Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Drottning Silvia delade ut anslag till medicinsk forskning

Drottning Silvia delade ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Vid en högtidlig sammankomst under onsdagen i Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens stamhus, delade Drottning Silvia ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. 

Tjugonio forskningsgruppledare erhöll totalt 8 050 000 kr. Sju unga forskare fick som doktorandtjänst och utbildningsbidrag dela på 1 950 000 kr. Vid sammankomsten fick också 26 förstagångsstipendiater sina diplom ur Drottningens hand.

Alltsedan 1995 har Drottningen som stiftelsens Höga Beskyddare årligen medverkat i denna utdelningsceremoni. Under samma tid har drygt 110 miljoner kr lämnats som forskningsanslag.

1/1

Svenska Frimurare Orden och internationellt bistånd

I samband med naturkatastrofer och andra händelser, vilka medför stort mänskligt lidande väcks nästan alltid frågan om huruvida Orden skall lämna bidrag till hjälparbetet även utanför Sveriges gränser.

Sådan insats från Ordens sida har, efter beslut av Ordens Stormästare, under senare år endast skett i samband med tsunamin för drygt 10 år sedan. Frågan har nu aktualiserats genom den flyktingvåg som sköljer in över Europa.

Ordens tidigare och nuvarande ställningstagande baseras på OAL (2 kap, 4§): "En frimurare skall offra sina krafter för det samhälle inom vilket han åtnjuter hägn och beskydd." I praktiken innebär det att Ordens omfattande hjälpinsatser riktas mot behov inom Sveriges gränser.

1/1

Anatomiska Teatern - urpremiär för grad VI

Den 14 november 2015 är det dags för urpremiär av en ny Anatomisk Teater i Göteborg, denna gång för grad VI. Konceptet med Anatomiska Teatern har blivit en framgång och varje år sätts det upp fler och fler Anatomiska Teatrar på olika håll inom Orden.

Bröder från grad VI och uppåt hälsas välkomna till uruppförandet av Anatomiska Teatern - grad VI, i Göteborg lördagen den 14:e november. OBS: Endast 85 biljetter tillgängliga. Först till kvarn får först mala!

På programmet står en slags ”superinstruktion” i VI:e gradens ritual. Ett antal centrala ritualmoment utförs och varvas med förklaringar om symbolik, historik och filosofi. Det blir ett skådespel i två akter och i pausen avnjuts förfriskningar, precis som på teatern eller operan. Efter teatern serveras en måltid i Pelarsalen.

Under flera år har Anatomiska Teatrar skapats och uppförts för de flesta av arbetsgraderna i det svenska systemet. Nu har turen kommit till grad VI - den avslutande graden i Andreasskedet. Det blir ett verkligt fint tillfälle att inhämta djuplodande kunskap om denna grad.

1/1