Beställning av nytt medlemskort

I den händelse du är i behov av ett nytt medlemskort för närvaroregistrering skall du
kontakta din egen loge och någon av dess sekreterare.
Kontakten skall alltså ske med din Johannes-/Andreas- eller Kapitelloge,
ej med brödraförening.

Kontaktuppgifter till din loge finns på hemsidan under Loger.

Sekreteraren makulerar det gamla medlemskortet i medlemssystemet och
efter ca en vecka, så kommer ett nytt medlemskort hem till din bostadsadress.