Extramaterial från tidningen Frimuraren

Här kan du ta del av sådant material som vi av utrymmesskäl inte kunnat publicera i papperstidningen.

Trycket är hårt på vår medlemstidning Frimuraren och antalet artiklar som skickas in till varje nummer är stort. Därför har vi inrättat denna avdelning på hemsidan för att kunna publicera de artiklar som av utrymmesskäl inte får plats i tidningen. 

.................................................

Dödahavsrullarna och frimureriet


Ett föredrag hållet av Karl-Gustav Sandelin, förste talman i Stor Capitlet i Finland, vid sommarsamlingen Havskrona Sommar Frimurare i Nagu, Åbolands skärgård i Finland, sommaren 2013

En dryg vecka före samlingen hade bröderna firat midsommar. En del hade gjort det genom att delta i gamla fornnordiska ritualer med brasor, majstänger och konsumtion av öl och andra lite starkare drycker. Men i kyrkliga sammanhang hade man firat Johannes döparens dag. I Johannesevangeliet möter vi Johannes döparen redan i första kapitlet. När Johannes får frågan vem han är svarar han med ett citat ur profeten Jesajas bok (40:3) där det sägs: "Jag är en röst som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren". Också i en av dödahavsrullarna citeras samma vers och sammanhanget visar att den eller de som står bakom den texten också tolkar sin uppgift som ett röjande av en väg för Herren. Vad är det fråga om? Har vi att göra med en grupp som Johannes döparen och genom honom Jesus från Nasaret hörde ihop med?

Läs hela artikeln ›››

.................................................

Trollflöjten – en opera enbart för frimurare?

Få operor har utsatts för så många analyser som Trollflöjten vilket tyder på att Mozarts opera är en av de märkligaste som skrivits. Det råder ingen tvekan om att handlingen i operan inspirerats av frimureriska allegorier, det uppstod ju t.o.m. rykten om att det var frimurarna som förgiftade Mozart för att han avslöjat deras hemligheter i sin opera. Men, med utgångspunkt i frimurareordens speciella ritual och symbolik finns det faktiskt väldigt många fler märkvärdigheter att upptäcka i Trollflöjten.

Läs hela artikeln ›››

.................................................