Press

Kontaktperson i alla frågor från press och media är:

Ordförande i informationsdirektoriet, Herman Håkansson.
Telefon: 070-627 55 98
E-post: o.id@frimurarorden.se