Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Anslag till medicinsk forskning utdelade i Göteborg

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen den 1 februari fick elva forskare mottaga anslag om totalt 2 450 000 kronor

Professorerna Sven Enerbäck, Mattias Lorentzon, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Henrik Zetterberg och docenterna Katarina Wilhelmson, Madeleine Zetterberg samt med dr Christine Laine erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. 

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,65 miljoner kronor.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Fil.kand. Rolf Prag, X SPL, ADPM SPL  L LD  fO Eos.
Personalchef Per Lundborg, X GPL ,  tf vO UD,  fO Vhav.
Reklambyråchef John Fahlnaes, X GPL, vO ID

och utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Överläkare Lars Mansfeld, X VPL, PBF, fOM Eug.
Tekniker Björn Wänting, X ÖNPL, PBF, FK ÖNPL.
Ingenjör Karl-Gösta Nilsson, X SPL, S UD fOM CXG

1/1

Drottning Silvia delade ut anslag till medicinsk forskning

Drottning Silvia delade ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Vid en högtidlig sammankomst under onsdagen i Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens stamhus, delade Drottning Silvia ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. 

Tjugonio forskningsgruppledare erhöll totalt 8 050 000 kr. Sju unga forskare fick som doktorandtjänst och utbildningsbidrag dela på 1 950 000 kr. Vid sammankomsten fick också 26 förstagångsstipendiater sina diplom ur Drottningens hand.

Alltsedan 1995 har Drottningen som stiftelsens Höga Beskyddare årligen medverkat i denna utdelningsceremoni. Under samma tid har drygt 110 miljoner kr lämnats som forskningsanslag.

1/1