Utgivningsplan 2016

Tidningen Frimuraren utkommer fyra gånger om året.

Nummer

Utgivningsvecka

Utdelningsdag      

Materialdag

1/2017

10

8/3

23/1

2/2017

19

10/5

3/4

3/2017

39

27/10

21/8

4/2017

49

6/12

30/10