Utgivningsplan 2018

Tidningen Frimuraren utkommer fyra gånger om året.

Nummer

Materialdag (måndag)

Utgivning     

 

1/2018

Vecka 4

Vecka 10

 

2/2018

Vecka 13

Vecka 19

 

3/2018

Vecka 33

Vecka 39

 

4/2018

Vecka 43

Vecka 49