Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje dygn publiceras nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Stamhuset får praktfull målning som gåva

Ordens stamhus får en mycket fin takmålning, målad i gammal mästarestil, till den vackra Oscarssalen.

1/1

Nu får Svenska Frimurare Ordens Stamhus någonting som saknats sedan 1696. Det är en stor nygjord takmålning, skapad i gammal mästarteknik, som placeras i den tomma takspegeln i Oscarssalen. Konstnären är Sanna Tomac som använders sig av gammal mästarteknik när hon nu skapar en takplafond som är fyra gånger sju meter stor.

– Detta projekt är ju helt fantastiskt och historiskt!, säger hon och glad över att ha fått förtroendet att framställa konstverket.

När Ordens Stormästare Gustaf Piehl avgick från sitt ämbete gjordes en insamling till Stamhusfonden. Därifrån kommer hälften av pengarna till projektet. Den andra hälften står Gustafs söner Carl-Gustaf och Johan Piehl för.


Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

1/1

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Malmö under torsdagen den 3 april fick sex forskare från Malmö och Lund mottaga anslag om totalt 1 250 000 kr.

Professorerna Patrik Brundin, Susanne Iwarsson, Arne Lindgren, Bodil Ohlsson, Jan Sundquist och docenten Ulf Jakobsson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår
till 10,35 miljoner kronor.


Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

1/1

Vid en högtidlig sammankomst under torsdagen den 27 mars 2014, på Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens Stamhus, delade Prinsessan Christina, Fru Magnuson ut anslag om totalt 5 150 000 kr till tjugotre forskare från Stockholm och Uppsala ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Forskarna är professorerna Kerstin Brismar, Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Lena Gunningberg, Göran K Hansson, Mai-Lis Hellénius, Rolf Hultcrantz, Maria Masucci, John Pernow, Mårten Rosenqvist, Magnus Sköld, Mats Trulsson, Anders Wanhainen, Agneta Yngve och docenterna Martin Ingelsson, Cesare Patrone, Josefin Skogsberg, Hui-Xin Wang, Inger Wårdh samt med dr Petter Järemo, Carina Lundh Hagelin och Veronica Murray