Ordens högsta styrelse

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.
 
Ordens Stormästare är bankdirektör Christer Persson.
 
Ordens Stormästare har vid sin sida en rådgivande församling, Högsta Rådet.
 
Ordens högsta ämbetsmän är:
Stormästarens prokurator (SMP)
Stormästarens ståthållare (SMS)
Ordens sigillbevarare och kansler (OSK)
Ordens uppsyningsmästare (OU)
Ordens räntmästare (OR)
Ordens administrator (OA)
Ordens stormarskalk (OS)
Ordens överarkitekt (OÖ)
Ordens planeringsmästare (OP)
Ordens instruktionsmästare (OI)
Orden banerförare (OB)
Provinsialmästarna (PM) och
Kapitelmästaren för Stor Capitlet i Finland (KM).

De skall alla vara lekmän.

Bland Ordens högsta ämbetsmän ingår även
Ordens högste prelat (OHP) och
vikarien för Ordens högste prelat (vOHP),
som skall tillhöra det andliga ståndet.