Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Drottningen överlämnade stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset till 35 forskare

Torsdagen den 4 september överlämnade Drottningen stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset till 35 forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen hälsades välkommen av stiftelsens ordförande Carl-Gustaf Piehl. Därefter mottog de 35 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Avslutningsvis höll docent Thomas Casswell ett föredrag om sin forskning inriktad på mag- och tarmsjukdomar hos barn och doktorand Katarina Stenberg Hammar talade om genetiska mekanismer vid astma hos barn.

Drottningen är stiftelsens Höga Beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Stiftelsen Frimurare Barnhusets ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Foto: Malin Bondeson

1/1

Stipendiatkonsert i Göteborg

Bröder av alla grader med familj och vänner hälsas varmt och broderligen välkomna till årets stipendiatkonsert.

Tid: Lördagen den 11 oktober 2014 kl 15.00 i Pelarsalen.
Plats: Frimurarsamhället Södra Hamngatan 31 Göteborg.

Välkommen att njuta av högklassig underhållning med våra fenomenala musikstipendiater. Ta med familj och vänner, men skynda att boka, platserna går åt som smör i solsken.

I pausen serveras förfriskningar.

Avgift: 150 kronor.

Anmälan senast 3 dagar före konserten till vår husfru Nancy,
Telefon:  070-813 13 89
E-post: intendent.gpl@frimurarorden.se

1/1

Heraldik inom Svenska Frimurare Orden

Frimurareföreningen Eos inbjuder till seminarium om heraldik i Lund den 26-28 september 2014.

Frimurareföreningen Eos inbjuder, tillsammans med Societas Heraldica Lundensis och Svenska Heraldiska Föreningen, till ett seminarium om heraldik i Lund den 26-28 september 2014, med föredragshållare och deltagare från såväl Sverige som våra Nordiska grannländer.

Den heraldiska traditionen inom Svenska Frimurare Orden är lång och mycket stark och för första gången ägnas nu ett helt seminarium, med såväl våra egna som utomstående heraldiska experter, åt detta spännande ämne. Våra föredragshållare reder ut begreppen kring heraldikens utveckling, historia och betydelse inom frimureriet. Seminariet är öppet för alla så det krävs ingen särskild grad för att delta.

1/4