Pressmeddelanden

2011-07-02
 

Frimurarestiftelser köper Strand Hotell


Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm har träffat avtal med Home Properties AB om förvärv via bolag av fastigheten Måns Bock 6, mer känd som Strand Hotell på Nybrokajen i Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 600 MSEK. Tillträdesdag är den 1 september 2011. Köpet sker i samverkan med Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Hotellet, som uppfördes 1912, är på drygt 6 300 kvadratmeter och omfattar 152 rum, varav 19 är inhyrda i grannfastigheten Måns Bock 3. Denna fastighet ägs sedan 1930 av Stiftelsen Frimurare Barnhuset, som även via bolag tillsammans med Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse sedan 2005 äger fastigheten Måns Bock 7 i samma kvarter.

Ordföranden i Barnhusstiftelsen, Sten Svensson, säger i en kommentar att köpet av hotellfastigheten breddar basen för stiftelsens långsiktiga kapitalplacering:
”Avkastningen vidgar möjligheten för stiftelsen att kunna ge ett kontinuerligt stöd till vård och fostran av barn och ungdom samt att ge anslag till pediatrisk forskning.
De forskare som tar emot våra stipendier skall kunna räkna med att vi är uthålliga, med fleråriga stöd, så att stipendiaterna kan uppnå de mål som de satt upp för sin forskning.”

”Strand Hotell är ett landmärke i Stockholm, ett klassiskt hotell med unikt läge vid Nybroviken. Det är mycket glädjande att kunna tillföra denna fastighet till vårt innehav. Närheten till de två andra fastigheterna skapar också långsiktigt driftsmässiga kostnadsfördelar och utvecklingsmöjligheter”, säger fastighetsbolagens verkställande direktör och stiftelsernas sekreterare Jan-Magnus Hagman.

Stiftelsernas rådgivare har varit Crown Nordic Management och Advokatfirman Glimstedt.

Stockholm den 2 juli 2011
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

För ytterligare information:
Sten Svensson, ordförande tel 08 776 11 00, 070 597 70 20
Jan-Magnus Hagman, sekreterare tel 073 042 36 46

Kort om frimurarestiftelsernas verksamhet:
Svenska Frimurare Orden och dess närstående stiftelser, som alla skapats genom gåvor och testamentariska förordnanden från frimurare och deras anhöriga, delar årligen gemensamt ut över 35 MSEK till medicinsk forskning, social hjälpverksamhet och kultur.