Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Prenumerera på arbetsordningar

Det är nu möjligt att på ett mycket enkelt sätt prenumerera på arbetsordningarna till samtliga enheter inom Svenska Frimurare Orden.

En ny funktion på Ordens hemsida gör det möjligt att på två olika sätt prenumerera på arbetsordningarna till valfri enhet inom Orden.

Arbetsordningen som ett mail

Man kan få de arbetsordningar man önskar skickade som ett mail till den e-postadress man registrerat hos Orden. Mailet skickas ut en gång i veckan. Följ nedanstående länk och klicka för de loger du önskar. Du måste vara inloggad när du väljer enheter.

https://www.frimurarorden.se/arbetsordningar/prenumerera/

Arbetsordningen i kalendern på din telefon eller dator

Ett mycket smidigt sätt att planera in dina logeaktiviteter är att låta arbetsordningen för valfri loge ligga in din dator- eller telefonkalender. Då går du till den arbetsordning du önskar prenumerera på och klickar på länken i övre högra hörnet, strax ovanför arbetsordningen, där det står "Prenumerera på arbetsordning". Följ instruktionerna i rutan som visas.

Sprid budskapet om dessa nya funktioner till alla bröder du känner.

1/1

Rapport från symposium om pediatrisk forskning

Ett symposium om pediatrisk forskning, Frontiers in Paediatric Research, arrangerat av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet, avhölls den 7 oktober på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Stiftelsen har under 25 år kunnat ge forskningsbidrag till pediatrisk forskning inom Stockholmsområdet. Patientnära relevant forskning av hög kvalitet har varit i fokus för stiftelsens insatser. Under åren har delats ut drygt 100 mkr, varav 10 mkr under 2014.

För att uppmärksamma denna angelägna forskning och som en del av 25-årsjubiléet ville stiftelsen och Karolinska Institutet ge möjlighet för barnläkare och övriga aktiva forskare att ta del av banbrytande pediatrisk forskning. I symposiet deltog nationella och internationella framstående forskare representerande såväl klinisk forskning som grundforskning.

1/1

Drottningen överlämnade stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset till 35 forskare

Torsdagen den 4 september överlämnade Drottningen stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset till 35 forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen hälsades välkommen av stiftelsens ordförande Carl-Gustaf Piehl. Därefter mottog de 35 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Avslutningsvis höll docent Thomas Casswell ett föredrag om sin forskning inriktad på mag- och tarmsjukdomar hos barn och doktorand Katarina Stenberg Hammar talade om genetiska mekanismer vid astma hos barn.

Drottningen är stiftelsens Höga Beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Stiftelsen Frimurare Barnhusets ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Foto: Malin Bondeson

1/1