Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag

Lördagen den 21 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi. Bröder från grad VIII och uppåt hälsas varmt och broderligen välkomna.

Lördagen den 21 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi.

Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: Logen startar klockan 14.00. Platserna skall vara intagna klockan 13.40.

Kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 580 kr.
Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till SLL:s plusgiro konto: PG 51 66 25-1.

Ange på inbetalningen ”HD 2015” samt ditt namn och din
grad.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 6 mars. Inbetalning från utlandet skall ske i SEK till: IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251, BIC/SWIFT: NDEASESS

1/1

Forskningssymposium i Göteborg, våren 2015

Den 18 till 19 april 2015 bjuder forskningslogen Carl Friedrich Eckleff in till symposium i Göteborg

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE) inbjuder bröder av alla grader till symposium i Göteborg lördag den 18 och söndag den 19 april 2015. Inbjudan gäller ALLA bröder, även dem som inte är medlemmar i CFE. Symposiet har föredragshållare från Sverige, Finland och Norge. För medföljande ordnas särskilt program. 

Utförlig information om program och hur man anmäler sig hittar du genom att klicka på denna länk ›››

1/1

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen den 2 februari 2015 fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 150 000 kr.

Professorerna Sven Enerbäck, Anders Linden, Mattias Lorentzon, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Henrik Zetterberg och docent Madeleine Zetterberg erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna, samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,39 miljoner kronor.

1/1