Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse 2015

Vid en högtidlig sammankomst under torsdagen på Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens Stamhus, delade Prinsessan Christina, Fru Magnuson ut anslag om totalt 5 150 tkr till sjutton forskare från Stockholm

Forskarna är professorerna Kerstin Brismar, Lena Gunningberg, Göran K Hansson, MaiLis Hellenius, Rolf Hultcrantz, Östen Ljunggren, Maria Masucci, John Pernow, Anders Wanhainen, Agneta Yngve och docenterna Claes Hultling, Martin Ingelsson, Cesare Patrone, Josefm Skogsberg, Hui-Xin Wang samt med dr Petter J äremo, Carina Lundh Hagelin.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för
ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Linköping, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,39 miljoner kronor.

1/1

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen den 2 februari 2015 fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 150 000 kr.

Professorerna Sven Enerbäck, Anders Linden, Mattias Lorentzon, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Henrik Zetterberg och docent Madeleine Zetterberg erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna, samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,39 miljoner kronor.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Angående utnämningar till riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden, nya Riddare och kommendör med Röda korset samt nya innehavare av Ordens Hederstecken.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015
utnämnt

Stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
filosofie kandidat Thomas Böös, R&K, OU och
sektionschef Kaj Gustafsson, R&K, fSH

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har
utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2015 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Ingenjör Anders Fahlström, X ÖNPL, ADPM ÖNPL
Överste Jan Mörtberg, X Svea, t.f.SStM  vO UD  ADM NC
Vice chefsåklagare Göran Sjödell, X GPL, FDPM GPL
Överläkare Per Werner, X SPL, FDPM SPL och
Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, AK Svea  L PD

1/1