurare Orden

Orden förnyar sina informationsmaterial under hösten 2018. Först ut är en ny presentation för PowerPoint.

Under augusti och september 2018 kommer Orden att lansera ett helt nytt informationspaket. Detta består av en ny broschyr för främmande sökande, en ny folder för att presentera Orden för intresserad allmänhet samt en ny presentation för PowerPoint. 

Först ut är presentationen för PowerPoint som är producerad i två versioner, en för visning i så kallad "kioskläge", dvs automatisk visning och en för visning av en föredragshållare. 

Övriga produkter kommer att distribueras till samtliga fördelningskanslier under augusti, samt till samtliga bröder via Frimuraren nr 3/2018. 

1/2