Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

SLL - Kapitelbrödernas löftesförnyelse 2015

Stora Landslogen i samverkan med Svea Provinsialloge inbjuder till Kapitelbrödernas löftesförnyelse Lördagen 21 november 2015

Bröder av grad VIII eller högre inbjudes närvara.

Tid: 11.00. Platserna intagna senast kl. 10.50
Klädsel: Frack med svart väst, prästdräkt eller mörk kostym.

Anmälan till efterföljande måltid sker genom insättning av 330 kr till SLL:s PlusGiro 51 66 25-1.

Senaste anmälningsdag är 11 november.

Uppge namn och grad vid inbetalningen.

Magnus Jäderlund
Storceremonimästare

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Storceremonimästaren genom e-post: scm@frimurarorden.se


Drottning Silvia delade ut anslag till medicinsk forskning

Drottning Silvia delade ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Vid en högtidlig sammankomst under onsdagen i Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens stamhus, delade Drottning Silvia ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. 

Tjugonio forskningsgruppledare erhöll totalt 8 050 000 kr. Sju unga forskare fick som doktorandtjänst och utbildningsbidrag dela på 1 950 000 kr. Vid sammankomsten fick också 26 förstagångsstipendiater sina diplom ur Drottningens hand.

Alltsedan 1995 har Drottningen som stiftelsens Höga Beskyddare årligen medverkat i denna utdelningsceremoni. Under samma tid har drygt 110 miljoner kr lämnats som forskningsanslag.

1/1

Svenska Frimurare Orden och internationellt bistånd

I samband med naturkatastrofer och andra händelser, vilka medför stort mänskligt lidande väcks nästan alltid frågan om huruvida Orden skall lämna bidrag till hjälparbetet även utanför Sveriges gränser.

Sådan insats från Ordens sida har, efter beslut av Ordens Stormästare, under senare år endast skett i samband med tsunamin för drygt 10 år sedan. Frågan har nu aktualiserats genom den flyktingvåg som sköljer in över Europa.

Ordens tidigare och nuvarande ställningstagande baseras på OAL (2 kap, 4§): "En frimurare skall offra sina krafter för det samhälle inom vilket han åtnjuter hägn och beskydd." I praktiken innebär det att Ordens omfattande hjälpinsatser riktas mot behov inom Sveriges gränser.

1/1