Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

OM-installation i Carl Friedrich Eckleff

Broder Sune Lindh har av Ordens Stormästare utnämnts till Ordförande Mästare i forskningslogen Carl Friedrich Eckleff. Installationen äger rum den 16 augusti och bröder av alla grader hälsas varmt och broderligen välkomna.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till installation av den högt upplyste brodern Sune Lindh som logens ordförande mästare. 

Tid: Lördagen den 16 augusti 2014 kl 13.00.
Plats: Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.
Grad: Installationen hålls i grad I.
Klädsel: Högtidsdräkt med logeklädsel för arbetsloge.

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning av 450 kr (380 kr alkoholfritt) till plusgirokonto 77 14 89-2 eller 45 Euro (38 Euro alkoholfritt) till logens konto i Nordea i Finland 13 78 30-20 46 24 senast fredagen den 8 augusti.

Ange ”OM-installation” samt namn och grad på inbetalningen och komplettera gärna detta med ett meddelande om namn, grad och logetillhörighet till cfe@frimurarorden.se

Varmt och broderligen välkomna!


Heraldik inom Svenska Frimurare Orden

Frimurareföreningen Eos inbjuder till seminarium om heraldik i Lund den 26-28 september 2014.

Frimurareföreningen Eos inbjuder, tillsammans med Societas Heraldica Lundensis och Svenska Heraldiska Föreningen, till ett seminarium om heraldik i Lund den 26-28 september 2014, med föredragshållare och deltagare från såväl Sverige som våra Nordiska grannländer.

Den heraldiska traditionen inom Svenska Frimurare Orden är lång och mycket stark och för första gången ägnas nu ett helt seminarium, med såväl våra egna som utomstående heraldiska experter, åt detta spännande ämne. Våra föredragshållare reder ut begreppen kring heraldikens utveckling, historia och betydelse inom frimureriet. Seminariet är öppet för alla så det krävs ingen särskild grad för att delta.

1/4

Stamhuset får praktfull målning som gåva

Ordens stamhus får en mycket fin takmålning, målad i gammal mästarestil, till den vackra Oscarssalen.

Nu får Svenska Frimurare Ordens Stamhus någonting som saknats sedan 1696. Det är en stor nygjord takmålning, skapad i gammal mästarteknik, som placeras i den tomma takspegeln i Oscarssalen. Konstnären är Sanna Tomac som använders sig av gammal mästarteknik när hon nu skapar en takplafond som är fyra gånger sju meter stor.

– Detta projekt är ju helt fantastiskt och historiskt!, säger hon och glad över att ha fått förtroendet att framställa konstverket.

När Ordens Stormästare Gustaf Piehl avgick från sitt ämbete gjordes en insamling till Stamhusfonden. Därifrån kommer hälften av pengarna till projektet. Den andra hälften står Gustafs söner Carl-Gustaf och Johan Piehl för.

1/1