Storintendentens expedition

Storintendenten ansvarar för inköp av gradprydnader, insignier och ritualenliga föremål till Stora Landslogen och samordnar övriga sådana inköp inom Orden och biträder loger och brödraföreningar med råd och hjälp.

Beställningar skall normalt ske skriftligen och helst på årsbasis. Oförutsedda och brådskande behov kan anmälas genom beställning med e-post eller fax.

Förfrågningar kan göras genom kontakt med storintendentens expedition, normalt bemannad måndag–fredag 09.00-17.00.


Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Telefon: 08-463 37 45
Fax: 08-463 37 30
E-post: sit@frimurarorden.se