Ordensledning

Här följer en kortfattad beskrivning av hur ordensledningen är organiserad.

HM Konung Carl XVI Gustaf är Ordens höge beskyddare. HM Konungen är därjämte Stormästare i Carl XIII:s Orden som är en officiell kunglig Orden, instiftad 1811, vilken tilldelas framstående svenska och utländska frimurare. Antalet är begränsat till 33 svenska riddare, varav 3 är av det andliga ståndet samt 10 utländska riddare. Denna ordensinstitution är unik i världen.

Stormästaren
Stormästareämbetet i Svenska Frimurare Orden har gamla anor. Under mer än 200 år innehades ämbetet av svenska kungar eller medlemmar av Kungahuset. Nuvarande Stormästare är jur. kand. Anders Strömberg.

Presidiet och högsta rådet
Vid sin sida har Stormästaren ett presidium och Högsta rådet. I Högsta rådet ingår Stormästarens prokurator, Stormästarens ståthållare, Ordens sigillbevarare och kansler, Ordens högste prelat, provinsialmästarna och kapitelmästaren för Stor Capitlet i Finland, Ordens överarkitekt, Ordens administrator, Ordens uppsyningsmästare, Ordens räntmästare, Ordens stormarskalk, Ordens banérförare och Ordens planeringsmästare.

Provinsialmästarna
Provinsialmästarna leder verksamheten inom landets åtta olika fördelningar. I dessa fördelningar ingår ett antal loger och brödraföreningar, som i sin tur leds av ordförandemästare/ordförande. Det frimureriska arbetet i Finland leds av en kapitelmästare i Helsingfors.


Verksamhet i Sverige och Finland
Frimureriet kom till Sverige 1735 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet. Idag omfattar verksamheten över 15 000 medlemmar i ca 150 arbetsenheter - loger och brödraföreningar. Här ingår också ett antal sådana enheter under Stor Capitlet i Finland.

Det unika svenska systemet tillämpas även i Danmark, Norge och Island.