Äldre meddelanden från Ordens kansli

Här publicerar vi samtliga äldre meddelanden från 1997 och framåt.

Från Ordens Kansli (2012-12-05)

Svenska Frimurare Orden
Barmhärtighetsdirektorium
Entledigande
Bankdirektören Dick Mannestig, X Svea, som sekreterare från och med den 1 januari 2013.

Förordnanden
Polisintendenten Olle Hedenblad, IX Svea, som sekreterare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017.
Civilingenjören Tomas Wändahl, X ÖPL, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande
Handlings chefen Thomas Falkeborn, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping från och med den 1 april 2013.

Från Ordens Kansli (2012-11-29)

Svenska Frimurare Orden
Planeringsdirektorium
Förordnande
Bankdirektören Per Odgren, X Svea, förlängt förordnande som vice Ordförande från och med 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnanden
Kriminalvårdaren/ekonomen Mikael Andersson, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Staffan i Avesta från och med den 29 november 2012 till och med den 28 november 2018.
Socionomen Per Scheutz, VIII VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen
S:t Carolus i Karlstad från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017.

7. Fördelningen (MNPL)
Förordnande
Miljöskyddschefen Bengt Erik Gruvin, VIII MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.

Från Ordens Kansli (2012-11-20)

Svenska Frimurare Orden
Planeringsdirektorium
Förordnanden
Civilingenjören Olof Granstedt, X Svea, skattejuristen Lars Hultqvist, IX Svea och ekonomie magistern John Björklund, VIII GPL, samtliga förlängt förordnande som ledamöter från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015.

1. Fördelningen (Svea)
Entledigande
Docenten och diakonen Thomas Ekstrand, X Svea, entledigas som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Vidar i Uppsala från och med den 1 november 2012.
Från Ordens Kansli (2012-11-12)

Stora Landslogen
Entledigande
Bankdirektören Christer Persson, R&K, som Storhistoriograf från och med den 1 mars 2013.

2. Fördelningen (SPL)
Entlediganden
Säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, som Provinsialmästare från och med den 1 mars 2013.
Bankdirektören Christer Persson, R&K, som Förste deputerad provinsialmästare från och med den 1 mars 2013.
Förordnande
Bankdirektören Christer Persson, R&K, som Provinsialmästare från och med den 2 mars 2013 till och med den 30 mars 2019.
Ingenjören Tore Lundström, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Kjell Christopher Barnekow i Helsingborg från och med den 20 januari 2013 till och med den 19 januari 2017.

4. Fördelningen (ÖPL)
Förordnande
Bergsingenjören Ulf Lindstrand, X ÖPL, förlängt förordnande  som Ordförande i Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 12 januari 2013 till och med den 11 januari 2016.

5. Fördelningen (VPL)
Förordnande
Veterinären Jan Wissler, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad från och med den 15 november 2012 till och med den 14 november 2018.

Från Ordens Kansli (2012-11-07)

Svenska Frimurare Orden
Entlediganden
Civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, som Ordens Administrator tillika Ordförande i Barmhärtighetsdirektorium från och med den 31 december 2012.
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som Ordens Banérförare tillika Ordförande i Utbildningsdirektorium från och med den 31 december 2012.
Förordnanden
Överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, förlängt förordnande som Ordens Uppsyningsmästare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013.
Direktören Tommy Adamsson, R&K, förlängt förordnande som Ordens Planeringsmästare tillika Ordförande i Planeringsdirektorium från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Entledigande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som vice ordförande/T f ordförande från och med den 31 oktober 2012.
Förordnande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som ordförande från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december 2016.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Förordnande
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, som ordförande från och med den 1 januari 2013.

Stora Landslogen
Entlediganden
Filosofie kandidaten Thomas Böös, R&K, som Ordens Storinkvisitor från och med den 31 december 2012.
Direktören Lars Berggren, R&K, som Ordens Storceremonimästare från och med den 31 december 2012.
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, R&K, som Ordens biträdande Storceremonimästare från och med den 31 december 2012.
Förordnanden
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, R&K, som Ordens Storceremonimästare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.
Teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, förlängt förordnande som Storintroduktör tillika vice ordförande i Logedirektorium från och med den 23 mars 2013 till och med den 19 mars 2016.

3. Fördelningen (GPL)
Entledigande
Professorn Göran karlsson, X GPL, som andre deputerad provinsialmästare i Göta Provinsialloge från och med den 31 december 2012

8. Fördelningen (ÖNPL)
Förordnande
Företagaren Mattias Karlsson, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå från och med den 15 december 2012 till och med den 14 december 2018.

Från Ordens Kansli (2012-10-23)

Svenska Frimurare Orden
Ny S:t Johannesloge
Ordens Stormästare har beslutat godkänna inrättandet av en ny S:t Johannesloge nämligen: S:t Johanneslogen Mälarporten i Södertälje med förkortningen MPN och logenumret 1113. Logen lyder under Provinsialmästaren för Svea Provinsialloge och invigning sker lördagen den 10 november 2012.

Ny Deputationsloge
Ordens Stormästare har beslutat att Brödraföreningen Attundaland i Djursholm ges rättighet att arbeta som Deputationsloge i grad I och II under Den Nordiska Första S:t Johannislogen från och med den 1 november 2012.

Förordnande
Ingenjören Karl-Gösta Nilsson, X SPL, som visitationssekreterare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Bankdirektören Göran Markström, X Svea, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012.

Förordnanden
Kyrkoherden Johnny Hagberg, R&K, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012 och tills vidare.
Professorn emeritus Karl-Gustav Sandelin, X SCF, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012 och tills vidare.

Svea Provinsialloge
Förordnande
Civilingenjören Ulph Lundgren, VIII Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Mälarporten i Södertälje från och med den 10 november 2012 till och med den 9 november 2018.

Skånska Provinsiallogen
Entlediganden
Majoren Tomas Thaung, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona från och med den 15 mars 2013.
Ingenjören Karl-Gösta Nilsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från och med den 31 januari 2013.
Från Ordens Kansli (2012-10-09)

Kapitelbrödernas löftesförnyelse lördag 24 november 2012
Bröder av grad VIII och uppåt hälsas varmt välkomna till löftesförnyelse den 24 november i Stamhuset.

Den 24 november 2012 genomför Stora Landslogen Kapitelbrödernas löftesförnyelse i samverkan med Svea Provinsialloge. Löftesförnyelsen genomförs i VIII graden.
Efter sammankomsten serveras en brödramåltid.

Plats: Stamhuset i Stockholm, Riddarsalen.
Tid: Löftesförnyelsen börjar kl 1100. Platserna intagna kl 1050.
Klädsel: Civil högtidsdräkt eller mörk kostym.
Kostnad: Priset för brödramåltiden är 280 kronor.

Vänligen inbetala beloppet för måltiden på SLL:s PlusGiro 51 66 25-1 senast den 14 november.

Stockholm den 9 oktober 2012
På Stormästarens uppdrag

/Anders Grafström
Ordens Storsekreterare

/Ronny Schultz
Chef inrikes ärenden

Från Ordens kansli (2012-10-01)

Svenska Frimurare Orden
Förordnande
Filosofie kandidaten Thomas Böös, R&K, som vikarie för Ordens Uppsyningsmästare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013.

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Entledigande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som ledamot i stiftelsen från och med den 4 juni 2012.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Entledigande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som ordförande i stiftelsen från och med den 4 juni 2012.

Stiftelsen Svenska Frimurare Barnhuset i Stockholm
Entledigande
Riksdagsmannen Sten Svensson, R&K, som ordförande i stiftelsen från och med den 1 januari 2013.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som arbetande ledamot från och med den 4 juni 2012.
Biträdande professorn emeritus Örjan Zetterqvist, R&K, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012.
Juris kandidaten Fredrik Björkman, X Svea, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012.

Förordnanden
Redovisningskonsulten Mårten Sandberg, X ÖNPL, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012 och tills vidare.
Akademisekreteraren Sune Lind, IX Svea, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012 och tills vidare.
Skolöverläkaren Lars Möller, VIII SPL, som arbetande ledamot från och med den 10 november 2012 och tills vidare.

Från Ordens Kansli (2012-09-27)

Ny Prydnadsförordning
Ordens Stormästare har den 17 september 2012 fastställt en ny prydnadsförordning (OSK cirkulär 3/12). Föreskrifterna träder i kraft omedelbart.
OSK cirkuläret är utsänt till loger och brödraföreningar samt finns även upplagt på Sleven.

Från Ordens kansli (2012-09-25)

Svea Provinsialloge
Korrigering av entledigande
Överstelöjtnanten Torbjörn Höök, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med den 20 oktober 2012.
Från Ordens kansli (2012-09-17)

Svenska Frimurare Orden
Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Nyförordnande/omförordnande
Vice överåklagaren Gunnar Adell, R&K, 2012 - 2014, nyförordnande.
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, 2012 - 2014, omförordnande.
Överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, 2012 - 2014, omförordnande.
Länsöverdirektören Bo Hansson, R&K, 2012 - 2014, omförordnande.
Överstelöjtnanten Anders Grafström, R&K, 2012 - 2014, omförordnande
som stiftelsens sekreterare.

Göta Provinsialloge
Förordnanden
Civilingenjören Patrik Berg, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Lejonet och Kronan i Göteborg från och med den 27 september 2012 till och med den 26 september 2018.

Överstelöjtnanten Håkan Lindgren, VIII MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla från och med den 1 oktober 2012 till och med den 30 september 2018.

Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Verkstadschefen Mikael Pudas, IX ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.

Från Ordens kansli (2012-09-06)

Svenska Frimurare Orden
Förordnande
Säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, som Stormästarens Prokurator från och med den 23 mars 2013 till och med den 30 september 2019.

Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som Stormästarens Ståthållare från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016.

Civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, som Ordens Sigillbevarare och Kansler från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.
Från Ordens kansli (2012-08-16)

Svea Provinsialloge
Förordnande
Civilingenjören Peter Branderud, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Kristineberg i Bromma från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.

Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Förlängt förordnande för filosofie doktorn Christer Ohlin, IX SPL, som Ordförande i Klippans Frimurareförening i Klippan från och med den 1 november 2012 till och med den 31 oktober 2015.
Logistikchefen Kent Högberg, VIII SPL, som Ordförande i Eslövs Frimurareförening i Eslöv från och med den 30 september 2012 till och med den 29 september 2018.

Östgöta Provinsialoge
Förordnanden
Förlängt förordnande för civilekonomen Christer Holmgren, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med den 6 december 2012 till och med den 18 januari 2013.
Civilingenjören Johan Lejon, X ÖPL, förordnas som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med den 19 januari 2013 till och med den 18 januari 2019.

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Ändrad arbetsinriktning
Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik arbetar från och med den 29 september 2012 i graderna IV-V till och med VIII som en följd av S:t Johanneslogen Höga Kustens invigning den 29 september 2012.
Från Ordens kansli (2012-06-12)

Utrikes ärenden
Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos M.W. Grand Lodge F.&A.M.of Alaska, USA, Andrew Hodnik som föreslagits som innehavare av detta ämbete efter Kenneth E Stedman.
Från Ordens kansli (2012-06-05)

Svenska Frimurare Orden
Enledigande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som vikarie för Ordens Sigillbevarare
och kansler från och med den 4 juni 2012.

Från Ordens kansli (2012-06-04)

Svenska Frimurare Orden
Ny S:t Johannesloge
Ordens Stormästare har beslutat godkänna inrättandet av en ny S:t Johannesloge nämligen: S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik med förkortningen HK och logenumret 7053. Logen lyder under Provinsialmästaren för Mellersta Norrlands Provinsialloge och invigning sker lördagen den 29 september 2012.

Drätseldirektorium
Förordnande
Ingenjören Peder Friis, X Svea som ledamot i Drätseldirektorium från och med den 28 maj 2012 till och med den 27 maj 2018.

Svea Provinsialloge
Förordnanden
Guldsmeden Stefan Carlsson, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2018.
Förlagsredaktören Mats Åberg, X Svea som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med den 20 oktober 2012 till och med den 19 oktober 2018.
Officeren Carl Arosenius, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från och med den 1 september 2012 till och med den 31 augusti 2018.

Skånska Provinsialogen
Förordnanden
Byggnadsingenjören Bengt Bengtsson, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Carl i Kalmar från och med den 28 januari 2013 till och med den 5 april 2013.
Civilekonomen Tor Wiedling-Fernandes, X SPL, som Ordförande i Frimurareföreningen EOS i Lund från och med den 4 september 2012 till och med den 3 september 2018.

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Byggnadsingenjören Bo Lundvik, X MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Höga Kusten i Örnsköldsvik från och med den 29 september 2012 till och med den 28 september 2018.

Från Ordens kansli (2012-05-24)

Övre Norrlands Provinsialloge
Entledigande
Redovisningskonsulten Mårten Sandberg, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå från och med den 16 maj 2012.

Från Ordens kansli (2012-05-15)

Svea Provinsialloge
Entledigande
Överstelöjtnanten Torbjörn Höök, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med den 20 september 2012.

Skånska Provinsiallogen
Entledigande
Prosten Per Arne Joelsson, X SPL, som Ordförande i Frimurareföreningen EOS i Lund från och med den 4 september 2012.

Göta Provinsialloge
Entledigande
Greenkeepern Kjell Solefors, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla från och med den 1 oktober 2012.

Från Ordens kansli (2012-05-09)

Svea Provinsialloge
Förordnanden
Brandskyddskonsulten Magnus Jacobson, VIII Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 september 2012 till och med den 31 augusti 2018.
Civilingenjören Erik Sörensen, IX Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Södermanlands Grip i Katrineholm från och med den 1 september 2012 till och med den 31 augusti 2018.

Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Projektledaren Tommy Sällström, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 25 augusti 2012 till och med den 24 augusti 2018.
Lantbrukaren/VD Kent Holmgren, VIII SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 14 september 2012 till och med den 13 september 2018.

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Civilingenjören Carl Sundström, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2018.
Företagaren Fredrik Högbom, X MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Arcturus i Östersund från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2018.
Majoren Karl-Erik Lundström, X MNPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 19 november 2012 till och med den 31 december 2012.

Från Ordens kansli (2012-05-03)

Drätseldirektorium
Förordnande
Verkställande direktören Pelle Björklund, X Svea, som ledamot i Drätseldirektorium från och med den 18 april 2012 till och med den 17 april 2018.

Skånska Provinsiallogen
Entledigande
Marknadsekonomen Leif Gustafsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 14 september 2012.

Göta Provinsialloge
Entledigande
Organisationskonsulten Bo Lextorp, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Lejonet och Kronan i Göteborg från och med den 27 september 2012.
Från Ordens kansli (2012-04-18)

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Entledigande
Juris kandidaten Anders Strömberg, R&K, som ordförande i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Musiefond från och med den 1 april 2012.

Förordnande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som ordförande i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Musiefond från och med den 2 april 2012 till och med den 31 mars 2018.

Stora Landslogen
Förordnande
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, R&K, som biträdande Storceremonimästare från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 december 2012.

Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Köpmannen Michael Holgersson, X ÖNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Artur Edmund i Skellefteå från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2012.

Från Ordens Kansli (2012-04-17)

Informationsdirektoriet
Förordnande
Redaktören Lars Billström, X Svea, som ledamot i Informationsdirektoriet från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Entledigande
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, som vice ordförande för Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 1 april 2012.

Förordnande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som vice ordförande för Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 2 april 2012 till och med den 31 mars 2018.
Bankdirektören Jan-Magnus Hagman, X Svea, OHT, förlängt förordnande som skattmästare i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 2 april 2012 till och med den 31 mars 2015.

Från Ordens Kansli (2012-03-28)

Logedirektoriet
Förordnande
Agronomen Olof Sköld, X ÖPL, som sekreterare i Logedirektoriet från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2018.

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Entledigande
Byggnadsingenjören Bo Lundvik, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik från och med den 1 juni 2012.

Från Ordens Kansli (2012-03-16)

Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Majoren Lars Undin, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad från och med den 1 september 2012 till och med den 31 augusti 2018.
Från Ordens Kansli (2012-03-06)

Planeringsdirektoriet
Förordnande
Projektledaren Christer Palm, X VPL, som ledamot i Planeringsdirektoriet från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2016.

Stora Landslogen
Förordnande
Bankdirektören Ulf von Feilitzen, X Svea, bankdirektören Michael Boström, X Svea, poliskommissarien Dan Lindqwister, IX Svea, IT-konsulten Magnus Svenson, IX Svea, brandskyddskonsulenten Magnus Jacobson, VIII Svea och verkställande direktören Peter Roos, VIII Svea, som Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) till och med den 16 mars 2013.

Från Ordens Kansli (2012-02-24)

Logedirektorium
Entledigande
Amanuensen Tom C Berggroth, R&K, som Ordens Stormarskalk, tillika ordförande i Logedirektorium från och med den 1 januari 2012.

Förordnande
Vice överåklagaren, Gunnar Adell, utnämnd R&K, som Ordens Stormarskalk, tillika ordförande i Logedirektorium, från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2018.

Från Ordens Kansli (2012-02-18)

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Finansdirektören Mats Modéen, X Svea, som arbetande ledamot i Forskningslogen från och med den 15 februari.

Förordnande
Bankdirektören Göran Markström, X Svea, som arbetande ledamot i Forskningslogen
från och med den 24 februari 2012 och tills vidare.
Från Ordens Kansli (2012-02-08)

Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Majoren Tomas Thaung, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona från och med den 25 mars 2012 till och med den 22 mars 2013.

Värmländska provinsiallogen
Förordnande
Polisintendenten Lars Lind, X VPL, som Ordförande i Frimurareföreningen Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2018.

Stor Capitlet i Finland
Förordnande
Kyrkoherden Per-Henric Schmidt, IX SCF, som Ordförande i Brödraföreningen Erasmus i Åbo från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2018.

Från Ordens Kansli (2012-02-07)

Entledigande av amanuensen i Logedirektoriet byrådirektören Göthe Jardebo, X Svea, från och med den 15 januari 2012.

Förordnande av avdelningsdirektören Johan F Wijnbladh, X MNPL OHT PBF, som amanuens i Logedirektoriet från och med den 1 januari 2012.

Förordnande av majoren Ronny Schultz, X Svea, som ledamot i Planeringsdirektoriet från och med 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014.

Entledigande av ledamoten i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Musiefond, filosofie   kandidaten Gösta Sandell, X Svea, från den 15 februari 2012.

Information från Ordens kansli 3 : 2012

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier
Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2012 utnämnt
direktören Tommy Adamsson, R&K, OP och
kontraktsprosten Leif Norrgård, R&K, OHP
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 28 januari 2012
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK

Anders Grafström
SS

Information från Ordens kansli 2 : 2012

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier, direktorier och OHT-gruppen
Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden


Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 17 mars 2012 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Vice överåklagaren Gunnar Adell, X SPL, f FvO EOS S LD,
IT-direktören Bo Ryderfelt, X VPL, fOM DGS L PD, och
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, X Svea, FCM SLL.

samt utnämnt följande bröder att från den 17 mars 2012 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Livmedikus Peter Möller, X Svea, O FrimS, och
Kyrkoherden emeritus Kjell Mazetti, X ÖPL, fO S:t O L ID.

Stockholm den 28 januari 2012
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK

Anders Grafström
SS

Från Ordens Kansli (2012-01-24)

Inrikes ärenden

Svenska Frimurare Orden

Förordnande
Amanuensen Tom C Bergroth , R&K, som vikarie för Ordens sigillbevarare och kansler (vOSK) från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.
Drätseldirektorium

Förordnanden
Civilekonomen Magnus Torén, X Svea, förlängt förordnande som ledamot i Drätseldirektorieum från och med den 1 januari 2012 till  och med den 31 december 2017.
Direktören Sten Tegnér, IX Svea, förlängt förordnande som ledamot i Drätseldirektorieum från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.
Bankjuristen Anders Jarn, VIII Svea, som sekreterare i Drätseldirektorium från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.
Barmhärtighetsdirektorium

Förordnanden
Bankdirektören Dick Mannestig, X Svea, förlängt förordnande som sekreterare i Barmhärtighetsdirektorium från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
Komministern Harald Gustafsson, X SPL, som ledamot i Barmhärtighetsdirektorium från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.

Informationsdirektorium
Förordnande
Civilingenjören Göte Gabrielsson, X SPL, förlängt förordnande som ledamot i informationsdirektorium från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014.

Planeringsdirektorium
Förordnande
Civilekonomen Anders Ekman, IX GPL, som ledamot i Planeringsdirektorium från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2016.

Utbildningsdirektorium
Entledigande
Filosofie magistern Gösta Sandell, X Svea, som museiföreståndare vid Ordens museum från och med den 1 januari 2012.

Förordnande
Läraren Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, som ledamot och sekreterare i Utbildningsdirektorium från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.

Stora Landslogen
Entledigande
Amanuensen Tom C Bergroth , R&K, som Ordens stormarskalk från och med den 31 december 2011.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entlediganden
Avdelningsdirektören Johan Wijnbladh , X MNPL OHT PBF, och docenten Karl-Erik Olsson, X SPL, som arbetande ledamöter i Forskningslogen från och med den 19 november 2011.

Förordnande
Professorn Mihailo Vukas, IX GPL, som arbetande ledamot i Forskningslogen från och med den 19 november 2011 och tills vidare.

Svea Provinsialloge
Förordnanden
Systemarkitekten Mikael Fredriksson, IX Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars2018.
Försäljningschefen Leif Jilsmo, X Svea, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Västerås från och med den 23 april 2012 till och med den 22 april 2018.

Skånska Provinsiallogen
Entlediganden
Kyrkoherden Christer Löfqvist, X SPL, som Ordförande i Eslövs Frimurareförening i Eslöv från och med den 30 september 2012.
Personalchefen Gösta Sandgren, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 24 augusti 2012.

Förordnanden
Prosten Per Arne Joelsson, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande i Frimurareföreningen EOS i Lund från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
Civilingenjören Patrik Sundström, IX SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Gothungia från och med den 1 maj 2012 till och med den 30 april 2018.

Göta Provinsialloge
Förordnanden
Kyrkoherden Peter Bratthammar, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Elisabeth i Göteborg från och med den 4 februari 2012 till och med den 3 februari 2018.
Konsuln Stephan Bergman, VIII GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Astræa från och med den 3 mars 2012 till och med den 2 mars 2018.

Östgöta Provinsialloge
Ändrad arbetsinriktning
Brödraföreningen IIIxIII i Motala arbetar från och med den 10 december 2011 i graderna IV-V och VI som en följd av S:t Johanneslogen De Tre Ljusens invigning i Motala.

Entlediganden
Lantbrukaren Hans Tevell, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen IIIxIII i Motala från och med den 9 december 2011.
Läraren Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 10 april 2012.
Kammarrättsrådet Lars Stridbeck, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping från och med den 5 mars 2012.

Förordnanden
Byggnadsingenjören Bertil Siltberg, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen IIIxIII i Motala från och med den 5 mars 2012 till och  med den 4 mars 2018.
Projektledaren Jonas Ekeroth, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping från och med den 6 mars 2012 till och med den 5 mars 2018.
Överstelöjtnanten Torbjörn Boström, IX ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 11 april 2012 till och med den 10 april 2018.

Värmländska Provinsiallogen
Förordnanden
Bankdirektören Åke Lindell, R&K, förlängt förordnande som Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen från och med den 1 februari 2012 till och med den 30 mars 2012.
IT-direktören Bo Ryderfelt, X VPL, som Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen från och med den 31 mars 2012 till och med den 30 mars 2018.
Bankkamreren Lennart Runström, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Caritas i Åmål från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2018.

Stor Capitlet i Finland
Förordnanden
Ekonomiemagistern Sven Mattsson, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo i Finland från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.
Teknologielicentiaten Johan Karjaluoto, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad i Finland från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Entledigande
Kyrkoherden Börje Viklander, X MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Arcturus i Östersund från och med den 1 juli 2012.

Förordnande
Majoren Sten-Olof Eriksson, X MNPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2017.

Utrikes ärenden

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisationer

Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med Grande Loja Maconica do Estado do Espirito Santo, Brasilien, och Grand Lodge of Moldavia.

 

Äldre meddelanden från Ordens Kansli
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 4 - 2011 (2011-11-01)

Inrikes ärenden
Svenska Frimurare Orden

Nya S:t Johannesloger
Stormästaren har beslutat godkänna inrättandet av två nya S:t Johannesloger nämligen:
S:t Johanneslogen Victory i Stockholm med förkortningen Vic och logenumret 1103.
Logen lyder under Provinsialmästaren för Svea Provinsialloge och invigning sker den 11 november 2011.
S:t Johanneslogen De Tre Ljusen i Motala med förkortningen DTL och logenumret 4043.
Logen lyder under Provinsialmästaren för Östgöta Provinsialloge och invigning sker den 10 december 2011.

Utbildningsdirektorium

Entledigande
Professorn Per Wramner, X Svea, som sekreterare och ledamot i utbildningsdirektorium från och med den 1 januari 2012.

Svea Provinsialloge

Förordnanden
Datakonsulten/egenföretagaren Dan Molander, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Victory i Stockholm från och med den 11 november 2011 till och med den 31 december 2015.
Förlängt förordnande för konsulten Frank Hammarin, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 maj 2012 till och med den 31 augusti 2012.
Planeraren Thomas Persson Centerkvist, VIII Svea, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Per i Sigtuna från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 januari 2018.

Entlediganden
Civilingenjören Per Arosenius, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från och med den 31 augusti 2012.
Folkskoleläraren Hans Lundvall, X Svea, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Västerås från och med den 23 april 2012.

Skånska Provinsiallogen

Ny frimurarklubb
Provinsialmästaren i Skånska Provinsialogen har beslutat om bildande av en frimurarklubb i Ljungby med namnet Sunnerbo frimurareklubb. Frimurareklubben invigs den 22 november 2011. Överordnad loge är S:t Johanneslogen Oscar.
Sammankomsterna kommer att hållas i Siriusordens lokaler, Bragegatan 5 i Ljungby.
Till ordförande har utsetts Pehr Sjömahr, VIII SPL och till vice ordförande Berndt Petersson, X SPL.

Förordnanden
Skolöverläkaren Lars Möller, VIII SPL, som Ordförande i Hässleholms Frimurareförening i Hässleholm från och med den 2 februari 2012 till och med den 1 februari 2018.

Göta Provinsialloge

Förordnanden
Ingenjören Torbjörn Rydfalk, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från och med den 4 november 2011 till och med den 3 november 2017.
Komministern Markus Hagberg, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Adalvard i Skara från och med den 10 oktober 2011 till och med den 9 oktober 2017.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Lantbrukaren Hans Tevell, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen De Tre Ljusen i Motala från och med den 10 december 2011 till och med den 9 december 2017.

Värmländska Provinsiallogen

Entledigande
IT-direktören Bo Ryderfelt, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från och med dem 14 september 2011.

Beslut om entledigande för direktören Åke Paulsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från och med den 1 oktober 2011 har upphävts.

Förordnanden
Utbildningssamordnaren Lars Mide, VIII VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från och med den 15 september 2011 till och med den 14 september 2017.
Förlängt förordnande för direktören Åke Paulsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013.
Förlängt förordnande för distriktsöverläkaren Per Zetterlund, X VPL, som Ordförande i Frimurareföreningen Bergslagsbröderna i Lindesberg från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013.

Utrikes ärenden

Utnämning av representant för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt: hos Grand Lodge of Lithuania, Gytis Kauzonas, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.


Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 3 - 2011. (2011-08-25)

Inrikes ärenden

Svenska Frimurare Orden

Beredningsgrupp för OHT
Stormästaren har beslutat tillsätta en Beredningsgrupp för utnämning av nya OHT. Som ledamöter ingår SMS Anders Strömberg, R&K (sammankallande), OB Göran Andersson, R&K och PM SPL Nils Magnusson, R&K. Samtliga från och med 1 juni 2011 till och med den 31 maj 2014.

Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Personalchefen Per Lundborg, X GPL, som ledamot i Utbildningsdirektorium från den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2017.
Översten Jan Mörtberg, X Svea, som ledamot i Utbildningsdirektorium från den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2017.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond

Förordnanden
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, förlängt som ordförande för tiden den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012,
Förlängt förordnanden för bankdirektören Bengt Gewalli, X Svea, bankdirektören Michael Boström, X Svea, samt marknadsekonomen Pierre Dunbar, X Svea, som ledamöter. Samtliga förordnanden gäller från den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012.

Svea Provinsialloge

Förordnanden
Överstelöjtnanten Alf Görsjö, VIII MStL, som Ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 16 maj 2011 till och med den 15 maj 2017.
Agronomen Herman Arosenius, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Sala Frimurarebröder i Sala från och med den 1 september 2011 till och med den 31 augusti 2017.
Majoren Peter Bäärnhielm, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Petrus de Dacia i Visby från och med den 5 september 2011 till och med den 4 september 2017.
Enhetschefen Anders Lené, X Svea, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 december 2012.
Komministern Jerry Högberg, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna från och med den 17 september 2011 till och med den 16 september 2017.
Överstelöjtnanten Christer Göthe, IX Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 1 november 2011 till och med den 31 oktober 2017.

Skånska Provinsiallogen

Entledigande
Direktören Kurt Boström, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Facklan i Landskrona från och med den 26 augusti 2011.

Göta Provinsialloge

Entledigande
Tekniske chefen Arne Lennartsson, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från och med den 4 november 2011.

Förordnanden
Kyrkoherden Harry Hultén, X GPL, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 1 september 2011 till och med den 31 augusti 2014.
Röntgenassistenten Jörgen Deckert, X GPL, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från och med den 3 maj 2011 till och med den 3 oktober 2011.
Civilekonomen Rolf Elamsson, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från och med den 4 oktober 2011 till och med den 3 oktober 2017.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Kammaråklagare Ulf Grimsborn, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Olof i Norrköping från och med den 15 november 2011 till och med den 14 november 2017.

Värmländska Provinsiallogen

Entledigande
Direktören Åke Paulsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från och med den 1 oktober 2011.

Stor Capitlet i Finland

Förordnande
Direktören Jarl Söderholm, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa i Finland från och med den 1 maj 2011 till och med den 31 januari 2017.

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Förordnanden
Ingenjören Bengt-Ivar Mähler, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2017.
Byggnadsingenjören Bo Lundvik, X MNPL, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014.
Konsultchefen Magnus Olovsson, VIII MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2017.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos Grand Lodge of Macedonia, Branko Temelkovski, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 2 - 2011 (2011-03-29)

Inrikes ärenden
Drätseldirektorium
Entledigande
Advokaten Bo Malmgren, R&K, som Överskattmästare från och med den 19 mars 2011.
Förordnanden
Bankdirektören Michael Boström, X Svea, som Överskattmästare från och med den 19 mars 2011 till och med den 18 mars 2017.
Ordens kansli
Ändring av Logenummer
För att åstadkomma överensstämmelse mellan medlemssystem och matrikel så byter Stora Landslogen logenummer från 1010 till 1001 och Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff från 1019 till 1004.
Stora Landslogen
Entlediganden
Prosten Klaus Stengler, R&K, som Stortalman från och med den 20 mars 2011.
Ingenjören Leif Lindqvist, R&K, som Förste Storbevakande broder från och med den 31 januari 2011.
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Andre storbevakande broder från och med den 31 januari 2011.
Civilekonomen Magnus Åkerman, R&K, som Storväktare från och med den 31 januari 2011.
Förordnande
Domprosten Ove Lundin, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat från och med den 19 mars 2011 till och med den 18 mars 2017.
Kyrkoherden Johnny Hagberg, R&K, som Stortalman från och med den 20 mars 2011 till och med den 18 mars 2017.
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Förste storbevakande broder från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 januari 2017.
Civilekonomen Magnus Åkerman, R&K, som Andre storbevakande broder från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 januari 2017.
Ingenjören Leif Lindqvist, R&K, som Storväktare från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 december 2015.
Advokaten Bo Malmgren, R&K, som Storprovisor tillika vice ordförande i Drätseldirektorium från och med den 19 mars 2011 till och med den 18 mars 2017.
Bankdirektören Christer Persson, R&K, som Storhistoriograf från och med den 19 mars 2011 till och med den 18 mars 2017.

Bankdirektören Ulf von Feilitzen, X Svea,
Bankdirektören Michael Boström, X Svea,
Poliskommissarien Dan Lindqwister, IX Svea,
IT-konsulten Magnus Svenson, IX Svea,
Civilekonomen Thomas Hagberg, VIII Svea och
Arbetsledaren Kimmo Jää-Aro, VIII Svea, som
Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) till och med den 17 mars 2012.
Svea Provinsialloge
Entledigande
Forskarstuderanden Fredrik Santell, IX Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 15 maj 2011.
Filosofie doktorn Owe Rönnquist, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 1 november 2011.
Förordnande
Direktören Lars Skoglund, IX Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Gustaf Dalén i Lidingö från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 januari 2017.
Fastighetsmäklaren Jan Resby, IX MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Adolf Fredrik i Stockholm från och med den 1 maj 2011 till och med den 30 april 2017.
Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Direktören Bo Wikström, VIII SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Facklan i Landskrona från och med den 27 augusti 2011 till och med den 26 augusti 2017.
Ingenjören Bo Mazetti-Nissen, VII SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Linnaeus i Älmhult från och med den 1 april 2011 till och med den 31 mars 2017.
Göta Provinsialloge
Ändrad arbetsinriktning
Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder arbetar endast i Johannesgraderna och arbetet i Andreasgraderna inställs tills vidare. Brödraföreningen verkar alltfort som deputationsloge i grad I och II under S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg.
Entledigande
Agronomen Bengt Weidow, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Adalvard i Skara från och med den 11 oktober 2011.
Förordnande
Ekonomie magistern Jonas Jesperson, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Bankdirektören Holger Svensson, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg från och med 11 april 2011 till och med den 10 april 2017.
Östgöta Provinsialloge
Deputationsloge
Brödraföreningen Njudung i Vetlanda får verka som deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med november 2011.
Förordnanden
Adjunkten Olof Nimhed, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från och med den 8 februari 2011 till och med den 7 februari 2017.
Stor Capitlet i Finland
Deputationsloge
Brödraföreningen Hans Henrik Boije i Tammerfors är tillika deputationsloge i graderna I, II
och III under S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo.
Entledigande
Marknadsföringsdirektören Johan Hagström, IX SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa från och med den 30 april 2011.
Förordnanden
Medicine licentiaten Carl-Johan Lindström, X SCF, förlängt förordnande som Ordförande mästare i S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud i Ekenäs från och med den 5 februari 2011 till och med den 4 februari 2013.
Bankdirektören Erkki Tuormaa, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå från och med den 9 mars 2011 till och med den 8 mars 2017.
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Entledigande
Komministern Mats Bonér, IX MNPL, som Ordförande mästare i S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall från och med den 1 juli 2011.
Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Ingenjören Anders Fahlström, X ÖNPL, som Andre deputerad provinsialmästare från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 januari 2017.
Utrikes ärenden
Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden
Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos Storprioratet i Finland Högste Stormästaren Anssi Arpiainen, som föreslagits som innehavare av detta ämbete,
hos the Supreme Council of the Ancient and Accepted Rite for Latvia Arvils Aseradens, som föreslagits som innehavare av detta ämbete,
hos the Grand Lodge of Cyprus Jacob Vorkas, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Information från Ordens kansli 2 : 2011

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2011 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

     Domprosten Ove Lundin, X Svea, AStM Svea,
     Kyrkoherden Johnny Hagberg, X GPL, FDM RV,
     Advokaten Bo Malmgren, X MNPL, ÖSkM DD, och
     Bankdirektören Christer Persson, X SPL, FDPM SPL.

samt utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2011 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

     Docenten Bo Lindquist, X Svea PBF, fADPM Svea L BD L SFBS,
     Fastighetsmäklaren Göran Eriksson, X SPL, fOM Kärn Vis S,
     Filosofie magistern Filip von Schantz, X SCF, fOM ÖStL och
     Bankdirektören Jan-Magnus Hagman, X Svea, Insp SFBS L MmFond S FrimS.


Stockholm den 28 januari 2011
På Stormästarens uppdrag
Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                              Anders Grafström
                                                                              SS

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 1 - 2011 (2011-01-20)

Inrikes ärenden

Drätseldirektorium

Förordnanden
Förlängt för lagmannen Erik Ternert, IX Svea, och direktören Lars Wijkman, IX Svea, som ledamöter från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.


Barmhärtighetsdirektorium

Entledigande
Kanslichefen Lars Lindquist, R&K, som Ordens Administrator tillika Ordförande i Barmhärtighetsdirektorium från och med den 31 december 2010.


Logedirektorium

Förordnanden
Förlängt för avdelningsdirektören Johan F Wijnbladh, X MNPL OHT, som ledamot från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011.
Adjunkten Rolf Prag, X SPL, som ledamot från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.


Informationsdirektorium

Entledigande
Informationschefen Lars von Knorring, R&K, som Ordens Överarkitekt tillika Ordförande i Informationsdirektorium från och med den 19 mars 2011.

Förordnande
Kanslichefen Lars Lindquist, R&K, som Ordens Överarkitekt tillika Ordförande i Informationsdirektorium från och med den 19 mars 2011 till och med den 22 mars 2014.


Planeringsdirektorium

Entledigande
Civilekonomen Ulf Barkman, VIII Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2011.

Förordnanden
Förlängt för civilekonomen Stig Heimer, X MNPL, som ledamot från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.
Förlängt för civilingenjören Olof Granstedt, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012.


Utbildningsdirektorium

Entledigande
Bankkamreren Johan Magnusson, X MNPL, som ledamot från och med den 1 januari 2011.

Förordnanden
Professorn Per Wramner, X Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Civilingenjören Bengt Orhall, X Svea, som sekreterare i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012.
Enhetschefen Lars Sjöstedt, X ÖNPL, som ledamot i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.
Rektorn Ronny Brännbacka, IX SCF, som ledamot i Orden nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Filosofie kandidaten Viktor Nordström, IX Svea, som medaljvårdare vid Ordens museum från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.


Ordens kansli

Förordnanden
Filosofie kandidaten Per Olson, X Svea, som biträdande Kanslichef och Avdelningschef för utrikes ärenden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Majoren Ronny Schultz, X Svea, som Avdelningschef för inrikes ärenden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.


Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond

Förordnande
Avdelningsdirektören Ulf Åsén, X Svea, som ledamot och sekreterare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.


Stora Landslogen

Entlediganden
Bitr. professorn em. Örjan Zetterqvist, R&K, som Storhistoriograf från och med den 19 mars 2011.
Civilekonomen Sture Mossberg, R&K, som Storprovisor tillika vice ordförande i Drätseldirektorium från och med den 19 mars 2011.


Magistralrådet
Förordnanden
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, specialläraren Bengt Larsson, R&K, kanslichefen Lars Lindquist, R&K, säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, och diplomingenjören Tom Waselius, R&K, som ledamöter från och med den 1 februari 2011, Bengt Larsson till och med den 30 juni 2013, övriga till och med den 31 januari 2014.


Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff

Entlediganden
Teologie doktorn Jarl Jergmar, R&K, och arkitekten SAR Gunnar Lantz, X Svea OHT, som arbetande ledamöter från och med den 20 november 2010.

Förordnanden
Docenten Thomas Ekstrand, X Svea, filosofie magistern Gunnar Nyström, IX SCF, och kantorn Mats Åberg, X Svea, som arbetande ledamöter från och med den 20 november 2010 tills vidare.


Svea Provinsialloge

Entledigande
Jur kandidaten Olle Sahlin, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Gustaf Dahlén i Lidingö från och med den 27 januari 2011.

Förordnande
Marknadsekonomen Bruno Ahlqvist, X Svea, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 december 2010 till och med den 30 november 2016.


Göta Provinsialloge

Entledigande
Sjökaptenen Peter Hultman, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka från och med den 1 januari 2011.


Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Förlängt för adjunkten Olof Nimhed, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Diorit i Västervik från och med den 1 januari 2011 till och med den 10 januari 2011.
Rådmannen Bo Lundgren, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Diorit i Västervik från och med den 11 januari 2011 till och med den 10 januari 2017.


Värmländska Provinsiallogen

Förordnande
Översten Ingvar Klang, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Pilgrimen i Karlstad från och med den 21 januari 2011 till och med den 20 januari 2017.


Stor Capitlet i Finland
Den 14 januari 2011 invigdes Brödraföreningen Hans Henrik Boije i Tammerfors till arbete i graderna I-III.

Entledigande
Diplomingenjören Leif Rehn, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå från och med den 9 mars 2011.

Förordnanden
Agrologen Ralf Sandbacka, IX SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johannelogen S:t Peder i Jakobstad från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Diplomingenjören Per Fröberg, VII SCF, som Ordförande i Brödraföreningen Hans Henrik Boije i Tammerfors från och med den 14 januari 2011 till och med den 13 januari 2017.


Mellersta Norrlands Provinsialloge

Deputationsloge
Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik verkar som deputationsloge under S:t Johanneslogen Moria i Härnösand även i grad III från och med den 1 januari till och med den 31 december 2011. Under denna period hålls inga sammankomster i graderna VII och VIII.

Entledigande
Avdelningsdirektören Johan Wijnbladh, X MNPL OHT, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 30 november 2010.

Förordnanden
Avdelningsdirektören Johan Wijnbladh, X MNPL OHT, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 december 2010 till och med den 31 december 2011.
Officeren Erik Thorsell, VIII MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Vintergatan i Sollefteå från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Förlängt för byggnadsingenjören Bo Lundvik, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Aquila från och med den 1 januari 2011 till och med den 30 juni 2011.
Officeren Leif Haglund, VII MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.


Utrikes ärenden

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisationer
Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med Supreme Council 33º A.&A.R. for Latvia, Prince Hall Grand Lodge of North Carolina och Grand Lodge of Cyprus.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos the Grand Lodge of Ohio, Ryan Christopher Posey, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos the Supreme Council 33O A.&A.R. of Freemasons of Canada, Harold E. Crosby som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos the Grande Lodge of Quebeck, Adrian Cretu som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos the Regular Grande Lodge of Serbia, Predrag Novikov som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Utnämning av representanter för främmande Storloge

Ordens Stormästare har som representant hos Svenska Frimurare Orden föreslagit:
för Regular Grand Lodge of Serbia, Dragan Buvac.

 

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 4 - 2010 (2010-10-26)

Inrikes ärenden

Drätseldirektorium

Förordnande
Bankdirektören Michael Boström, X Svea, som ledamot från och med den 1 augusti 2010 till och med den 31 juli 2016.


Barmhärtighetsdirektorium

Förordnande
Civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, som Ordens Administrator tillika Ordförande och från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2016.


Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond

Förordnande
Ingenjören Håkan Håstlund, IX Svea, som ledamot från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012.


Stora Landslogen

Förordnande
Kontraktsprosten Leif Norrgård, R&K, som Ordens Högste Prelat från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2018.

Entledigande
Kontraktsprosten Leif Norrgård, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat från och med den 31 december 2010.


Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff

Förordnanden
Docenten Thomas Ekstrand, X Svea, filosofie magistern Gunnar Nyström, IX SCF och kantorn Mats Åberg, X Svea som arbetande ledamöter från och med den 20 november 2010.

Entlediganden
Teologie doktorn Jarl Jergmar, R&K och arkitekten SAR Gunnar Lantz, X Svea OHT som arbetande ledamöter från och med den 20 november 2010.


Svea Provinsialloge

Entledigande
Docenten Bo Lindquist, X Svea, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 oktober 2010.


Skånska Provinsiallogen

Förordnande
Förlängt för överläkaren Per Werner, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.


Göta Provinsialloge

Förordnanden
Lektorn Lars-Olof Kjellström, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Birger Jarl från och med den 26 november 2010 till och med den 25 november 2016.
Förlängt för kyrkoherden Harry Hultén, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från och med den 14 oktober 2010 till och med den 31 augusti 2011.


Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Civilingenjören Magnus Engström, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln i Linköping från och med den 29 oktober 2010 till och med den 28 oktober 2016.
Arbetsledaren Eddy Elmersson, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Stjärnor i Oskarshamn från och med den 23 oktober 2010 till och med den 22 oktober 2016.

Entlediganden
Kanslichefen Styrbjörn Enkel, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln från och med den 28 oktober 2010. Kantorn Thomas Holmér, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Stjärnor från och med den 22 oktober 2010.


Stor Capitlet i Finland

Förordnande
Diplomingenjören Lars Lindqvist, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Phoenix i Helsingfors från och med den 17 december 2010 till och med den 16 december 2016.

Entledigande
Direktören Guy Catani, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Phoenix från och med den 16 december 2010.


Mellersta Norrlands Provinsialloge

Deputationsloge
Brödraföreningen Aqvila i Örnsköldsvik verkar som deputationsloge under S:t Johanneslogen Moria i Härnösand även i grad III från och med den 1 september till och med den 31 december 2010. Under denna period hålls inga sammankomster i graderna VII och VIII.

Förordnande
Förlängt för överstelöjtnanten Bertil Falkerby, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå från och med den 1 april till och med den 30 juni 2011.


Utrikes ärenden

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisationer
Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med National Grand Lodge of Romania, Grand Lodge of Macedonia och Grand Lodge of Slovakia.

 

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 3 - 2010 (2010-06-17)
Inrikes ärenden

Planeringsdirektorium

Förordnande
Ekonomie magistern John Björklund, VIII GPL, som ledamot från och med den 1 juni 2010 till och med den 31 december 2012.


Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som Ordförande i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Produktspecialisten Krister Fritzon, X SPL, som ledamot i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.

Entledigande
Skolchefen Carl-Gunnar Sandahl, X SPL, som ledamot i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 1 juli 2010.


Ordens kansli

Förordnande
Majoren Ronny Schultz, X Svea, som amanuens från och med den 1 september till och med den 31 december 2010.


Stora Landslogen

Förordnanden
Förlängt för överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, som Ordens Uppsyningsmästare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2012.
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Andre Storbevakande Broder från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2015.
Bankdirektören Ulf von Feilitzen, X Svea, bankdirektören Michael Boström, X Svea, poliskommissarien Dan Lindqwister, IX Svea, IT-konsulten Magnus Svenson, IX Svea, civilekonomen Thomas Hagberg, VIII Svea och arbetsledaren Kimmo Jää-Aro, VIII Svea, som Stormästarens Uppvaktande Bröder (SUB) till och med den 19 mars 2011.

Entledigande
Direktören Kjell Pettersson, R&K, som Andre Storbevakande Broder från och med den 30 juni 2010.


Forskningslogen Carl-Friedrich Eckleff

Entledigande
Verkställande direktören Niclas Vulcan, IX Svea, som ceremonimästare och arbetande ledamot från och med den 28 november 2009 (sic!).


Skånska Provinsiallogen

Förordnanden
Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 juli 2010 till och med den 31 mars 2014.
Ingenjören Jan-Inge Jingfors, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.
Ekonomidirektören Ingemar Jonsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar från och med den 1 november 2010 till och med den 31 oktober 2016.
Ingenjören Björn Åhlander, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Kronan i Landskrona från och med den 1 november 2010 till och med den 31 oktober 2016.


Göta Provinsialloge

Förordnande
Företagskonsulten Bertil Jonsson, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 7 oktober 2010 till och med den 6 oktober 2016.

Deputationsloge
Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg kommer från och med 1 september 2010 att arbeta som deputationsloge under S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg.


Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Advokaten Olof Larsson, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 28 augusti 2010 till och med den 27 augusti 2016.

Entledigande
Direktören Jan-Eric Svensson, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 27 augusti 2010.


Värmländska Provinsiallogen

Förordnande
IT-direktören Bo Ryderfelt, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.


Stor Capitlet i Finland

Förordnanden
Ingenjören Carl-Johan Frantz, X SCF, som Ordförande Mästare i Österbottens Stewardsloge i Vasa från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2016.
Förlängt för ingenjören Karl-Erik Williams, X SCF, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2013.
Filosofie magistern Rolf Söderback, X SCF, som Ordförande i Brödraföreningen Morgonstjärnan i Mariehamn från och med dem 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2016.


Mellersta Norrlands Provinsialloge

Förordnanden
Förlängt för specialläraren Bengt Larsson, R&K, som Provinsialmästare från och med 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2013.
Filosofie doktorn Jan Perselli, IX ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.

Entledigande
Överstelöjtnanten Håkan Lindgren, VIII MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 januari 2011.


Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos the Supreme Council 33O for the Southern Masonic Jurisdiction of the United States, Ill. Bro. Charles N. Kaufman, 33O, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Frimúrarareglan á Íslandi br. Jon Sigurdsson R&K, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos the Sovereign Grand Lodge of Malta V.W. Vincent A. Galea, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Information från Ordens kansli
3:2010

Stora Landslogens Åminnelsehögtid den 6 september 2010

Måndagen den 6 september 2010 genomför Stora Landslogen sin Åminnelsehögtid.
Logen genomförs i första graden, varför alla bröder välkomnas till denna högtid.

Plats: Stamhuset i Stockholm.
Tid: Logen börjar kl 1830. Platserna intagna kl 1820.
Klädsel: Högtidsdräkt alternativt mörk kostym.
Anmälan till måltid görs senast torsdagen den 26 augusti.
Måltidskostnad: 250 kr.

Anmälan görs endast genom att måltidskostnaden, 250 kr, insätts på Stora Landslogens
PlusGiro-konto: 51 66 25-1 tillsammans med uppgift om namn och grad.
Senaste anmälningsdag är måndagen den 30 augusti.

Storceremonimästaren nås via e-post: scm@frimurarorden.se


Stockholm den 26 maj 2010


På Stormästarens uppdrag


Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                   Anders Grafström
                                                                   SS

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 2 - 2010. (2010-03-11)

Inrikes ärenden

Barmhärtighetsdirektorium

Förordnande
Bankkamreren Tor Skoglund, X Svea, som ledamot från och med den 9 februari 2010 till och med den 31 december 2011.

Logedirektorium

Entledigande
Verkställande direktören Tord Elfwendahl, VIII Svea, som amanuens från och med den 19 mars 2010.

Informationsdirektorium

Förordnanden
Reklambyråchefen John Fahlnaes, VIII GPL, som ledamot från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 januari 2013.
Filosofie magistern Björn Federley, X SCF, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2013.

Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Avdelningsdirektören Per Heimer, IX Svea, som andre arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2014.
Avdelningsdirektören Leif Ph Danielsson, X Svea, som förste arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Filosofie magistern Gösta Sandell, X Svea, som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 15 mars 2010 till och med den 15 mars 2016.

Entledigande
Direktören Claës Göran Rasmusson, X Svea, som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 15 mars 2010.

Stora Landslogen

Förordnanden
Kontraktsprosten Leif Norrgård, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat från och med den 24 mars 2010 till och med den 23 mars 2016.
Kammarherren Ulf Lagerström, R&K, som Storintendent från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016.
Kammarmusiker Michael Lind, X Svea, som Förste Musikföreståndare från och med den 23 mars 2010 till och med den 24 mars 2012.

Svea Provinsialloge

Förordnanden
Komministern Per Åke Axelsson, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Roslagen i Norrtälje från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2016.
Juveleraren Torsten Bergström, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Roden i Norrtälje från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016.
Bankdirektören Michael Boström, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från och med den 1 maj 2010 till och med den 30 april 2016.

Entledigande
Teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Vidar i Uppsala från och med den 27 februari 2010.

Skånska Provinsiallogen

Förordnanden
Bankdirektören Christer Persson, X SPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2016.
Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 juli 2010 till och med den 31 mars 2014.
Ingenjören Jan-Inge Jingfors, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2016.

Göta Provinsialloge

Förordnanden
Köpmannen Leif Wadell, R&K, som Provinsialmästare från och med en 17 april 2010 till och med den 31 december 2015.
Vice chefsåklagaren Göran Sjödell, X GPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 17 april 2010 till och med den 16 april 2016.
Professorn Göran Karlsson, X GPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 17 april 2010 till och med den 16 april 2016.
Riksspelmannen Lars-Olof Ejstes, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder från och med den 22 mars 2010 till och med den 21 mars 2016.

Deputationsloge
Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg kommer från och med 1 september 2010 att arbeta som deputationsloge under S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Agronomen Olof Sköld, X ÖPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med den 22 februari 2010 till och med den 21 februari 2016.

Stor Capitlet i Finland

Förordnanden
Diplomingenjören Tom Waselius, R&K, som Kapitelmästare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Direktören Guy Catani, X SCF, som Deputerad Kapitelmästare från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2016.
Ingenjören Karl-Erik Williams, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2013.

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Förordnande
Specialläraren Bengt Larsson, R&K, förlängt som Provinsialmästare från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2013.

Utrikes ärenden

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisationer

Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med
the Grand Lodge of Bosnia and Herzegovina,
the Grand Lodge of Croatia och
the Regular Grand Lodge of Serbia.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos Royal Arch Storchapter i Finland, Johan Dieckmann, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos the Grand Lodge of Massachusetts Edwin James Brailey som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Utnämning av representanter för främmande Storloger

Ordens Stormästare har som representant hos Svenska Frimurare Orden föreslagit:
för Den Norske Frimurerorden, Åke Lindell R&K,
för Grand Loge de Luxembourg, Christer Göthe och
för Grand Lodge of Nova Scotia, Canada, Stig Sandin.

Information från Ordens kansli 1 : 2010
Till samtliga R&K och OHT-gruppen
Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden
Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 20 mars 2010 vara
Riddare och kommendör med Röda korset
Kammarherren Ulf Lagerström, X Svea SIt,
Köpmannen Leif Wadell, X GPL FDPM GPL,
Kontraktsprosten Leif Norrgård, X ÖPL T ÖPL, och
Diplomingenjören Tom Waselius, X SCF DKM SCF.
samt utnämnt följande bröder att från den 20 mars 2010 vara
Innehavare av Ordens Hederstecken
Bankkamreren Åke von Quanten, X Svea,
Direktören Stig Olsson, X SPL, AK SPL fO EFF,
Filosofie magistern Sven-Olow Bohlman, X ÖPL PBF fOM S:t J,
Bankdirektören Erik Sundström, X ÖNPL fOM UT,
Planeringschefen Arne Sandin, X Svea f S PD och
Professorn Dan Eklund, X SCF.


Stockholm den 28 januari 2010
På Stormästarens uppdrag


Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                              Anders Grafström
                                                                              SS
 

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 1 - 2010. (2010-01-20)
Inrikes ärenden
Logedirektorium
Förordnande
Teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Vice ordförande från och med den 1 januari 2010 till och med den 22 mars 2013.
Verkställande direktören Tord Elfwendahl, VIII Svea, som amanuens från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Adjunkten Olof Nimhed, X ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Vice överåklagaren Gunnar Adell, X SPL, som sekreterare från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Planeringsdirektorium
Förordnande
Bankdirektören Göran Österlund, X Svea, som sekreterare från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Utbildningsdirektorium
Förordnanden
Filosofie magistern Gösta Sandell, X Svea, som föreståndare för Ordens museum från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Docenten Stellan Ström, X Svea, som Förste arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2014.
Direktören Claës Göran Rasmusson, X Svea, som Förste arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Förlängt för bankkamreren Åke von Quanten, X Svea, som ledamot och sekreterare i Ordens Museifond från och med den 1 januari till och med den 31 december 2010.
Entledigande
Docenten Stellan Ström, X Svea, som Andre arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 31 december 2009.
Stora Landslogen
Förordnanden
Civilekonomen Magnus Åkerman, R&K, som Storväktare från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Förlängt för teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Storintroduktör från och med den 23 mars 2010 till och med den 22 mars 2013.
Bankdirektören Michael Boström, X Svea, som Stormästarens Uppvaktande Broder (SUB X) från och med den 1 januari till och med den 20 mars 2010.
Entledigande
Domprosten emeritus Harry Nyberg, R&K, som vikarie för Ordens Högste Prelat från och med den 24 mars 2010.
Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Förordnanden
Teologie licentiaten Tord Ireblad, X GPL, som arbetande ledamot från och med den 28 november 2009.
Filosofie doktorn Jan Perselli, VIII ÖPL, som arbetande ledamot från och med den 28 november.
Entledigande
Filosofie doktorn Harri Jalonen, X ÖPL, som arbetande ledamot från och med den 28 november 2009.
Svea Provinsialloge
Förordnanden
Docenten Thomas Ekstrand, X Svea, som Ordförande i Kaptielbrödraföreningen Vidar i Uppsala från och med den 27 februari 2010 till och med den 26 februari 2016.
Fotografen Björn Hasselberg, X Svea, som Ordförande i Brödraföreningen Nordliga Kronan i Bollnäs från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Entledigande
Verkställande direktören Per-Gunnar Däumichen, X Svea, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från och med den 31 mars 2010.
Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Marknadschefen Anders Samuelsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Corfitz från och med den 8 mars 2010 till och med den 7 mars 2016.
Verkställande direktören Martin Hagbyhn, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Frans Suell i Malmö från och med den 12 februari 2010 till och med den 11 februari 2016.
Universitetslektorn Björn Ejdemo, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Malmö Grip från och med den 16 december 2009 till och med den 15 december 2015.
Lantmästaren Alexander Wendt, X SPL, som Ordförande i Karlshamns Frimurare Brödra Förening från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 januari 2016.
Förlängt för köpmannen Bengt Gustavsson, IX SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Linnaeus i Älmhult från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2011.
Entlediganden
Advokaten Lars Delmar, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Corfitz i Malmö från och med den 8 mars 2010.
Verkställande direktören Martin Hagbyhn, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Malmö Grip från och med den 16 december 2009.
Den 12 februari 2010 invigs en ny S:t Andreasloge, Frans Suell, i Malmö.
Göta Provinsialloge
Förordnanden
Köpmannen Leif Wadell, X GPL, förlängt som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari till och med den 16 april 2010.
Civilingenjören Björn Wallin som tillförordnad Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 5 november 2009 längst till och med den 31 december 2010.

Entlediganden
Företagskonsulten Bertil Jonsson, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder från och med den 22 mars 2010.
Företagsekonomen Åke Westerlund, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 4 november 2009.
Värmländska Provinsiallogen
Förordnande
Byggnadsingenjören Lars Rosell, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Stor Capitlet i Finland
Förordnanden
Förlängt för direktören Guy Catani, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Phoenix i Helsingfors från och med den 1 januari 2010 tills vidare.
Förlängt för räddningschefen Rafael Söderberg, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad från och med den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011.
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Entledigande
Domkyrkokaplanen Arne Wiig, IX MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 juli 2010.
Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Redovisningskonsulten Mårten Sandberg, IX ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2014.
Utnämning av representant för Svenska Frimurare Orden
Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos Den Norske Frimurerorden, Ragnar Tollefsen R&K, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.


 
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 4 - 2009. (2009-10-22)
Inrikes ärenden
Drätseldirektorium
Förordnanden
Kammarherren Ulf Lagerström, X Svea, som Storintendent från och med den 20 augusti 2009 till och med den 31 mars 2010.
Direktören Göran Larson, X Svea, som Amanuens till Storintendenten från och med den 1 september 2009 till och med den 31 augusti 2015.
Utbildningsdirektorium
Förordnande
Professorn Per Wramner, X Svea, som sekreterare från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Visitator a latere
Förordnande
Fastighetsmäklaren Göran Eriksson, X SPL, förlängt som Visitationssekreterare från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012.
Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, som Provinsialmästare från och med den 27 mars 2010 till och med den 31 mars 2016.
Kyrkoherden Richard Grügiel, X ÖPL, som Ordförande i S:t Andreasföreningen Värendsbröderna i Växjö från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Entledigande
Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2010.
Göta Provinsialloge
Förordnande
Tekniske chefen Arne Lennartsson, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från och med den 1 november 2009 till och med den 31 oktober 2015.
Östgöta Provinsialloge
Förordnanden
Förlängt för civilekonomen Christer Holmgren, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med den 6 december 2009 till och med den 5 december 2012.
Förlängt för överläkaren Per Heldtander som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från och med den 10 februari 2010 till och med den 9 februari 2011.
Värmländska Provinsiallogen
Förordnande
Jägmästaren Jan Dirk Kooistra, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Dalarnes Andreas Bröder i Falun från och med den 1 oktober 2009 till och med den 30 september 2015.
Entlediganden
Beredskapsdirektören Bengt Holmgren, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad från och med den 1 januari 2010.
Skattedirektören Ingemar Dahlén, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Dalarnes Andreas Bröder i Falun från och med den 30 juni 2009.
Stor Capitlet i Finland
Förordnande
Förlängt för filosofiekandidaten Filip von Schantz, X SCF, som Ordförande Mästare i Österbottens Stewardsloge i Vasa från och med den 1 oktober 2009 till och med den 30 september 2010.
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Komministern Mats Bonér, VIII MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Överstelöjtnanten Håkan Lindgren, VII MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Urania i Östersund från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden
Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos Grand Prieuré de Belgique et ses Préfectures d’Australie, Alain Marchiset C.B.C.S. som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Grand Lodge of the State of Louisiana, Gregory L. Bruce, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Storlogen för Märkes Mästare Murare i Estland, Tönis Tamm, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Royal Arch Storchapter i Estland, Tönis Tamm, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Grande Loge Régulière de Belgique, Louis de Bouvere, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.

Utnämning av representanter för främmande Priorat, Storchapter och Storloger
Ordens Stormästare har som representant hos Svenska Frimurare Orden föreslagit:
för The Sovereign Great Priory of Canada: Magnus Åkerman R&K,
för Grand Loge Régulière de Belgique: Christer Göthe,
för Grand Lodge of Tasmania: Magnus Jäderlund,
för Grand Lodge of Illinois: Joachim Cederblad,
för Storlogen för Märkes Mästare Murare i Estland: Mart Jänes,
för Royal Arch Storchapter i Estland: Mart Jänes.


Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 3 - 2009. (2009-06-24)
Inrikes ärenden
Drätseldirektorium
Förordnanden
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, förlängt som Ordförande från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Ingenjören Håkan Håstlund, IX SVEA, som Överkastellan från och med den 1 april 2009 till och med den 31 december 2015.
Entledigande
Distriktschefen Lars Lindqwister, X SVEA, som Överkastellan från och med den 1 april 2009, med samtidigt förordnande som vikarie för Överkastellanen till och med den 31 mars 2015.
Utbildningsdirektorium
Förordnanden
Avdelningsdirektören Ulf Åsén, X SVEA, som Överarkivarie och Överbibliotekarie från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015.
Filosofie magistern och teologie kandidaten Ulf Lindgren, X SVEA, som Ordförande i Nämnden för Utbildningsfrågor från och med den 1 mars 2009 till och med den31 december 2014.
Stora Landslogen
Förordnanden
Direktören Lars Berggren som Storceremonimästare, R&K, från och med den 22 mars 2009 till och med den 31 december 2012.
Verkställande direktören Magnus Jäderlund, IX SVEA, som Förste Ceremonimästare,
poliskommissarie Anders Lindqvist, X SVEA, som Andre Ceremonimästare,
key account manager Astor Pettersson, IX ÖNPL, som Tredje Ceremonimästare,
samtliga från och med den 20 mars 2009 till och med den 24 mars 2012.
Planeringschefen Arne Sandin, X SVEA, som SUB X till och med den 31 december 2009, samt
bankdirektören Ulf von Feilitzen, X SVEA, som SUB X,
direktören Ulf B Dahlin, IX SVEA, som SUB IX,
direktören Magnus Jäderlund, IX SVEA, som SUB IX,
direktören Tomas Risbecker, VIII SVEA, som SUB VIII och
polisinspektören Dan Lindqwister, VIII SVEA, som SUB VIII,
samtliga till och med den 20 mars 2010.
SVEA Provinsialloge
Förordnanden
Civilingenjören Christian Storck, VIII SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen la Lumière i Stockholm från och med den 1 maj 2009 till och med den 30 april 2015.
Polismästaren Stig Sandin, X SVEA, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Sala Frimurarebröder från och med den 1 september till och med den 31 augusti 2011.
Majoren Jan-Christer Ankre, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Petrus de Dacia i Visby från och med den 5 september 2009 till och med den 4 september 2011.
Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Bankdirektören Christer Persson, X SPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Överstelöjtnanten Herman Håkansson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona från och med den 1 november 2009 till och med den 31 oktober 2015.
Ekonomichefen Per Wiström, X SPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad från och med den 1 september 2009 till och med den 31 augusti 2012.
Personalchefen Gösta Sandgren, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 1 september 2009 till och med den 31 augusti 2015.
Löjtnanten Lars-Åke Nordin, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från och med den 29 augusti 2009 till och med den 28 augusti 2015.
Entledigande
Överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, R&K, som Provinsialmästare från och med den 27 mars 2010.
Komministern Harald Gustafsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 1 september 2009.
Ingenjören Håkan Bergström, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från och med den 29 augusti 2009.
Namnändring
Simrishamns Brödraförening ändrar namn till Frimurarföreningen Cimbris med förkortningen Cim från och med den 23 juni 2009.
Göta Provinsialloge
Förordnanden
Datakonsulten Carl-Erik Fallenius, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg från och med den 15 augusti 2009 till och med den 14 augusti 2015.
Sjökaptenen Peter Hultman, IX GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka från och med den 1 september 2009 till och med den 31 augusti 2015.
Värmländska Provinsiallogen
Förordnande
Skattedirektören Ingemar Dahlén, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Konsulten Eric Olofsson, IX MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Unitas i Sundsvall från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnande
Försäkringsrådgivaren Rolf Falknerth, X ÖNPL, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Arthur Edmund i Skellefteå från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2012.

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 2 - 2009. (2009-03-10)
Inrikes ärenden
Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
Förordnande
Överingenjören Rolf Löfving, X SVEA OHT, förlängt från och med den 1 januari till och med den 31 december 2009.
Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Förordnande
Bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, förlängt från och med den 1 januari till och med den 31 december 2009.
SVEA Provinsialloge
Förordnande
Verkställande direktören Sven Waldenström, VIII SVEA, som ordförande i brödraföreningen Attundaland i Täby från och med den 1 april 2009 till och med den 31 mars 2015.
Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Verkställande direktören Stellan Karlsson, IX SPL, som Ordförande i Simrishamns Brödraförening från och med den 1 maj 2009 till och med den 30 april 2015.
Göta Provinsialloge
Förordnande
Greenkeepern Kjell Solefors, VIII GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla från och med den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2015.
Östgöta Provinsialloge
Förordnanden
Majoren Hans Henning, X ÖPL, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Concordia i Eksjö från och med den 12 april till och med den 17 april 2009.
Direktören Hans-Åke Tilly, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Concordia i Eksjö från och med den 18 april 2009 till och med den 17 april 2015.
Värmländska Provinsiallogen
Entledigande
Läkaren Jorma Rintamäki, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från och med den 5 september 2008.
Förordnande
Civilingenjören Henrik Stomberg, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från och med den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2015.
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Domkyrkokaplanen Arne Wiig, IX MNPL, Som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Kyrkoherden Börje Viklander, X MNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Arcturus i Östersund från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2015.
Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Bankkamreren Christer Fessé, R&K, som Provinsialmästare från och med den 1 april 2009 till och med den 31 mars 2015.
Majoren Hans G Oscarson, X ÖNPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2009 till och med den 31december 2014.

Entledigande
Ingenjören Anders Fahlström, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå från och med den 1 januari 2009.
Utrikes ärenden
Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisation
Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med the Grand
Lodge of Slovenia.
Utnämning av representant för främmande Storkonklav
Ordens Stormästare har föreslagit att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
Grand Imperial Conclave of Finland, the Masonic and Military Order of the Red Cross of Constantine and the Orders of the Holy Sepulchre and of St. John the Evangelist, Kjell Hognesius, R&K.


Information från Ordens kansli 3 : 2009

Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag den 21 mars

Den 21 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi.
Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Stamhuset i Stockholm.
Tid: Logen börjar kl 15.00 i Riddarsalen. Platserna intagna kl 14.45.
Kostnad för högtidsmåltiden, inklusive tre sorters vin, är 480 kr.

På kvällen kommer det att serveras en vickning, med lättöl/vatten, till en kostnad av 80 kr.

Anmälan till högtidsmåltiden och/eller vickningen görs genom inbetalning på SFMO plusgiro 34 40-5
- för endast högtidsmåltid inbetalas 480 kr,
- för högtidsmåltid och vickning inbetalas 560 kr.
Vid inbetalning på plusgiro – skriv HD 2009 samt namn och grad.

Anmälan kan även göras på särskild lista i Stamhuset (på plats från och med vecka 7) eller till Ordensassistenterna, telefon 08-463 37 20. E-post scm@frimurarorden.se
Senaste anmälningsdag är den 8 mars.
Antalet platser är maximalt 250 stycken.

Klädsel vid högtidsmåltiden är högtidsdräkt. Mörk kostym må bäras.

Stockholm den 2 februari 2009
På Stormästarens uppdrag

 

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                              Anders Grafström
                                                                              SS

Information från Ordens kansli 2 : 2009

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2009 utnämnt
Filosofiekandidaten Patrick Stelwagen, R&K, KM SCF,
Amanuensen Tom C Bergroth, R&K, OS,
Friherren Carl Rosenblad, R&K, PM GPL och
Överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, R&K, PM SPL
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.


Stockholm den 28 januari 2009
På Stormästarens uppdrag


Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                              Anders Grafström
                                                                              SS

Information från Ordens kansli 1 : 2009

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2009 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

        Bankkamreren Christer Fessé, X ÖNPL ADPM ÖNPL,
        Säkerhetschefen Nils Magnusson, X SPL ADPM SPL,
        Direktören Lars Berggren, X SVEA och
        Civilekonomen Magnus Åkerman, X SVEA FDPM SVEA,

samt utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2009 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

        Direktören Boo Nelson, X SPL FÖCM SPL,
        Direktören Stig Dahllöf, X VPL PBF fOM Eng och
        Arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA avdelningschef utrikes ärenden.


Stockholm den 28 januari 2009
På Stormästarens uppdrag


Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                                              Anders Grafström
                                                                              SS

Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli 1:2009
(2009-01-15)

Inrikes ärenden
Stora Landslogen
Förordnanden
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som Storstewardsmästare från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014. Han entledigas därmed från ämbetet som Andre Storbevakande Broder.
Direktören Kjell Pettersson, R&K, som Andre Storbevakande Broder från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014. Han entledigas därmed från ämbetet som Storintendent.
Ingenjören Leif Lindqvist, R&K, som Förste Storbevakande Broder från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014. Han entledigas därmed som Biträdande Storceremonimästare från och med den 1 januari 2009.
Aukt revisorn Sture Mossberg, R&K, förlängt som Storprovisor från och med den 23 mars 2009 till och med den 25 mars 2012.

Drätseldirektorium
Förordnanden
Aukt revisorn Sture Mossberg, X SVEA, förlängt förordnande som vice Ordförande från och med den 23 mars 2009 till och med den 25 mars 2012.

Logedirektorium
Förordnande
Filosofie kandidaten Viktor Nordström, IX SVEA, som amanuens från och med den 1 december 2008 till och med den 30 november 2014.

Informationsdirektorium
Förordnande
Advokaten Lars Sjödin, X MNPL, som vice Ordförande från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Civilingenjören Göte Gabrielsson, IX SPL, som ledamot från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2011.
Utbildningsdirektorium
Förordnanden
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som vice Ordförande från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Docenten Stellan Ström, X SVEA, som Andre Arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Ordens kansli
Förordnande
Filosofie kandidaten Per Olson, X SVEA, som avdelningschef för inrikes ärenden från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010.
Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Förordnande
Professor Nils G Holm, X SCF, som arbetande ledamot från och med den 15 november 2008.
Entlediganden
Medicine doktor Henrik Östberg, X SPL, som arbetande ledamot från och med den 15 november 2008.
Lektor Göran Anderberg, X GPL, som arbetande ledamot från och med den 15 november 2008.
SVEA Provinsialloge
Förordnanden
Civilingenjören Anders Bruse, VIII SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Ansgar i Södertälje från och med den 1 december 2008 till och med den 30 november 2014.
Filosofie doktorn Owe Rönnquist, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 1 februari 2009 till och med den 31 januari 2012
Avdelningsdirektören Lars-G Sjöholm, IX SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Nicolaus i Visby från och med den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2015.
Pastorsadjunkten Ulf Lindgren, IX SVEA, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen La Lumière i Stockholm från och med den 1 februari till och med den 30 april 2009.
Flygingenjören Björn Kejroth, X SVEA, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala från och med den 1 april till och med den 31 mars 2012.
Pastorsadjunkten Fredrik Santell, IX SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs från och med den 1 april 2009 till och med den 31 mars 2015.
Entledigande
Marknadsekonom Ingvar Fröberg, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 31 januari 2009.
Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Översten Roland Hultgren, X SPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona från och med den 1 maj till och med den 31 oktober 2009.
Entlediganden
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 juli 2009.
Göta Provinsialloge
Förordnanden
Överstelöjtnanten Uno Karlsson, IX GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Sigfrid i Skövde från och med den 1 februari 2009 till och med den 31 januari 2015.
Kyrkoherden Dan Roskvist, VIII GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Catena i Falkenberg från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Entledigande
Riggmästaren Nisse Holmdahl, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla från och med den 1 november 2008.
Östgöta Provinsialloge
Förordnanden
Ingenjören Anders Stensson X, ÖPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2009 till och med 31 december 2014. Han entledigas därmed från ämbetet som Andre Deputerad Provinsialmästare.
Generalmajoren Göran De Geer, X ÖPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Kammarrättsrådet Lars Stridbeck, X ÖPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping från och med den 11 mars
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Överstelöjtnant Birger Olevard, X MNPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från och med den 1 april till och med den 30 juni 2009.
Direktören Kjell Wallin, X MNPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Vintergatan i Sollefteå från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010.
Entledigande
Företagsekonom Svante Deljemark, X MNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Unitas i Sundsvall från och med den 1 juli 2009.
Övre Norrlands Provinsialloge
Förordnanden
Leg läkaren Lars Nordmark, R&K, förlängt som Provinsialmästare från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2009.
Bankkamreren Christer Fessé, X ÖNPL, förlängt som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2009.
Byggmästaren Matts Brännström, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Adjunkten Tommy Strand, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Västerbotten från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.
Entledigande
Bankkamreren Christer Fessé, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Västerbotten från och med den 1 januari 2009.
Utrikes ärenden
Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisation
Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med the Grand
Lodge of Mark Master Masons of Estonia och the Grand Chapter of Royal Arch Masons of Estonia.
Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden
Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos the United Grand Lodge of Queensland, Br. Derrick Hewitt, som föreslagits som innehavare av detta ämbete,.
hos the Supreme Council of the Ancient and Accepted Rite for Estonia, Br. Vahur Glaase, 33O, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
hos Storlogen för F. & A. M. i Finland, Br. Antti Uski, som föreslagits som innehavare av detta ämbete.
Utnämning av representant för främmande Högsta Råd och Storloger
Ordens Stormästare har föreslagit att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
The Supreme Council 33O of the Ancient and Accepted Rite for Estonia, Tom Waselius X.
The Grand Lodge of Arkansas, Olle Dahlquist VIII.
The Grand Lodge of the State of New York, Claes M. Langenborg X.

Information från Ordens kansli 8 : 2008

Ny chef för inrikes ärenden vid Ordens kansli

Den 1 januari 2009 tillräder fil kand Per Olson, X SVEA ADM SJL S:t Erik, befattningen som chef för inrikes ärenden vid Ordens kansli.
Per Olson kan nås på 08-463 37 09.
Epost: inrikes@frimurarorden.se
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 4 - 2008. (2008-10-28)
Inrikes ärenden

Drätseldirektorium

Förordnanden
Advokaten Bo Malmgren, X MNPL, som Överskattmästare från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 juli 2014.

Kammarherren Ulf lagerström, X SVEA, som tillförordnad Storintendent från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 juli 2009.

Entledigande
Kammarherren Ulf lagerström, X SVEA, som Överskattmästare från och med den 1 augusti 2008.

Logedirektorium

Entledigande
Undervisningsrådet Bo Hiertner, X MNPL, som ledamot från och med den 31 december 2008.

Informationsdirektorium

Förordnande
Komministern Kjell Mazetti, X ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2011.

Planeringsdirektorium

Förordnande
IT-direktören Bo Ryderfelt, X VPL, förlängt som ledamot från och med den 1 september 2008 till och med den 31 december 2011.

Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Teologie kandidaten Ulf Lindgren, IX SVEA, som tjänsteförättande ordförande i Utbildningsnämnden från och med den 1 oktober  2008 och längst till och med den 30 september 2014.

Teologie kandidaten Ulf Lindgren, IX SVEA, som ledamot från och med den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2014.

Systemförvaltaren Henrik Berg, X SVEA, som ledamot från och med den 15 november 2008 till och med den 30 september 2014.

Entledigande
Professorn Örjan Zetterqvist, R&K, som ledamot från och med den 15 november 2008.

Ordens kansli

Förordnande
Byråchefen Per Olson, X SVEA, som amanuens från och med den 1 november 2008 till och med den 31 december 2008.

Entledigande
Säkerhetschefen Ulf Carleson, X SVEA, som chef för inrikes ärenden från och med den 1 januari 2009.

SVEA Provinsialloge

Förordnanden
Socionomen Andreas Hård, VIII SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Den Nordiska Cirkeln i Stockholm från och med den 1 november 2008 till och med den 31 oktober 2014.

Direktören Sten Eriksson, X SVEA, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2009.

Göta Provinsialloge

Förordnande
Direktören Eric Nilsson, VIII GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen De tre Förenade Kronor i Göteborg från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 juli 2014.

Entledigande
Riggmästaren Nisse Holmdahl, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla från och med den 1 november 2008.

Värmländska Provinsiallogen

Förordnanden
Civilingenjören Jan Krey, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 1 september 2008 till och med den 31 augusti 2014.

Bergsingenjören Bengt Kylberg, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Erik Gustaf Geijer i Sunne från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014.

Övre Norrlands Provinsialloge

Entledigande
Ingenjören Anders Fahlström, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå från och med den 1 januari 2009.

Utrikes ärenden

Upprättande av vänskapliga förbindelser med främmande frimurarorganisation

Ordens Stormästare har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med The Supreme Council 33O of the Ancient and Accepted Rite for Estonia.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
hos the Grand Lodge of Tasmania, Australien, Br. Gregory Leyland Parkinson,
hos the Grand Lodge of State of Rhode Island, Br. Raymond L. Chapman,
hos Estniska Storlogen, Br. Tönis Tamm och
hos the Grand Lodge of the State of West Virginia, Br. Richard L. Pauley.

Utnämning av representant för främmande Högsta Råd och Storloger

Ordens Stormästare har föreslagit att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
The Supreme Council 33O of the Ancient and Accepted Rite for England and Wales and its Districts and Chapters Overseas, Br. Thomas Böös.
Grand Lodge of Turkey, Br. Johan Noreen.
United Grand Lodge of New South Wales, Br. Per Arosenius.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 3 - 2008. (2008-06-18).

Inrikes ärenden

Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Tandläkaren Bo Palmborg, X SVEA, som Andre Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 maj 2008 till och med den 31 december 2013.

Redaktören Kjell Lekeby, X SVEA, som Andre Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 maj 2008 till och med den 31 december 2013.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond (StHFond 1994)

Förordnanden
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, förlängt som ordförande för tiden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010,
Marknadsekonomen Pierre Dunbar, IX SVEA, förlängt som ledamot för tiden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010,
Bankdirektören Michael Boström, IX SVEA, förlängt som ledamot för tiden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010,
Överingenjören Rolf Löfving, X SVEA OHT, förlängt som ledamot för tiden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008 och
Bankdirektören Bengt Gewalli, X SVEA, som ledamot för tiden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010.

Stora Landslogen

Förordnanden
Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, till tillförordnad Storintendent från och med 1 augusti 2008 till och med 31 juli 2009.

Doktoranden Henrik Berg, X SVEA, som Ordförande Mästare i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 15 november 2008 till och med den 14 november 2014.

Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder X graden för tiden till och med den 22 mars 2009,
Planeringschefen Arne Sandin, X SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder X graden för tiden till och med den 22 mars 2009,
Bankekonomen Michael Boström, IX SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder IX graden för tiden till och med den 22 mars 2009,
Direktören Ulf B. Dahlin, IX SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder IX graden för tiden till och med den 22 mars 2009,
Direktören Tomas Risbecker, VIII SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder VIII graden för tiden till och med den 22 mars 2009,
Direktören Magnus Jäderlund, VIII SVEA, som Stormästarens Uppvaktande broder VIII graden för tiden till och med den 22 mars 2009.

SVEA Provinsialloge

Upplösning av brödraförening
Brödraföreningen Capella i Söderhamn upplöses och föreningens nuvarande egendom, likvida medel, understödsfond och föreningens rekvisita överlämnas för särskild förvaltning till S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle.

Förordnanden
Civilekonomen Magnus Åkerman, X SVEA, som Förste Deputerad Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge i Stockholm från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2014.

Kriminalvårdschefen Anders Hedin, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle från och med den 16 augusti 2008 till och med den 15 augusti 2014.

Skånska Provinsiallogen

Förordnanden
Direktören Kurt Boström, X SPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Facklan i Landskrona från och med den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2011.

Kyrkoherden Christer Löfqvist, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Eslövs Frimurareförening i Eslöv från och med den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2014.

Göta Provinsialloge
Ny loge
En ny S:t Andreasloge med namnet S:t Andreaslogen Lejonet och Kronan i Göteborg, med logenummer 3022, kommer att invigas den 27 september 2008.

Förordnanden
Direktören Eric Nilsson, VIII GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen De tre Förenade Kronor i Göteborg från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 juli 2014.

Organisationskonsulten Bo Lextorp, IX GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Lejonet och Kronan i Göteborg från och med den 27 september 2008 till och med den 26 september 2014.

Distributionschefen Lars Agbrant, X GPL, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Catena i Falkenberg från och med den 1 oktober 2008 till och med den 31 december 2008.

Värmländska Provinsiallogen

Förordnanden
Rektorn Ulf Lagerberg, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Caritas i Åmål från och med den 14 april 2008 till och med den 13 april 2014.

Civilingenjören Jan Krey, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från med den 1 september 2008 till och med den 31 augusti 2014.

Entledigande
Ingenjören Lars Skogsberg, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Caritas i Åmål från och med den 14 april 2008.

Stor Capitlet i Finland i Helsingfors

Förordnande
Köpmannen Johan Hagström, VIII SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa från och med den 1 maj 2008 till och med den 30 april 2014.

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Nyinrättade ämbeten
Ämbetet som Förste Deputerad Provinsialmästare har inrättats (FDPM i MNPL),

Ämbetet som Andre Deputerad Provinsialmästare har inrättats (ADPM i MNPL).

Förordnanden
Advokaten Lars Sjödin, X MNPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2010.

Avdelningsdirektören Johan Wijnbladh, X MNPL OHT, som Andre Deputerad Provinsialmästare i Mellersta Norrlands Provinsialloge i Härnösand från och med den 1 augusti 2008 till och med den 31 december 2011.

Övre Norrlands Provinsialloge

Förordnande
Majoren Sven-Olof Grenholm, X ÖNPL, som Ordförande i Brödraföreningen Bodens Frimurareförening Norrskenet i Boden från och med den 13 september 2008 till och med den 12 september 2014.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos United Grand Lodge of Victoria, Australien, utnämnt br. Bengt Åke Ackerfeldt.

Utnämning av representant för främmande Storloge och Högsta Råd

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande Stormästare och Förste Storprincipaler att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:

Grand Lodge of Delaware, USA, Robert Sirviö, X SVEA.

Royal Arch Storchapter i Finland, Leif Lindqvist, R&K.

Supreme Grand Royal Arch Chapter of Scotland, Per-Ola Larsson, X SVEA.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 2 - 2008. (2008-03-31)

Inrikes ärenden

Logedirektorium

Förordnanden
Regionchefen Bertil Nilsson, X VPL, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013,

Civilekonomen Magnus Åkerman, X SVEA, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Planeringsdirektorium

Förordnande
Civilekonomen Ulf Barkman, VIII SVEA, som ledamot från och med den 1 mars 2008 till och med den 31 december 2010.

Utbildningsdirektorium

Förordnande
Informationschefen Per Magnus Bonthron, X SVEA, som Förste Arkivarie vid Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 april 2008 till och med den 31 december 2013.

Stora Landslogen

Utnämning
Länsöverdirektören Bo Hansson, X SVEA, till Riddare och Kommendör med Röda korset från och med den 14 mars 2008.

Förordnanden
Kammarmusikern Michael Lind, X SVEA, som Förste Musikföreståndare från och med den 15 mars 2008 till och med den 22 mars 2010,

Musikdirektören Erik Wadman, X SVEA, som Andre Musikföreståndare från och med den 1 februari 2008 till och med den 22 mars 2012.

Magistralrådet

Förordnanden
Informationschefen Lars von Knorring, R&K OÖ, som ledamot från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011,

Kanslichefen Lars Lindquist, R&K OA, som ledamot från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011,

Diplomingenjören Göran Andersson, R&K OB, som ledamot från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011,

Filosofiekandidaten Patrick Stelwagen, R&K KM SCF, som ledamot från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011 och

Specialläraren Bengt J. Larsson, R&K PM MNPL, som ledamot från och med den 1 februari 2008 till och med den 31 januari 2011.


SVEA Provinsialloge

Förordnanden
Länsöverdirektören Bo Hansson, R&K, som Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge från och med den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2014.

Driftschefen Thomas Falkeborn, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping från och med den 10 mars 2008 till och med den 9 mars 2014.

Entlediganden
Direktören Bengt Falk, R&K, som Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge från och med den 1 april 2008.

Marknadsekonomen Bruno Ahlqvist, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle från och med den 15 augusti 2008.

Direktören Åke Flood, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Nicolaus i Visby från och med den 1 mars 2009.


Skånska Provinsiallogen

Förordnanden
Komminister Harald Gustafsson, X SPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 1 september 2008 till och med den 31 augusti 2011.

Ingenjören Karl-Gösta Nilsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Entledigande
Ingenjören Carl-Gustaf Berglin, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Eslövs Frimurareförening i Eslöv från och med den 30 september 2008.

Göta Provinsialloge

Entledigande
Miljöskyddschef Ivar Alvarsson, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen De Tre Förenade Kronor i Göteborg från och med den 1 april 2008.

Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Adjunkten Olof Nimhed, X ÖPL, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Diorit i Västervik från och med den 1 november 2008 till och med den 31 december 2010.

Överläkaren Björn Börsbo, VIII ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med den 10 april 2008 till och med den 9 april 2014.

Värmländska Provinsiallogen

En ny S:t Johannesloge med namnet Hammaren med förkortningen Ham och logenummer 5053 i Karlskoga och invigdes den 26 mars 2008.

Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga omvandlas till S:t Andreas brödraförening från och med den 26 mars 2008 och får arbeta i graderna IV-V och VI.

Förordnanden
Rektorn Nils Eklund, VIII VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Hammaren i Karlskoga från och med den 26 mars 2008 till och med den 25 mars 2014.

Överstelöjtnanten Magnus Stenström, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn från och med den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2014.

Rektorn Bo-Yngve Arvidsson, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 1 mars 2008 till och med den 28 februari 2014.

Entledigande
Rektorn Nils Eklund, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 1 mars 2008.

Stor Capitlet i Finland i Helsingfors

Entledigande
Teologiedoktorn Bengt Klemets, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa från och med den 30 april 2008.

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Förordnande
Försäkringsrådgivaren Christer Kylsberg, X MNPL, förlängt som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Arcturus i Östersund från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009.

Övre Norrlands Provinsialloge

Förordnande
Tandteknikern Åke Landfors, X ÖNPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Brödrakedjan i Umeå från och med den 1 juni 2008 till och med den 31 maj 2014.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Symbolic Grand Lodge of Hungary utnämnt Br. Tamás Beke.

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Supremo Consejo del Grado 33 y Último del R.E.A..A. para España, utnämnt Br. Angel Fuentes de Cia, 33º.

Utnämning av representant för främmande Storloge och Högsta Råd

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare och högste storkommendör att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:

Grand Lodge of Ohio, Per-Gunnar Däumichen, X SVEA.

Grand Lodge of Colorado, Gillis Edman, X GPL.

Grand Lodge of Connecticut, Henrik Berg, X SVEA.

Grande Loja Macônica de São Paulo, Tor Wiedling-Fernandes, IX SPL.

Suprême Conseil 33º de Suisse, Bengt Gewalli, X SVEA.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 1 - 2008. (2008-01-21)
Inrikes ärenden


Barmhärtighetsdirektorium

Förordnande
Kanslichefen Lars Lindquist, R&K, förlängt som Ordens Administrator och Ordförande från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010.

Sektionschefen Kaj Gustafsson, R&K, som vice Ordförande från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.


Informationsdirektorium

Förordnande
Överstelöjtnanten Jan Lindman, X VPL, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010,

Markandsekonomen Pierre Dunbar, IX SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010.

Herr Patric Meyer, VIII SVEA, som sekreterare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013,


Planeringsdirektorium

Förordnande
Civilingenjören Olof Granstedt, X SVEA, och Civilekonomen Stig Heimer, X MNPL, som ledamöter från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2010,

Ingenjören Bengt-Åke Huitfeldt, X ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2009.

Civilekonomen Edward Waller, X SVEA, som amanuens från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008,


Utbildningsdirektorium

Förordnande
Generalmajoren Göran De Geer, IX ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013,

Bankkamreren Johan Magnusson, X MNPL, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.


Visitator a latere

Förordnande
1:e bibliotekarien Thomas Böös, R&K, som Visitator a latere från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.


Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926)

Förordnande
Juris kandidaten MSc Fredrik Björkman, X SVEA, som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2012.


Stora Landslogen

Förordnande
Sektionschefen Kaj Gustafsson, R&K, som Storhospitalier från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, förlängt som Förste Storbevakande Broder från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, som SUB X
Planeringschefen Arne Sandin, X SVEA som SUB X,
Bankekonomen Michael Boström, IX SVEA, som SUB IX,
Direktören Ulf B Dahlin, IX SVEA, som SUB IX,
Avdelningschefen Owe Hallquisth, VIII SVEA, som SUB VIII och
Direktören Magnus Jäderlund, VIII SVEA, som SUB VIII, för tiden till och med Stora Landslogens Högtidsdag den 15 mars 2008.

Entledigande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som Storstewardsmästare från och med den 1 januari 2008.


Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff

Förordnande
Ekonomen MBA Mats Modéen, X SVEA, som arbetande ledamot från och med den 17 november 2007 till och med den 16 november 2013.


SVEA Provinsialloge

Entledigande
Kyrkoherden Sven Björkborg, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping från och med den 1 mars 2008.


Skånska Provinsiallogen

Förordnande
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 mars 2010.

Säkerhetschefen Nils Magnusson, X SPL, som Andra Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Kommundirektören Lars Johansson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kärnan i Helsingborg från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Entledigande
Civilingenjören Göran Maniette, R&K, som Deputerad Provinsialmästare från och med den 31 december 2007.

Säkerhetschefen Nils Magnusson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från och med den 1 januari 2008.


Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Laboratorieingenjören Peter Granstam, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från och med den 30 januari 2008 till och med den 29 januari 2014.

Entledigande
Informationschefen Åke Edlund, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping från och med den 10 april 2008.


Värmländska Provinsiallogen

Förordnande
Bergingenjören Håkan Roos, X VPL, som Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Filosofie magistern Per Uno Unosson, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Direktören Åke Paulsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2011.

Entledigande
Bergsingenjören Håkan Roos, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn från och med den 1 januari 2008.


Stor Capitlet i Finland i Helsingfors

Förordnande
Diplomingenjören Tom Waselius, X SCF, som Deputerad Kapitelmästare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
Civilekonomen Timo Dahl, IX SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors i Finland från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Entledigande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som Deputerad Kapitelmästare i Stor Capitlet i Finland i Helsingfors från och med den 1 januari 2008.


Utrikes ärenden


Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Den Norske Frimurerorden utnämnt Olav Lyngset R&K.

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Grand Prieuré Rectifié de France utnämnt Philippe Laventure.

Ordens Stormästare har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Den Isländska Frimurerorden utnämnt Einar Einarsson R&K.


Utnämning av representant för främmande Storloge

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämna:

Grand Prieuré Rectifié de France, Ulf Lindgren IX Svea.
________________________________________
Information från Ordens kansli 2 : 2008
(2008-01-29)

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2008 utnämnt
Informationschefen Lars von Knorring, R&K, OÖ,
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, OR och
Specialläraren Bengt J Larsson, R&K, PM MNPL
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 29 januari 2008
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS
________________________________________
Information från Ordens kansli 1:2008
(2008-01-28)

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande broder att från den 15 mars 2008 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

   Docenten Lars Bergholtz, X ÖPL, fOM S:t J,

samt utnämnt följande bröder att från den 15 mars 2008 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

   Lektorn Sven Sandström, X GPL, fK GPL, f OM Astr, L ID,
   Avdelningsdirektören Johan Wijnbladh, X PLH, PBF, FK PLH, ADM CFE,
   Avdelningsdirektören Lennart Mattsson, X SVEA, fOM AF, fO S:t Ans och
   Bankdirektören Lars Johannisson, X SPL, fOM MG, fOM Corf.


Stockholm den 28 januari 2008
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS

 
________________________________________
Personalmeddelande oktober 17/07
(2007-10-17)
Namn och grad  OSM beslut
  
BD 
Göran Karlsson
Professor, IX GPL förordnad som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
Mårten Sandberg
Redovis.konsult, IX PLU  förordnad som ledamot från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
PD 
Lars Hultqvist
Skattejurist, VIII SVEA  förordnad som ledamot från och med den 1 oktober 2007 och med den 31 december 2010.
  
OU 
Torgny Söderberg
Fraktmäklare, , X VPL  förordnad som visitationssekreterare från och med den 1 januari 2008 och ingå i visitationslag Böös.
  
Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond (PBFond 1982)
Carl-Gustaf Piehl
Direktör, R&K förordnad som ledamot med mandattiden 2008 – 2011
  
Tom C. Bergroth
Forskare, R&K, förordnad som ledamot med mandattiden 2008 – 2011
  
Göran Nordblom
Överstelöjtnant, R&K förordnad som ledamot med mandattiden 2008 – 2011
  
Patrick Stelwagen
Filsosofiekandidat, R&K förordnad som ledamot med mandattiden 2008 – 2011
  
Anders Grafström
Överstelöjtnant, R&K förordnad som sekreterare med mandattiden 2008 – 2011
  
SLL 
Thomas Böös
1:e bibliotekarie, R&K  förordnad som Storinkvisitor från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
CFE 
Örjan Zetterqvist
Bitr. professor, R& K entledigad som ordförande mästare i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 15 november 2008.
  
SVEA 
Thomas Böös
1:e bibliotekarie, R&K  entledigad som ordförande mästare i Mälardalens Stewardsloge i Eskilstuna från och med den 1 januari 2008.
  
Torgny Sundström
Regionchef, IX SVEA  förordnad som ordförande mästare i S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
Per Alkstål
Komminister, X, SVEA förordnad som ordförande mästare i S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
SPL 
Urban Fasth
Socionom, X, SPL  förordnad som ordförande i Brödraföreningen Ystads Brödraförening i Ystad från och med den 1 mars 2008 till och med den 30 februari 2014.
  
Rutger Nettersand
Försäkringsmäklare, X SPL  förordnad som ordförande i Brödraföreningen Ängelholms Frimurareförening i Ängelholm från och med den 1 december 2007 till och med den 30 november 2013.
  
Sten-Erik Kromnow
Major, X, SPL förordnad som ordförande i Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening i Ronneby från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2013.
  
ÖPL 
Styrbjörn Enkel
Kanslichef, X, ÖPL  förordnad som ordförande mästare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkeln i Linköping från den 1 oktober 2008 till och med den 30 september 2011.
  
Lars Bergholtz
Docent, X ÖPL  förordnad som Provinsialmästare i Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 29 mars 2008 till och med den 28 mars 2014.
  
Anders Stensson
Ingenjör, X ÖPL  förordnad som Andre Deputerad Provinsialmästare i Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
Göran Laurelii
Universitetslektor, R&K  entledigad som Provinsialmästare i Östgöta Provinsialloge i Linköping från och med den 1 januari 2008.
  
VPL 
Bertil Ragne
Förvaltningsdirektör, R&K  entledigad som Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 januari 2008.
  
Åke Lindell
Bankdirektör, R&K  förordnad som Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 januari 2012.
  
Åke Lindell
Bankdirektör, R&K  entledigad som Deputerad Provinsialmästare i Värmländska Provinsiallogen i Karlstad från och med den 1 januari 2008.
  
PLU (ÖNPL) 
Lars Nordmark
Leg. läkare, R & K  förlängt förordnande som Provinsialmästare i Övre Norrland Provinsialloge i Umeå från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.
  
Eberth Gustafson
Överstelöjtnant, R& K  förordnande som Förste Deputerad Provinsialmästare i Övre Norrlands Provinsialloge i Umeå från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.
  
Christer Fessé
Bankkamrer, X PLU  förordnande som Andre Deputerad Provinsialmästare i Övre Norrlands Provinsialloge i Umeå från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.
________________________________________
Information från Ordens kansli 8:2007
(2007-09-25)

Information från Ordens kansli 8 : 2007

Stora Landslogens Gudstjänst den 24 november

Den 24 november genomför Stora Landslogen sin Gudstjänst.
Gudstjänsten genomförs i VIII graden.

Plats: Stamhuset i Stockholm.
Tid: Gudstjänsten börjar kl 1000. Platserna intagna kl 0950.
Klädsel: Mörk kostym.
Anmälan till måltid (lunch) görs senast den 14 november.
Kostnad: 120 kr.

Anmälan görs på särskild lista i Stamhuset (på plats från och med vecka 42) eller till Ordensassistenterna, telefon 08-463 37 20. E-post: stamhuset@frimurarorden.se

Stockholm den 25 september 2007

På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli 3:2007
(2007-08-13)

Inrikes ärenden

Ordens Högsta Styrelse

Förordnande

Universitetslektor Göran Laurelii, R&K, som Stormästarens Prokurator från den 1 september 2007 till och med den 31 augusti 2013.

Juris kandidaten Anders Strömberg, R&K, som Stormästarens Ståthållare från i januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Drätseldirektorium

Förordnande

Utredningschefen Jan Mansfeld, X SVEA, förordnas som Underkastellan i Drätseldirektorium från och med den 13 april 2007 till och med den 31 december 2010.

Informationsdirektorium

Förordnande
Informationschefen Lars von Knorring, R&K, som Ordens Överarkitekt tillika Ordförande i Informationsdirektorium från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Redaktören Anders Carlsson, IX GPL, förlängt förordnande som ledamot i Informationsdirektorium från och med 1 januari 2007 till och med 31 december 2009.

Utbildningsdirektorium

Förordnande
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, som Ordens Banerförare tillika Ordförande i Utbildningsdirektorium från den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Entledigande
Juris Kandidaten Anders Strömberg, R&K, som Ordens Banerförare tillika Ordförande i Utbildningsdirektorium från den 1 januari 2008.

Visitator a latere

Förordnande
Planeringsdirektören Lars Bäck, X VPL, som ny visitationssekreterare från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 december 2007.

Entledigande
Veterinären Jan Wissler, X VPL, som visitationssekreterare från och med den 1 maj 2007.

Ordens kansli

Förordnande
Överstelöjtnanten Anders Grafström, R&K, förlängt som Ordens Storsekreterare från den 1 september till och med den 31 augusti 2013.

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond (PBFond 1982)

Förordnande
Universitetslektor Göran Laurelii, R&K, som ny Ordförande i Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond (PBFond 1982) för perioden 2008 – 2014.

Carl Friedrich Eckleff

Förordnande
Direktören Niclas Vulcan, VIII SVEA, som arbetande ledamot från och med den17 november 2007 till och med den 16 november 2013.

Entledigande
Bankdirektören Göran Markström, X SVEA, som arbetande ledamot från och med den 17 november 2007.

SVEA Provinsialloge

Brödraföreningen Capella i Söderhamn inställer sin verksamhet under år 2007.

Förordnanden
Kriminalkommissarien Olle Öhrn, X SVEA, som Ordförande Mästare i Mälardalens Stewardsloge från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Bankdirektören Peter Westrup, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första S:t Johannieslogen i Stockholm från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2013.

Entlediganden
Direktören Kjell Pettersson, R&K, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första Johannieslogen i Stockholm från och med den 1 juli 2007.

Skånska Provinsiallogen

Förordnanden
Produktionschefen Håkan Andersson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus i Malmö från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2013.

Entledigande
Kyrkoherden Sten-Sture Pehrson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus i Malmö från och med den 1 juli 2007.

Bankdirektören Christer Persson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Kärnan i Helsingborg från och med den 19 januari 2008.

Skorstensfejarmästaren Bengt Rolfmark, X SPL, som Ordförande i Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening i Ronneby från och med den 1 oktober 2007.

Göta Provinsialloge

Förordnanden
Regionchefen Åke Westerlund, IX GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 7 maj 2007 till och med den 6 maj 2013.

Värmländska Provinsiallogen

Entledigande
Överstlöjtnanten Jan Lindman, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Carolus i Karlstad från och med den 1 januari 2007.

Stor Capitlet i Finland

Entledigande
Diplomingenjören Tom Waselius, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors från och med den 1 januari 2008.

Provinsiallogen i Umeå

Förordnande
Lagmannen Hans Brusewitz, X PLU, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Jacob Ulfsson i Luleå från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 maj 2013.

Entledigande
Leg. läkaren Lars Nordmark, R&K, som Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008.

Övre Norrlands Provinsialloge

Förordnanden
Bankkamreren Christer Fessé, X PLU, som Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.

Förordnande
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, R&K, som Provinsialmästare från och med den 1 januari 2008.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Den Danske Frimurerorden utnämnt Henning Sieverts, R&K.
________________________________________
Personalmeddelande från Ordens kansli april 2007
Namn och grad  OSM beslut
SVEA 
Kjell Pettersson
Direktör, R&K  entledigad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Den Nordiska Första Johannislogen från och med den 1 juli 2007.
  
SPL 
Christer Persson
Bankdirektör, X  entledigad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Kärnan i Helsingborg från och med den 19 januari 2008.
  
Bengt Rolfmark
Skorstensfejaremästare, X   entledigad som ordförande i Frimurareföreningen Ronneby Brödraförening i Ronneby från och med den 1 oktober 2007
  
GPL 
Åke Westerlund
Regionchef, X  förordnad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 7 maj 2007 till och med den 6 maj 2013.
  
PLU 
Lars Nordmark
Leg. läkare, R&K  entledigad som Provinsialmästare i Provinsiallogen i Umeå från och med den 1 januari 2008.
  
Eberth Gustafson
Överstelöjtnant, R&K  förordnad som Provinsialmästare i Övre Norrlands Provinsialloge från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
Christer Fessé
Bankkamrer, X  förordnad som Deputerad Provinsialmästare i Övre Norrlands Provinsialloge från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2013.
  
Hans Brusewitz
Lagman, X  förordnad som ordförande mästare i S:t Andreaslogen Jacob Ulfsson i Luleå från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 maj 2013.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli
Nr 2 - 2007

Inrikes ärenden
Planeringsdirektorium
Förordnanden
Revisorn Edward Waller, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007.
Datakonsulten Carl-Erik Fallenius, X GPL, som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.
Bankdirektören Per Odgren, X SVEA, som Vice Ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.
Visitator a latere
Förordnande
Bankdirektören Åke Lindell, R&K, förlängd dispens som Visitator a latere till och med den 31 december 2007.
Stora Landslogen
Förordnande
Civilingenjören Göran Maniette, X SPL utnämnd R&K DPM SPL, som Andre Storbevakande Broder från och med den 1 april till och med den 31 mars 2013.
Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Civilekonomen Magnus Åkerman, IX SVEA, som arbetande ledamot och ceremonimästare från och med den 13 maj 2007.
SVEA Provinsialloge
Förordnanden
Bolagsjuristen Olle Sahlin, IX SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Gustaf Dalén på Lidingö från och med den 28 januari 2007 till och med den 27 januari 2013.
Entlediganden
Rektorn Börje Lewerth, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna från och med den 1 januari 2008.
Rektorn Martti Saari, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås från och med den 31 december 2007.
Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Ingenjören Lars Myllenberg, X SPL, förlängt som Ordförande i Brödraföreningen Kronan i Landskrona från och med den 1 maj 2007 till och med den 31 oktober 2010.
Entledigande
Kyrkoherden Sten-Sture Pehrson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus i Malmö från och med den 1 juli 2007.
Göta Provinsialloge
Entledigande
Kyrkoherden Johnny Hagberg, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 4 maj 2007.
Östgöta Provinsialloge
Förordnanden
Direktören Jan-Eric Svensson, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 1 mars 2007 till och med den 28 februari 2013.
Försäljningschefen Rolf Svensson, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Helios i Reftele från och med den 22 april 2007 till och med den 21 april 2013.
Personskaderegleraren Duncan Nordström, VIII ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping från och med den 20 april 2007 till och med den 19 april 2013.
Entledigande
Docenten Lars Bergholtz, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping från och med den 29 januari 2008.
Utrikes ärenden
Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden
Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos the Grand Lodge F. & A.M. of Indiana utnämnt John Edward Kuhn.
Utnämning av representanter för främmande Storloge
Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
Grande Loja Legal de Portugal/GLRP. Tor Wiedling-Fernandes.
________________________________________
Personalmeddelande från Ordens kansli februari 2007
Namn och grad  OSM beslut
PD  
Edward Waller
Informationschef, X SVEA förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 och med den 31 december 2007.
  
Carl-Erik Fallenius
Datakonsult, X GPL förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.
  
SLL  
Göran Maniette
Informationschef, X SPL förordnad som Andre Storbevakande Broder i Stora Landslogen från och med den 1 april 2007 till och med den 31 mars 2013.
  
SVEA  
Olle Sahlin
Jur. kand., IX förordnad som ordförande i Brödraföreningen Gustaf Dalén på Lidingö från och med den 28 januari 2007 till och med den 27 januari 2013.
  
Börje Lewerth
Rektor, X entledigad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Södermanland i Eskilstuna från och med den 1 januari 2008.
  
SPL  
Sten-Sture Pehrson
Kyrkoherde, X entledigad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Acasian Malmöhus i Malmö från och med den 1 juli 2007.
  
GPL  
Johnny Hagberg
Kyrkoherde, X entledigad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 4 maj 2007.
  
Lars Myllenberg
Ingenjör, X förlängt förordnande som ordförande i Brödra-föreningen Kronan i Landskrona från den 1 maj 2007 till och med den 31 oktober 2010.
  
ÖPL  
Rolf Svensson
Försäljningschef, X förordnad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Helios i Reftele från den 22 april 2007 till och med den 21 april 2013.
  
Jan-Eric Svensson
Direktör, IX förordnad som ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 1 mars 2007 till och med den 28 februari 2013.
  
Duncan Nordström
Personskadereglerare, VIII   förordnad som ordförande mästare i S:t Johannes-logen Oscar Fredrik i Norrköping från och med den 20 mars 2007 till och med den 19 mars 2013.
________________________________________
Information från Ordens kansli 3:2007
(2007-01-30)

Delges samtliga enheter

Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag den 22 mars

Den 22 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag.
Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Stamhuset i Stockholm.
Tid: Logen börjar kl 16.30. Platserna intagna kl 16.20.
Klädsel: Högtidsdräkt alternativt mörk kostym.
Kostnad: 420 kr.

Anmälan görs på särskild lista i Stamhuset (på plats från och med vecka 5) eller till Ordensassistenterna, telefon 08-463 37 20.
E-post stamhuset@frimurarorden.se

Stockholm den 30 januari 2007
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS
________________________________________
Information från Ordens kansli 2:2007
(2007-01-28)

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2007 utnämnt
Leg läkaren Lars Nordmark, R&K, PM PLU
till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 28 januari 2007
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS
________________________________________
Information från Ordens kansli 1:2007
(2007-01-28)

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande broder att från den 22 mars 2007 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Civilingenjören Göran Maniette, X SPL DPM SPL,

samt utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2007 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Tandläkaren Gunnar Jakobsson, X VPL DPM VPL,
Medicine doktorn Lars Ysander, X GPL fO Fyr,
Tandläkaren Bertil Glaas, X PLU PBF fOM OlM
och
Konsulten Sven Wahlgren, X PLH PBF FÖS PLH.

Stockholm den 28 januari 2007
På Stormästarens uppdrag

Karl-Erik Ericsson
OSK
                                                      Anders Grafström
                                                      SS
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli Nr 1 - 2007. (2007-01-16)

Inrikes ärenden

Barmhärtighetsdirektorium

Förordnande
Civilingenjören Tomas Wändahl, X ÖPL, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Entledigande
VDM David Knutsson-Hall, X SVEA, som ledamot från och med den 12 december 2006.

Logedirektorium

Förordnanden
Forskaren Tom C. Bergroth, R&K, förlängt förordnande som Ordens Stormarskalk tillika ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Undervisningsrådet Bo Hiertner, X PLH, som ledamot från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.

Planeringsdirektorium

Förordnanden
Direktören Tommy Adamsson, R&K, som Ordens Planeringsmästare tillika ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Bankdirektören Per Odgren, X SVEA, som vice ordförande och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008.

Entledigande
Informationschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, som Ordens Administrator tillika ordförande från och med den 1 januari 2007.

Utbildningsdirektorium

Förordnanden
Rektorn Dan Ekenstierna, X ÖPL OHT, förlängt förordnande som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008.

Adjunkten Sven-Olow Bohlman, X ÖPL PBF, som sekreterare och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.

Avdelningsdirektören Ulf Åsén, X SVEA, som förste arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Brandingenjören Jan Mansfeld, X SVEA, som Förste Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010.

Informationschefen Jan Sjödahl, X VPL, som Förste Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007.

Byrådirektören Göthe Jardebo, X SVEA, som amanuens (Tredje Arkivarie) i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2011.

Landstingsarkivarien Klas-Erik Roos, X SVEA, som amanuens (Tredje Arkivarie) i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Herr Lars-Erik Olsson, VI GS, som amanuens i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Entlediganden
Medicinske informationschefen Per-Magnus Bonthron, X SVEA, som ledamot från och med den 31 december 2006.

Civilekonomen Ingemar Vistéus, X SVEA, som ledamot och ordförande i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från och med den 31 december 2006.

Landsarkivarien Lars Otto Berg, X SVEA OHT, som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum samt som förste arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 31 december 2006.


Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (MmFond 1926)

Förordnanden
Forskaren Tom C. Bergroth, R&K, förlängt förordnande som vice ordförande och ledamot från och med 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Bankdirektören Jan-Magnus Hagman, X SVEA, förlängt förordnande som skattmästare och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, förlängt förordnande som sekreterare och ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008.

Jur. kand. Anders Strömberg, R&K, förlängt förordnande som ordförande från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Stora Landslogen

Entlediganden
Direktören Tommy Adamsson, R&K, som extra storbevakande broder från och med den 1 januari 2007.

Förste bibliotekarie Thomas Böös, R&K, som extra storbevakande broder från och med den 1 januari 2007.

Skånska Provinsiallogen

En ny Kapitelbrödraförening med namnet Den Gyllene Kronan, förkortning DGK och brödraföreningsnummer 2024, i Karlskrona, invigs den 3 februari 2007.

Förordnanden
Ingenjören Håkan Bergström, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan i Karlskrona från och med den 3 februari 2007 till och med den 2 februari 2013.

Civilingenjören Raimo Laiho, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Ystads Brödraförening från och med den 29 april till och med den 29 februari 2008.

Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Ingenjören Ingvar Bengtson, R&K, förlängt förordnande som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008.

Rektorn Dan Ekenstierna, X ÖPL OHT, förlängt förordnande som Andre Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007.

Entledigande
Landstingstjänstemannen Anders Bergström, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Veritas i Värnamo från och med den 1 november 2006.

Värmländska Provinsiallogen

Förordnanden
Bankdirektören Åke Lindell, R&K, som Deputerad Provinsialmästare från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012

Civilekonomen Göran Wahlstedt, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Carolus i Karlstad från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Distriktsläkaren Stefan Bernesjö, VIII VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Prudentia i Arvika från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Provinsiallogen i Umeå

Förordnanden
Ingenjören Ove Esko, X PLU, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Polisinspektören Rolf Bergström, X PLU, som Ordförande i Brödraföreningen Bodens Frimurarförening Norrskenet i Boden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Entledigande
Konsulten Östen Lundholm, X PLU, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna från och med den 1 januari 2007.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli Nr 4 - 2006. (2006-11-06)

Inrikes ärenden

Ordensledningen
Informationschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, som Ordens Sigillbevarare och Kansler från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Informationsdirektorium

Förordnanden
Ingenjören Anders Stensson, X ÖPL, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009,

Filosofiemagistern Björn Federley, VIII SCF, som ledamot från och med den 11 oktober 2006 till och med den 31 december 2009.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Utnämningar
Sektionschefen Kaj Gustafsson, R&K, som vice Ordförande från och med den 1 januari 2007.

Entlediganden
Direktören Knut Andreasson, R&K SMP, som vice Ordförande från och med den 1 januari 2007.

Stora Landslogen

Entledigande
Sektionschefen Kaj Gustafsson, R&K, som Andre Storbevakande Broder från och med den 31 mars 2007.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff

Förordnanden
Lagmannen Hans Brusewitz, X PLU, som arbetande ledamot från och med den 11 november 2006 till och med forskningslogens högtidsdag 2012,

Redaktören Kjell Lekeby, X SVEA, som arbetande ledamot från och med den 11 november 2006 till och med forskningslogens högtidsdag 2012.

SVEA Provinsialloge

Förordnanden
marknadsekonomen Ingvar Fröberg, X GPL, som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 27 augusti 2006 till och med den 26 augusti 2012,

1:e bibliotekarien Thomas Böös, R&K, förlängt som Ordförande Mästare för Mälardalens Stewardsloge i Eskilstuna från och med den 30 september 2006 till och med den 31 december 2007,

vice landshövdingen Bo Hansson, X SVEA, som Förste Deputerad Provinsialmästare för SVEA Provinsialloge från och med den 23 september 2006 till och med den 22 september 2012,

Civilingenjören Per Arosenius, IX SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från och med den 1 mars 2007 till och med den 28 februari 2013,

Datakonsulten Stellan Måwe, IX SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Kristineberg i Bromma från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Entlediganden
Bankdirektören Peter Westrup, X SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Gustaf Dalén från och med den 27 januari 2007,

1:e bibliotekarien Thomas Böös, R&K, som Andre Deputerad Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge från och med den 23 september 2006.

Skånska Provinsiallogen

En ny Kapitelbrödraförening med namnet Kjell Christopher Barnekow, förkortning KCB och brödraföreningsnummer 2094, i Helsingborg, invigs den 20 januari 2007.

Förordnanden
kyrkoherden Mars Hagelin, X SPL, förlängt som Ordförande för Brödraföreningen Simrishamns Brödraförening i Simrishamn från och med den 2 oktober 2006 till och med den 1 oktober 2009,

Majoren Lars Axelsson, X SPL, som Ordförande för Kapitelbrödraföreningen Kjell Christopher Barnekow i Helsingborg från och med den 20 januari 2007 till och med den 19 januari 2013,

Advokaten Lars Delmar, X SPL, förlängt som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Corfitz i Malmö från och med den 1 juni 2007 till och med den 30 april 2010,

Filosofie doktorn Christer Ohlin, VIII SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Klippans Frimurareförening i Klippan från och med den 1 november 2006 till och med den 31 oktober 2012,

Direktören Martin Hagbyhn, IX SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Malmö Grip från och med den 9 december 2006 till och med den 8 december 2012.

Entledigande
Bankdirektören Lars Johannisson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Malmö Grip i Malmö från och med den 8 december 2006.

Göta Provinsialloge

Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder i Lidköping som Deputationsloge i grad I och II under S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från och med den 26 september 2006.

Förordnanden
agronomen Bengt Weidow, X GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Adalvard i Skara från och med den 10 oktober 2006 till och med den 9 oktober 2012,

Kontorschefen Bertil Jonsson, X GPL, förlängt som Ordförande för Brödraföreningen Lidköpings Frimurarebröder i Lidköping från och med den 1 januari 2007 till och med föreningens högtidsdag i mars 2010.

Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Direktören Ulf Lindstrand, X ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012.

Entlediganden
Filosofie licentiaten Lars-Otto Gullman, X ÖPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Oscar Fredrik i Norrköping från och med den 20 mars 2007.

Värmländska Provinsiallogen

Förordnanden
Avdelningsdirektören Christer Palm, VIII VPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad från och med den 1 november 2006 till och med den 31 oktober 2012.

Provinsiallogen i Härnösand

Förordnanden
Majoren Karl-Erik Lundström, X PLH, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 19 november 2006 till och med den 18 november 2012.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Grande Loja Maçônica do Estado de Sao Paulo utnämnt Ivan Carlquist.

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos the Sovereign Grand Lodge of Malta utnämnt Benjamin Muscat.

Utnämning av representanter för främmande Högsta Råd och Storloger

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna:

Grand Lodge of British Columbia & Yukon, Gunnar Harlitz.
Grand Lodge of Manitoba, Karl Tynelius.
Grand Lodge of New Brunswick, Jan Lundberg.
Grand Lodge of New Foundland & Labrador, Karl-Gösta Nilsson.
Grand Lodge of Kentucky, Karl Tynelius.
Grand Lodge of North Dakota, Mats Niklasson.
Grand Lodge of Rhode Island, Gunnar Harlitz.
Grand Lodge of Virginia, Karl-Gunnar Hultland.
Grand Lodge of West Virginia, Jan Lundberg.
Grand Lodge of India, Henrik Östberg.
________________________________________
Information från Ordens kansli 6 : 2006

Delges samtliga arbetsenheter.

Angående förordnande av ny Ordens Sigillbevarare och Kansler

Förordnandet för Ordens nuvarande Sigillbevarare och Kansler, riksdagsmannen
Sten Svensson, upphör den 31 december 2006. Eftersom Sten Svensson har avböjt en förlängning av mandattiden, har Ordens Stormästare, efter förslag från Högsta rådet, förordnat nuvarande ordföranden i Planeringsdirektoriet, informationschefen
Karl-Erik Ericsson, till Ordens Sigillbevarare och Kansler för mandattiden 1 januari 2007 till 31 december 2012.

Stockholm den 9 oktober 2006
På Stormästarens uppdrag


Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli 3:2006 (2006-08-08)

Inrikes ärenden
Planeringsdirektorium
Förordnanden
Civilekonomen Stig Heimer, X PLH, som ledamot från och med den 20 mars 2006 till och med den 31 december 2007.
Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarfond (PBFond 1982)
Utnämningar
Förvaltningsdirektören Bertil Ragne, R&K, som ledamot från och med år 2007 till och med år 2010,
direktören Bengt Falk, R&K, som ledamot från och med år 2007 till och med år 2010 och
riksdagsmannen Sten Svensson, R&K, som ledamot från och med år 2007 till och med år 2010.
Stora Landslogen

Förordnanden som Stormästarens Uppvaktande Bröder, SUB
Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007,
planeringschefen Arne Sandin, X SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007,
bankekonomen Michael Boström, IX SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007,
direktören Ulf B Dahlin, IX SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007,
fastighetsförvaltaren Joakim Larsson, VIII SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007 och
avdelningschefen Owe Hallquisth, VIII SVEA, från och med den 22 mars 2006 till och med den 22 mars 2007.

SVEA Provinsialloge
Förordnanden
Folkskoleläraren Hans Lundvall, X SVEA, som Ordförande för Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Eskilstuna från och med den 1 maj 2006 till och med en 30 april 2012.
Överstelöjtnanten Torbjörn Höök, IX SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med en 28 oktober 2006 till och med den 27 oktober 2012.

Förste bibliotekarien Thomas Böös, R&K, som Förste Deputerad Provinsialmästare för SVEA Provinsialloge i Stockholm från och med den 23 september 2006 till och med den 22 september 2007.
Docenten Bo Lindquist, X SVEA, som Andre Deputerad Provinsialmästare för SVEA Provinsialloge i Stockholm från och med den 23 september 2006 till och med den 22 september 2012.
Entlediganden
Fraktmäklaren Torgny Söderberg, X VPL, som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen S:t David i Västerås från och med den 28 februari 2007.
Filosofie doktorn Owe Rönnquist, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från och med den 1 maj 2006.
Skånska Provinsiallogen
Förordnanden
Marknadsekonomen Leif Gustafsson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 23 september 2006 till och med den 22 september 2012.

Byggnadsingenjören Bengt Bengtsson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Carl i Kalmar från och med den 28 januari 2007 till och med den 27 januari 2013.

Försäljningschefen Per Johnmark, X SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Gothungia i Osby från och med den 1 maj 2006 till och med den 30 april 2012.

Entledigande
Översten Sven Sjöling, VIII SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Klippans Frimurareförening i Klippan från och med den 31 maj 2006.
Göta Provinsialloge
Entlediganden
Avdelningsdirektören Håkan Reibäck, X GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Adalvard i Skara från och med den 10 oktober 2006.

Östgöta Provinsialloge
Entlediganden
Ekonomichefen Sven Modigh, X ÖPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Helios i Reftele.
Bokhandlaren Björn Rydén, X ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen Njudung i Vetlanda från och med den 1 januari 2007.
Värmländska Provinsiallogen
Förordnanden
Chefstandläkaren Gunnar Lidén, X VPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2012.
Komministern Tomas Rådehed, X VPL, som Ordförande för Frimurareföreningen Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 1 april 2006 till och med den 31 mars 2012.
Personalchefen Claes Floberg, X VPL, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Staffan i Avesta från och med den 1 oktober 2006 till och med den 30 september 2012
Entlediganden
Adjunkten Bo Lövgren, X VPL, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Staffan i Avesta från och med den 1 oktober 2006.
Överåklagaren Folke Ljungwall, X VPL, som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad från och med den 1 november 2006.
Ingenjören Thomas Alréus, X VPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Eugen i Örebro från och med den 1 juli 2006.
Adjunkten Per-Uno Unosson, X VPL, som Ordförande för Frimurareföreningen Örebro Kapitelbröder i Örebro från och med den 1 april 2006.
Stor Capitlet i Finland
Förordnanden
Diplomingenjören Göran Andersson, R&K, förlängt som Deputerad Kapitelmästare i Stor Capitlet i Finland till och med den 31 december 2010.
Provinsiallogen i Umeå

Förordnanden
Bankdirektören Erik Sundström, X PLU, förlängt som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.
Entledigande
Majoren Hans G Oscarsson, X PLU, som Ordförande för Brödraföreningen Bodens Frimurareförening Norrskenet i Boden från och med den 1 januari 2007.

Utrikes ärenden

Erkännande av främmande storloger

Stormästaren har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med United Grand Lodge of Bulgaria och Grande Loja Maçônica do Estado de Sao Paulo.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Orden der Tempelritter, Großpriorat von Deutschland utnämnt M.E. Kt. Nigel John Woodhouse GCT.

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden hos Nationella Storlogen i Polen utnämnt Tadeusz Cegielski.

Utnämning av representanter för främmande Högsta Råd och Storloger

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
Nils-Arne Bidsell, R&K, för Gran Loggia Regolare d’Italia.
Bengt Gewalli för Grand Prieuré Indépendant d’Helvetie.
Jan Thulin R&K för Supreme Council 33O of the Ancient and Accepted Rite for England and Wales and its Districts and Chapters Overseas.
Bengt Falk R&K för Great Priory of England and Wales.
Wojtek de Rzewuski för Nationella Storlogen i Polen.
Bengt Falk R&K för Royal Arch Chapter of England.
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli 2 - 2006 (2006-04-03)

Inrikes ärenden

Ordens presidium

Utnämningar
Den 22 mars, på Ordens Högtidsdag, har följande hedersledamöter i Svenska Frimurare Orden utnämnts,
Stormästaren i den Norske Frimurerorden Ivar Anstein Skar,
Stormästaren i den Danske Frimurerorden Hans Martin Jepsen,
Ordens+Meister Joachim Klauss för Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland samt
Högste Storkommendör Kurt Österberg för Den Urgamla och Antagna Ritens Högsta Råd i Finland 33◦

Drätseldirektorium

Förordnande
Ingenjören Håkan Håstlund, IX SVEA, som underkastelan (Uka) från och med den 1 februari 2006 till och med den 31 januari 2012.

Logedirektorium

Förordnande
Hovrättsfiskalen jur.kand. Erik Bylander, VIII SVEA, som föredragande i heraldiska frågor från den 1 februari 2006 till och med den 31 januari 2012.

Barmhärtighetsdirektorium

Förordnanden
Bankdirektören Dick Mannestig, X SVEA, som sekreterare från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.

Docenten Bo Lindquist, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.

Stora Landslogen

Förordnanden
Ingenjören Leif Lindqvist, R&K, som biträdande Storceremonimästare från och med den 22 mars 2006 till och med den 21 mars 2012.

Direktören Anders Myrenberg, X SVEA, som förste ceremonimästare från och med den 22 mars 2006 till och Ordens Högtidsdag 2009.

Direktören Tage Forssén, X SVEA, som andre ceremonimästare från och med den 22 mars till Ordens Högtidsdag 2009.

Kammarmusikern Michael Lind, X SVEA, som musikföreståndare från och med den 22 mars 2006 till Ordens Högtidsdag 2009.

SVEA Provinsialloge

Förordnanden
Enhetschefen Anders Lené, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle från och med den 1 februari 2006 till och med den 31 januari 2012.

Konsulten Frank Hammarin, VIII SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Saltsjön i Saltsjöbaden från och med den 1 maj 2006 till och med den 30 april 2012.

Överveterinären Björn Arenander, X SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Per i Sigtuna från och med den 1 februari 2006 till och med den 31 januari 2012.

Entlediganden
Sektionschefen Kaj Gustafsson, R&K, som Förste Deputerad Provinsialmästare från och med den 23 september 2006.

Leg. Läkaren Bo Santell, X SVEA, som Ordförande för Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl i Eskilstuna från och med den 1 maj 2006.

Lektorn Rolf Åke Windahl, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen S:t Laurentius i Uppsala från och med den 28 oktober 2006.

Chefredaktören Bengt Gustafson, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Per i Sigtuna från och med den 31 december 2005.

Östgöta Provinsialloge

Förordnanden
Läraren Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 18 april 2006 till och med den 17 april 2012.

Lantbrukaren Hans Tevell, VIII ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen IIIxIII i Motala från och med den 1 september 2006 till och med den 31 augusti 2012.

Stor Capitlet i Finland

Förordnanden
Filosofiekandidaten Patrick Stelwagen, R&K, förlängt som Kapitelmästare i Stor Capitlet i Finland från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010.

Redaktören Johan Moberg, X SCF, som Ordförande för Brödraföreningen Erasmus i Åbo från och med den 31 mars 2006 till och med den 30 mars 2012.

Provinsiallogen i Härnösand

Entledigande
Undervisningsrådet Bo Hiertner, X PLH, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Elysium i Härnösand från och med den 19 november 2006.

Utrikes ärenden

Utnämning av representanter för främmande Högsta Råd och Storloge

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna:

Filosofiekandidaten Patrick Stelwagen, R&K, för Den Urgamla och Antagna Ritens Högsta Råd 33° i Finland.

Diplomekonomen Åke Ammondt, X SCF OHT, för the Sovereign Grand Lodge of Malta.

Posten som representant för Grand Lodge of Kentucky är vakant fr.o.m. 2006

Posten som representant för Grand Lodge of Texas är vakant fr.o.m. 2006
________________________________________
Information från Ordens kansli 3 : 2006

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2006 utnämnt universitetslektorn Göran Laurelii, R&K, PM ÖPL,
kanslichefen Lars Lindquist, R&K, O BD, OU och
domprosten em. Harry Nyberg, R&K, vOHP
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 30 januari 2006
På Stormästarens uppdrag


Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
Information från Ordens kansli 2:2006
(2006-01-28)

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendörer med Röda korset och innehavarae av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande broder att från den 22 mars 2006 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Ingenjören Leif Lindqvist, X SCF, ÖCM SCF

samt utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2006 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken
Rektorn Dan Ekenstierna, X ÖPL, ADPM ÖPL, L UD,
Chefredaktören Bengt Gustafson, X SVEA, fd O S:t P, f d chefredaktör för Frimuraren och
Domprosten em. Hans-Olof Hansson, X GPL, T GPL.

Stockholm den 28 januari 2006
På Stormästarens uppdrag

Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
Meddelanden från Svenska Frimurare Ordens Kansli 1:2006
(2006-01-11)
Inrikes ärenden
Drätseldirektorium
Förordnande
Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, som Ordens Skattmästare från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Juris kandidaten Olle Sahlin, IX SVEA, som sekreterare från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Advokaten Bo Malmgren, X PLH, som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Verkställande Direktören Sten Tegnér, IX SVEA, som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Auktoriserade revisorn Magnus Torén, VIII SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Logedirektorium
Förordnande
Civilingenjören Ragnar Sterky, X ÖPL, förlängt som ledamot från och med den 1 januari till och med den 31 december 2008.
Informationdirektorium
Förordnanden
Advokaten Lars Sjödin, X PLH, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008.
Civilingenjören Christer Henke, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2007.
Planeringsdirektorium
Förordnande
Ingenjören Bengt-Åke Huitfeldt, X ÖPL, som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2007.
Auktoriserade revisorn Edward Waller, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006.
Civilingenjören Olof Granstedt, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2007.
Itdirektören Bo Rydefelt, X VPL, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008.
SVEA Provinsialloge
Förordnande
Friherren Henric Falkenberg, X SVEA, förlängt som Ordförande för Brödraföreningen Södermanlands Grip i Katrineholm från och med den 1 februari 2006 till och med den 31 augusti 2006.
Lektorn Roland Wahlgren, VIII SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Södermanlands Grip i Katrineholm från och med den 1 september 2006 till och med den 31 augusti 2012.

Adjunkten Håkan Johansson, X SVEA, förlängt som Ordförande för Brödraföreningen Capella i Söderhamn från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2007.
Skånska Provinsiallogen
Förordnande
Majoren Tomas Thaung, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona från och med den 25 mars 2006 till och med den 24 mars 2012.
Avdelningsdirektören Ingvar Ringdahl, X SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Hässleholms Brödraförening i Hässleholm från och med den 7 februari 2006 till och med den 6 februari 2012.
Entledigande
Poliskommisarien Bengt Stoltz, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona från och med den 25 mars 2006.
Informatören Tommy Nilsson, IX SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Gothungia i Osby från och med den 1 maj 2006.
Göta Provinsialloge
En ny S:t Johannesloge med namnet Elisabeth med förkortningen El och med logenummer 3023 i Göteborg, invigs lördagen den 4 februari 2006.
Förordnande
Tillsynsdirektören Leif Söderberg, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Astrea i Borås från och med den 3 mars 2006 till och med den 2 mars 2012.
Direktören Gillis Edman, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Elisabeth i Göteborg från och med den 4 februari 2006 till och med den 3 februari 2012.
Östgöta Provinsialloge
Entledigande
Överkontrollören Uffe Winquist, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Den Gyllene Gripen i Linköping från och med den 18 april 2006.
Värmländska Provinsiallogen
Förordnanden
Ingenjören Bengt Holmgren, X VPL, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Tomas i Filipstad från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Distriktsläkaren Per Zetterlund, VIII VPL, som Ordförande för Brödraföreningen Bergslagsbröderna i Lindesberg från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.
Entlediganden
Kyrkoherden Boris Gudmundsson, C VPL, som Ordförande för Brödraföreningen Bergslagsbröderna i Lindesberg från och med den 1 januari 2006.
Stor Capitlet i Finland
Entlediganden
Inköpschefen Lasse Lindh, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo från och med den 1 januari 2006.
________________________________________
(2005-10-31)

Inrikes ärenden

Logedirektorium

Förordnande
Filosofie kandidaten Viktor Nordström, VIII SVEA, som amanuens till Storintendenten från och med den 6 juni 2005 till och med den 31 maj 2011.

SVEA Provinsialloge

Förordnande
Enheteschefen Anders Lené, X SVEA, som tillförordnad Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle från och med den 25 oktober till och med den 31 januari 2006.

Ingenjören Göran Kruse, X SVEA, som Ordförande för brödraföreningen Krisitineberg från och med den 9 oktober till och med den 31 december 2006.

Controllern Kent Sandberg, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna från och med den 18 september 2005 till och med den 17 september 2011.

Entledigande
Chefredaktören Bengt Gutafson, X SVEA, som ledamot i Informationsdirektorium från och med den 1 januari 2006.

Skånska Provinsiallogen

Förordnande
Byggnadsingenjören Kjell Vramsmo, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 20 februari 2006 till och med den 22 september 2006.

Entledigande
Byggnadsingenjören Kjell Vramsmo. X SPL, som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad från och med den 23 september 2006.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Byrådirektören Per Åke Ståhl, X ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Olof i Norrköping från och med den 15 november 2005 till och med den 14 november 2011.

Stor Capitlet i Finland

Förordnande
Filosofiemagistern Ilkka Aho, X SCF, som Ordförande mästare för S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2011.

Entlediganden
Direktören Tryggve Forssell, X SCF, som Ordförande för Brödraföreningen Erasmus i Åbo från och med den 31 mars 2006.

Utrikes ärenden

Erkännande av främmande storloger

Stormästaren har beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med The Grand Lodge of Mississippi.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Stormästaren har som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Van A. Evans hos Grand Lodge of Mississippi,
Fabio Venzi hos Loggia Regolare d’Italia,
Ronald Albert Champion hos Grand Imperial Conclave for England, Wales and Territories Overseas.
Adrian J. Leopard hos Gran Lògia d’Andorra och
Cary R. Carter hos Grand Lodge of Kentucky.

Utnämning av representanter för främmande storloger med flera

Ordens Stormästare har föreslagit respektive främmande stormästare att som representanter hos Svenska Frimurare Orden utnämna:
Anders Grafström, R&K, för Frímúrarareglan á Íslandi,
Kjell Hognesius, R&K, för Grand Imperial Conclave for England, Wales and Territories Overseas,
Gunnar Lantz, X SVEA, för Gran Lògia d’Andorra,
Bengt Orhall, X SVEA, för Grand Lodge of Arizona och för Grand Lodge of North Carolina,
Bo Hansson, X SVEA, för Grand Lodge of South Australia och för Grand Lodge of New Zeeland och
Lars-Göran Ohlsson, IX PLH, för Grand Lodge of Mississippi.
________________________________________
Personalmeddelande 6/05
(2005-08-22) Avser tiden 2005-08-23--2005-10-17

ID    
Entledigande   
Bengt Gustafson
Chefsredaktör, X 060101 som ledamot i Informationsdirektorium
    
Visitator    
Förordnande   
Jan Wissler
Veterinär, X 060101 Visitationssekreterare t.o.m. 111231
    
Entledigande   
Roland Andersson 051231 som Visitationssekreterare
    
SLL   
Förordnande   
Jarl Jergmar
Telologie Doktor, R&K 051112 Arbetande ledamot i Forskningslogen CFE i Uppsala t.o.m. forskningslogens högtidsdag år 2006
    
Göran Anderberg
Lektor, X 051112 Arbetande ledamot i Forskningslogen CFE i Uppsala t.o.m. forskningslogens högtidsdag år 2006
    
SVEA   
Utnämningar   
Kent Sandberg
Controller, X 050918 Ordförande mästare för S:t Andreaslogen S:t Eskil i Eskilstuna, t.o.m. 110917
    
Göran Kruse
Ingenjör, X 051009 Ordförande för Brödraföreningen Kristineberg i Stockholm t.o.m. 061231
    
Anders Lené
Enhetschef, X 051025 tillförordnad Ordförande mästare för S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle t.o.m. 061231
    
SPL   
Utnämningar   
Kjell Vramsmo
Byggnadsingenjör, X 060220 Förlängt som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad, t.o.m. 080922
    
Entledigande   
Kjell Vramsmo
Byggnadsingenjör, X 060923 som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad
    
ÖPL   
Utnämningar   
Per Åke Ståhl
Byrådirektör, X 051115 Ordförande för Brödraföreningen S:t Olof i Norrköping, t.o.m. 111114
    
Entledigande   
Per-Olof Ericson
Fabrikör, X 060608 som Ordförande i Brödraföreningen IIIxIII i Motala
    
SCF   
Utnämningar   
Ilkka Aho
Filosofiemagister, X 060101 Ordförande mästare för S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo t.o.m. 111231
       
Entledigande     
Tryggve Forssell
Direktör, X 060331 som Ordförande i Brödraföreningen Erasmus i Åbo

________________________________________
(2005-08-08)

Inrikes ärenden

Drätseldirektorium

Entledigande
ingenjören Åke Bergström, X SVEA, som Underkastelan från och med den 30 mars 2005.

Informationsdirektorium

Förordnande
komministern Kjell Mazetti, X ÖPL, som ledamot i Informationsdirektorium från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 2008.

Utbildningsdirektorium

Förordnande
avdelningsdirektören Ulf Åsén, X SVEA, som Andre Arkivarie i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2011,

f. kanslichefen Per A Hambrunger, IV-V NC, (tf) med huvudarbetsområde inom Ordens museum, redaktören Kjell Lekeby, X SVEA, datakonsulten Stellan Måve, VIII SVEA och kyrkokamreren Stefan Schierbeck, VII SVEA, (tf), samtliga som Tredje Arkivarie i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från och med den 1 juli till och med den 30 juni 2011.

Stora Landslogen

Förordnande
Kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, planeringschefen Arne Sandin, X SVEA, bankekonomen Michael Boström, IX SVEA, direktören Ulf B Dahlin, IX SVEA, fastighetsförvaltaren Joakim Larsson, VIII SVEA, avdelningschefen Owe Hallquisth, VIII SVEA, som Stormästarens Uppvaktande Bröder för tiden till och med Stora Landslogens Högtidsdag år 2006.

SVEA Provinsialloge

Förordnande
civilingenjören Bengt Orhall, IX SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Adolf Fredrik från och med den 1 maj 2005 till och med den 30 april 2011,

direktören Kjell Pettersson, R&K, som Ordförande Mästare för Den Nordiska Första S:t Johannislogen från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2011.

Entledigande
Källarmästaren Bengt Palmborg, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Polstjernan från och med den 25 oktober,

Informationschefen Per-Magnus Bonthron, X SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Kristineberg från och med den 2 oktober 2005.

Skånska Provinsiallogen

Förordnande
Lektorn Gert Björnlund, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2011.

Entledigande
Adjunkten Sven Vannerberg, X SPL, som Ordförande för Brödraföreningen Hässleholms Brödraförening från och med den 31 december 2005.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
Universitetslektorn Göran Laurelii, R&K, förlängt som Provinsialmästare för Östgöta Provinsialloge från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008,

Docenten Lars Bergholtz, X ÖPL, förlängt som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Jacob från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008.

Entledigande
komministern Kjell Mazetti, X ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen S:t Olof från och med den 14 november 2005.

Värmländska Provinsiallogen

Förordnande
skattedirektören Ingemar Dahlén, X VPL, som Ordförande för Brödraföreningen Dalarnes Andreas Bröder i Falun från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2011

rektorn Nils Eklund, VII VPL, som Ordförande för Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2011.

Utrikes ärenden

Erkännande av främmande storloger

Stormästaren har den 7 juni 2005 beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med Gran Lògia d'Andorra och
The Sovereign Grand Lodge of Malta, Ancient Free & Accepted Masons.

Stormästaren har den 22 juni 2005 beslutat om upprättande av vänskapliga förbindelser med Gran Loggia Regolare degli Antichi, Liberi e Accettati Muratori d'Italia och
the Grand Imperial Conclave for England, Wales and Territories Overseas of the Masonic and Military Order of the Red Cross of Constantine, and the Order of the Holy Sepulchre and of St. John the Evangelist.

Stormästaren har samma dag beslutat att erkännandet av
Grand Prieure de Gaules i Frankrike återkallas.

Utnämning av representanter för Svenska Frimurare Orden

Stormästaren har den 11 januari 2005 som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Hans P. Gassner hos the United Grand Lodge of New South Wales and the Australian Capital City.
Herman Mügge hos Grossloge von Österreich.

Stormästaren har den 5 april 2005 som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Charles E. Olden hos Supreme Council 33o of the Ancient and Accepted Rite for Ireland.
Kenneth E. Stedman hos the Grand Lodge Free and Accepted Masons of Alaska.

Stormästaren har den 7 juni 2005 som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
George E. Bryan hos the Grand Lodge Ancient and Accepted Masons of the State of West Virginia.

Utnämning av representanter för främmande storloger

Stormästaren har den 5 april 2005 som representant för Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Bruno Ahlqvist för Grand Lodge of Kansas.

Stormästaren har den 6 april 2005 som representant hos Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Gunnar Lantz för Schweizerische Grossloge, Alpina, och
Jan-Christer Tholin för Grand Lodge of Alabama.

________________________________________
Personalmeddelande 5/05
(2005-08-22) Avser tiden 2005-05-04--2005-08-22

Namn och grad Fr o m OSM beslut

LD
Förordnande
Viktor Nordström
filosofie kandidat, VIII 050601  Amanuens till Storintendenten t.o.m. 110531

UD
Förordnande
Ulf Åsén
avdelningsdirektör, X  050701  Andre Arkivarie, Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, t.o.m. 110630
Stefan Schierbeck
kyrkokamrer, VII  050701  Tredje Arkivarie, Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, t.o.m. 110630
Kjell Lekeby
redaktör, X  050701  Tredje Arkivarie, Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, t.o.m. 110630
Stellan Måwe
datakonsult, VIII  050701  Tredje Arkivarie, Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, t.o.m. 110630
Per A. Hamburunger
f. kanslichefen, IV-V NC 050701 Tredje Arkivarie, Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, område museum, t.o.m. 110630

SVEA
Utnämningar
Kjell Pettersson
direktör, R&K 050701 Ordförande Mästare för Den Nordiska Första S:t Johannislogen, t.o.m. 110630

SPL
Utnämningar
Per Arne Joelsson
prost, X  060101  Ordförande i Frimurareföreningen EOS i Lund t.o.m. 111231
Rolf Prag
adjunkt, X  051205  Ordförande i EOS i Lund förlängt t.o.m. 051231
Gert Björnlund
lektor, X 050701 Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad, t.o.m. 110630

Entlediganden
Sven Vannerberg
adjunkt, X  051231  Ordförande för Brf Hässleholms brödraförening i Hässleholm

GPL
Utnämningar
Nisse Holmbladh
riggmästare, X  050901  Ordförande i Brf Den Flammande Stjärnan i Uddevalla t.o.m. 110831

ÖPL
Utnämningar
Lars Bergholtz
docent, X  060101  Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Jacob i Linköping, t.o.m. 081231

VPL
Utnämningar
Ingemar Dahlén
skattedirektör, X 050601 Ordförande i Brf Dalarnas Andreasbröder i Falun t.o.m. 110630
________________________________________
Personalmeddelande 4/05
(2005-05-06) Avser tiden 2005-04-05--2005-05-03

Namn och grad Fr o m OSM beslut
SLL
Utnämningar
Ulf Lagerström
kammarherre, X 050503 Förordnade som Stormästarens Uppvaktande Bröder, SUB, t o m SLLs högtidsdag år 2006
Arne Sandin
planeringschef, X
Ulf B. Dahlin
direktör, IX
Michael Boström
bankekonom, IX
Joakim Larsson
fastighetsförvaltare, VIII
Owe Hallquist
avdelningschef, VIII

SVEA
Utnämningar
Bengt Orhall 050501 Ordförande Mästare i S:t J Adolf Fredrik i Stockholm t o m 110430
Entlediganden
Åke Bergström
ingenjör, X 050701 Underkastellan i Drätseldirektorium
Bengt Palmborg
källarmästare, X 051025 Ordförande Mästare i S:t J Polstjernan i Gävle
Per-Magnus Bonthron
informationschef, X 051002 Ordförande i Brf Kristineberg i Stockholm

ÖPL
Utnämningar
Kjell Mazetti
komminister, X 050501 Ledamot i Informationsdirektorium t o m 081231
Entlediganden
Kejll Mazetti
komminister, X 051114 Ordförande i S:t J S:t Olof i Norrköping

VPL
Utnämningar
Nils Eklund
rektor, VII 050701 Ordförande i Brf Föreningsbandeti Karlskoga t o m 110630
________________________________________
(2005-04-04)

Informationsdirektorium

Förordnande
överstelöjtnanten Jan Lindman, X VPL, som ledamot i Informationsdirektorium från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007.

Planeringsdirektorium

Förordnande
bankdirektören Per Odgren, X SVEA, som ledamot från och med den 1 februari 2005 till och med den 31 december 2008.

Entledigande
filosofie doktorn Harald Herbertsson, X PLU, som ledamot från den 1 februari 2005.

Stora Landslogen

Förordnande
biträdande professorn Örjan Zetterqvist, utnämnd R&K, som Storhistoriegraf vid Stora Landslogen från och med den 22 mars 2005 till och med den 21 mars 2011.

förste bibliotekarien Thomas Böös, utnämnd R&K, som extra Storbevakande broder vid Stora Landslogen från den 22 mars 2005 till och med den 21 mars 2011.

SVEA Provinsialloge

medges tillstånd för Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl att bedriva fortsatt verksamhet under den tid som sammanfaller med Mälardalens Stewardsloges försöksverksamhet som prebendekapitel.

Förordnande
förlängt för rektorn Börje Lewert, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Södermanland från och med den 1 april 2005 till och med den 31 mars 2008.

Skånska Provinsiallogen

Entledigande
ingenjören Claes Sjögren, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Sirius från den 1 maj 2005.

Göta Provinsialloge

Förordnande
vice chefsåklagaren Göran Sjödell, X GPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare för Göta Provinsialloge i Göteborg från och med den 18 mars till och med den 17 mars 2011.

röntgenassistenten Jörgen Deckert, IX GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från och med den 3 maj 2005 till och med den 2 maj 2011.

rådmannen Hans Andrén, X GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg från och med den 11 april till och med den 10 april 2011.

Entledigande
överläkaren Per-Gunnar Moldin, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Astraea från den 3 mars 2005.

ingenjören Carl-Magnus Lönroth, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan från den 16 mars 2005.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
landstingstjänstemannen Anders Bergström, IX ÖPL, som ordförande för Brödraföreningen Veritas i Värnamo från den 12 mars 2005 till och med den 11 mars 2011.

Värmländska Provinsiallogen

Frimurareföreningen Bergslagsbröderna får verka som Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från och med den 1 mars 2005.

Brödraföreningen Prudentia i Arvika får verka som Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Carolus i Karlstad, från och med den 1 februari 2005.

Stor Capitlet i Finland

Förordnande
ingenjören Ben Svenfors, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Peder i Jakobstad från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

diplomingenjör Leif Rehn, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå från och med den 11 mars 2005 till och med den 10 mars 2011.

Provinsiallogen i Härnösand

Förordnande
överstelöjtnanten Bertil Falkerby, X PLH, som Ordförande för Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå från och med den 1 april 2005 till och med den 31 mars 2011.

Provinsiallogen i Umeå

förordnande
bankkamreren Christer Fessé, X PLU, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Västerbotten i Umeå från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

________________________________________
Personalmeddelande 3/05
(2005-04-04) Avser tiden 2005-03-03--2005-04-04

Utnämningar

Namn och grad Fr o m OSM beslut
SVEA
Börje Lewert
rektor, IX 050401 Förlängt förordnande OM S:t Johanneslogen Södermanland
t o m 080331

Entlediganden

Namn och grad Fr o m OSM beslut
GÖTA
Carl-Magnus Lönroth
1:e bibliotekarie, utn XI 050316 Entledigad O för Brf Den Flammande Stjärnan

________________________________________
Personalmeddelande 2/05
(2005-03-01) Avser tiden 2005-02-03--2005-03-02

Utnämningar

Namn och grad Fr o m OSM beslut
PD
Per Odgren
bankdirektör, X 050201 Utnämnd ledamot t o m 081231

GPL
Jörgen Deckert
röntgenassistent, IX 050503 Utnämnd O i Brf Den Slutna Kedjan i Trollhättan t o m 110502

Hans Andrén
rådman, X 050411 Utnämnd O i Brf Fyrbåken i Varberg t o m 110410

Göran Sjödell
vice chefsåklagare, X 050318 Utnämnd Andre Deputerad Provinsialmästare t o m 110317

SCF
Leif Rehn
diplomingenjör, X 050311 Utnämnd OM i S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå t o m 110310

PLH
Bertil Falkerby
överstelöjtnant, X 050401 Utnämnd O i Brf Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå

Entlediganden

Namn och grad Fr o m OSM beslut
PD
Harald Herbertsson
filosofie doktor, X 050201 Entledigad ledamot

GPL
Per Gunnar Moldin
överläkare, X 050303 Entledigad OM
________________________________________
Personalmeddelande 1/05
(2005-01-21) Avser tiden 2005-01-01--2005-02-02

Utnämningar

Namn och grad Fr o m OSM beslut
SLL
Böös Thomas
1:e bibliotekarie, utn XI 050322 Utnämnd ESBB i SLL t o m 110321

Zetterqvist Örjan
bitr. professor, utn XI 050322 Utnämnd Storhistoriograf i SLL t o m 110321

ÖPL
Bergström Anders
landstingstjm., IX 050312 Utnämnd O i Brf Vertitas i Värnamo t o m 110311

SCF
Svenfors Ben
ingenjör, X 050101 Utnämnd OM i S:tJL S:t Peder i Jakobstad t o m 101231

PLU
Fessé, Christer
bankkamrer, X 050101 Utnämnd OM i SAL Västerbotten t o m 101231
________________________________________
Information från Ordens kansli 2:2005
(2005-01-31)

Till samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, fördelnings-/kapitelkanslier och direktorier

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2005 utnämnt
överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, OV, och
civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, PM SVEA,
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 31 januari 2005
På Stormästarens uppdrag

Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
Information från Ordens kansli 1:2005
(2005-01-28)

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2005 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Bitr professor em. Örjan Zetterqvist, X SVEA, OM CFE,
Direktören Bengt Falk, X SVEA, OM NF, L SFBS, och
Förste bibliotekarien Thomas Böös, X SVEA, ADPM SVEA, OM MStL.

samt utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2005 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Lagmannen Hans Hedvall, X SPL,
Ambassadören Erik Cornell, X SVEA, L ABM,
Direktören Tore L. Frantzen, X VPL, FFÖBB VPL, O DAB och
Överingenjören Rolf Löfving, X SVEA, L STHFond.

Stockholm den 28 januari 2005
På Stormästarens uppdrag

Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
(2005-01-10)

Ordens kansli

Entledigande
arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA, från tjänsten som amanuens från och med den 31 december 2004,

säkerhetschefen Ulf Carleson, X SVEA, från tjänsten som amanuens från och med den 31 december 2004.

Förordnande
arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA, som biträdande kanslichef och chef för utrikes ärenden (Deputy Grand Secretary, Foreign Relations) från och med den 1 januari 2005 och till och med den 31 december 2010,

säkerhetschefen Ulf Carleson, X SVEA, som avdelningschef för inrikes ärenden från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Drätseldirektorium

Förordnande
distriktchefen Lars Lindqwister, VIII SVEA, som Underkastellan från och med den 1 september 2004 till och med den 31 augusti 2010,

advokaten Staffan Hallström, X VPL, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008,

lagmannen Erik Ternert, VIII SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010,

distriktchefen Lars Lindqwister, VIII SVEA, som Överkastellan från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010,

directorn Lars Wijkman, VIII SVEA, som ledamot från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Logedirektorium

Förordnande
avdelningsdirektören Johan F. Wijnbladh, X PLH, PBF, FK i PLH samt direktören Leif Lindqvist, X SCF, C SCF, ÖCM i SCF, som ledamöter från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Entledigande
chefsåklagaren Carl-Johan Herting, X VPL, från tjänsten som amanuens från och med den 31 december 2004.

Planeringsdirektorium

Förordnande
auktoriserade revisorn Edward Waller, X SVEA, förlängt som ledamot från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2005

Utbildningsdirektorium

Förordnande
bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, förlängt som ledamot fram till den 31 december 2005,

juris kandidaten MSc Fredrik Björkman, som ledamot från den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Stamhusfond

Förordnande
informationschefen Jan Sjödahl, X VPL, överingenjören Rolf Löfving, X SVEA, och marknadsekonomen Pierre Dunbar, IX SVEA, förlängt som ledamöter från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007,

direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, som ordföranden från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007,

bankekonomen Michael Boström, VIII SVEA, som ledamot från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007.

Visitator a latere

Förordnande
överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, som Ordens Visitator (OV) från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Stora Landslogen

Förordnande
arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA, avdelningsdirektören Ulf Åsén, X SVEA och arkitekten Claes Langenborg, IX SVEA, som arbetande ledamöter i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff i Uppsala från och med den 20 november 2004,

informationschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, förvaltningsdirektören Bertil Ragne, R&K, juris kandidaten Anders Strömberg, R&K, universitetslektorn Göran Laurelii, R&K samt informationschefen Lars von Knorring, R&K, förlängt som ledamöter i Magistralrådet från och med den 1 februari 2005 till och med den 31 januari 2007.

SVEA Provinsialloge

Mälardalens Stewardsloge i Eskilstuna uppgraderas till en stewardsloge av 1. ordningen från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007.

Förordnande
direktören Åke Flood, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Nikolaus i Visby från och med den 1 mars 2005 till och med den 28 februari 2011,

civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, förlängt som Provinsialmästare i från och med den 1 januari 2005 till och med den 30 september 2005.

Entledigande
domprosten Ove Lundin, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Nikolaus i Visby från och med den 28 februari,

Skånska Provinsiallogen

Förordnande
överläkaren Per Werner, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Christopher i Kristianstad från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010

Göta Provinsialloge

Förordnande
civilekonomen Thomas Aldén, X GPL, som ordförande för S:t Andreaslogen Birger Jarl i Skövde från och med den 26 november 2004 till och med den 25 november 2010.

Entledigande
överläkaren Olof Ruusvik, X GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Fyrbåken i Varberg från och med den 11 april 2005.

Värmländska Provinsiallogen

En ny S:t Andreasloge med namnet Pilgrimen, förkortning Pil och med logenummer 5032, i Karlstad, invigs fredagen den 21 januari 2005,

Förordnande
avdelningschefen Robert Österlund, X VPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007,

läkaren Jorma Rintamäki, X VPL, som Ordförande för Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010,

regionchefen Bertil Nilsson, X VPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Pilgrimen i Karlstad från och med den 21 januari 2005 till och med den 20 januari 2011

Entledigande
adjunkten Erik Olson, IX VPL, som Ordförande för Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga från och med den 30 juni.

Provinsiallogen i Härnösand

förordnande
byggnadsingenjören Bo Lundvik, VIII PLH, som Ordförande för Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Entledigande
lantbrukaren Göran Nordquist, IX PLH, som Ordförande för Brödraföreningen Solatuni Bröder i Sollefteå från och med den 1 april 2005.

________________________________________
(2004-11-01)

OSM

Förordnande
som Stormästarens Uppvaktande Bröder, SUB, för följande bröder:

kammarherren Ulf Lagerström X SVEA SUB X
planeringschefen Arne Sandin X SVEA SUB X
direktören Hans Lehfeldt IX SVEA SUB IX
direktören Ulf B Dahlin IX SVEA SUB IX
bankekonomen Michael Boström VIII SVEA SUB VIII
greven Wojtek de Rzewuski VIII SVEA SUB VIII

samtliga till och med Stora Landslogens Högtidsdag år 2005.

Ordens kansli

Entledigande
ambassadören Erik Cornell, X SVEA, som biträdande kanslichef från den 1 januari 2005.

Utbildningsdirektorium

Förordnande
bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, förlängt som ledamot fram till den 31 december 2005,

juris kandidaten MSc Fredrik Björkman, som ledamot från den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum

Förordnande
juris kandidaten MSc Fredrik Björkman, X SVEA, som Ordförande i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Entledigande
bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, som Ordförande i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från den 31 december 2004.

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond

Förordnande
bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, som sekreterare från den 1 oktober 2004 till och med den 31 december 2006.

Visitator a latere

Entledigande
arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA, som Visitationssekreterare från den 1 januari 2005.

SVEA Provinsialloge

Förordnande
prästen Mats Ekström, X SVEA, förlängt som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Erik från den 18 september 2004 till och med den 29 november 2004,

verkställande direktören Per-Gunnar Däumichen, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Erik från den 30 november 2004 till och med den 29 november 2010,

kyrkoherden Sven Björkborg, X SVEA, som ordförande för Brödraföreningen S:t Botvid från den 14 november 2004 till och med den 13 november 2010,

polismästaren Stig Sandin, IX SVEA, som Ordförande för Brödraföreningen Sala Frimurarebröder från den 1 september till och med den 31 augusti 2010.

Skånska Provinsiallogen

Förordnande
säkerhetschefen Nils Magnusson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Carl X Gustaf från den 1 augusti 2004 till och med den 31 juli 2010,

f. riksdagsmannen Bertil Danielsson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Gustaf Adolf från den 1 november 2004 till och med den 30 oktober 2010,

skorstensfejarmästaren Bengt Rolfmark, X SPL, förlängt som ordförande för Brödraföreningen Ronneby Brödraförening från den 1 oktober 2004 till och med den 30 september 2007.

Entledigande
prosten och hovpredikanten Bertil Reimer, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Christopher från den 1 januari 2005.

Göta Provinsialloge

Förordnande
kyrkoherdern Harry Hultén, IX GPL, som ordförande för Brödraföreningen Andreascirkeln från den 14 oktober 2004 till och med den 13 oktober 2010.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
kantorn Thomas Holmér, IX ÖPL, som Ordförande för Brödraföreningen De Tre Stjärnor från den 30 oktober 2004 till och med den 29 oktober 2010.

Värmländska Provinsiallogen

Entledigande
direktören Stig Dahllöf, X VPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Engelbrecht från den 31 december 2004.

Stor Capitlet i Finland

En ny Johannesloge med namnet S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud, förkortningen AGL och med logenummer 6073 i Ekenäs i Finland, invigs lördagen den 5 februari 2005,

Brödraföreningen Axel Gabriel Leijonhufvud upplöses från den 4 februari 2005.

Förordnande
medicinelicentiaten Carl-Johan Lindström, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Axel Gabriel Leijonhufvud från den 5 februari 2005 till och med den 4 februari 2011,

specialtandteknikern Lasse Eklund, X SCF, förlängt som Ordförande för Brödraföreningen Morgonstjärnan från den 9 oktober 2004 till och med den 30 september 2010.

Entledigande
kaplanen Lars-Olof Ahlfors, X SCF, som ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Tyrgils från den 11 mars 2005,

lektorn Bo Kronqvist, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Peder från den 1 januari 2005.

Provinsiallogen i Umeå

förordnande
ingenjören Anders Fahlström, X PLU, förlängt som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Olaus Magnus från den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2010.

Entledigande
hyresrådet Lars Lagerqvist, X PLU, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Västerbotten från den 1 januari 2005.

________________________________________
(2004-06-30)

Ordens kansli 
Förordnande
arkitekten SAR Gunnar Lantz, X SVEA, Vis sekr., som amanuens vid Ordens kansli för utrikes ärenden från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2010.

Entledigande
kronodirektören Artur Burup, X SVEA, FDM NC, som avdelningschef för inrikes ärenden vid Ordens kansli från och med den 1 maj 2004.

SVEA Provinsialloge

En ny S:t Johannesloge med namnet Roslagen, förkortningen Ros och med logenummer 1093, i Norrtälje, invigs lördagen den 2 oktober 2004.

Brödraföreningen Roden i Norrtälje ombildas till Andreasförening och upphör att vara deputationsloge under S:t Johanneslogen S:t Erik från den 2 oktober 2004.

Förordnande
ämnesläraren Anders Holmgren, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Roslagen från den 2 oktober 2004 till och med den 30 september 2010.

Skånska Provinsiallogen

Entledigande
disponenten Stig-Eric Möller, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från den 1 april 2004.

Förordnande
säkerhetschefen Nils Magnusson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf från den 1 augusti 2004 till och med den 31 juli 2010.

Göta Provinsialloge

Förordnande
kyrkoherden Johnny Hagberg, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg från den 1 september 2004 till och med den 31 augusti 2010,

Entledigande
kyrkoherden Johnny Hagberg, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Andreascirkeln i Vänersborg från den 1 september 2004,

landstingsrådet Svenolof Grenabo, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Birger Jarl i Skövde från den 26 november 2004,

kuratorn Börje Lång, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Slutna Kedjan från den 3 maj 2005

Östgöta Provinsialloge

En ny S:t Johannesloge med namnet Helios, förkortningen Hel och med logenummer 4073, i Reftele, invigs fredagen den 12 november 2004.

Förordnande
ekonomichefen Sven Modigh, X ÖPL, till Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Helios i Reftele från den 12 november 2004 till och med den 31 oktober 2010

Värmländska Provinsiallogen

Förordnande
överstelöjtnanten Hans Pahlm, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från och med den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2010,

Provinsiallogen i Härnösand

Entledigande
civilekonomen Stig Heimer, X PLH, som Ordförande i Brödraföreningen Aquila från den 31 december 2004.

________________________________________
(2004-03-31)

Ordens kansli

Förordnande
kronodirektören Artur Burup, X SVEA, FDM NC, som avdelningschef för inrikes ärenden vid Ordens kansli från och med den 1 mars 2004 till och med den 30 april 2004 och

säkerhetschefen Ulf Carleson, IX SVEA, AA Att, som amanuens vid Ordens kansli från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2010.

Entledigande
kronodirektören Artur Burup, X SVEA, FDM NC, som amanuens vid Ordens kansli från och med den 1 mars 2004.

Planeringsdirektorium

Förordnande
direktören Tommy Adamsson, R&K, som vice Ordförande i Planeringsdirektorium från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Utbildningsdirektorium

Förordnande
diplomingenjören Göran Andersson, R&K DKM, som vice Ordförande i Utbildningsdirektorium från den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2010,

bitr. professorn em Örjan Zetterqvist, X SVEA, som ledamot i Utbildningsdirektorium från och med den 22 november 2003 till och med den 31 december 2009,

filosofie magistern Gösta Sandell, VIII SVEA, förlängt förordnande som Tredje Arkivarie i Ordens museum till och med den 31 december 2008,

avdelningsdirektören Leif Ph Danielsson, X SVEA, som Förste Arkivarie i Ordens Arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

filosofie kandidaten Victor Nordström, VII SVEA, som tf Andre Arkivarie i Ordens Arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

företagaren Bengt-Göran Olofsson, VI GS, som tf Tredje Arkivarie i Ordens Arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

direktören Claës Göran Rasmusson, X SVEA, som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

chefsåklagaren Carl Johan Herting, X VPL, som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

chefsåklagaren Carl Johan Herting, X VPL, som Överarkivarie och Överbibliotekarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

landsarkivarien FD h.c. Lars Otto Berg, OHT X SVEA, förlängt förordnande som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum till och med den 31 december 2006 och

direktören Claës Göran Rasmusson, X SVEA, som museiföreståndare för Ordens museum från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Entledigande
MD Rune Axelsson, OHT X GPL, som ledamot i Utbildningsdirektorium från och med den 22 november 2003,

specialläraren Bengt Larsson, R&K, som vice Ordförande i Utbildningsdirektorium från och med den 1 juli 2004,

översten Tage V Knutsson, X SVEA, som Förste Arkivarie i Ordens Arkiv och bibliotek från och med den 31 december 2003,

juris kandidaten MSc Fredrik Björkman, X SVEA, som ledamot i Ordens nämnd för arkiv och bibliotek och museum och som Överarkivarie och Överbibliotekarie i Ordens arkiv och bibliotek från och med den 31 december 2003 och

museiintendenten Bengt Wittgren, X SVEA., som ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum och som museiföreståndare för Ordens museum från och med den 31 december 2003.

Visitator a latere

Förordnande
bankdirektören Åke Lindell, R&K, som Visitator a latere från den 23 mars 2004 till och med den 22 mars 2010.

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond.

Förordnande
förvaltningsdirektören Bertil Ragne, R&K, civilingenjören Ingmar Börjesson, R&K, och riksdagsmannen Sten Svensson, R&K, som ledamöter i Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond med mandattid 2004 - 2006,

överläkaren John Helland, R&K, och direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, som ledamöter i Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond med mandattid 2004 - 2007 och

civilekonomen Per Nyqvist, R&K, som sekreterare i Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond med mandattid 2004 - 2007

Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond.

Entledigande
museiintendenten Bengt Wittgren, X SVEA. som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens museifond från och med den 31 december 2003 och

juris kandidat MSc Fredrik Björkman, X SVEA, som ledamot samt som sekreterare i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond från och med den 31 december 2003.

Förordnande
direktören Claës Göran Rasmusson, X SVEA, som ledamot i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens museifond från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Stora Landslogen

Förordnande
bankdirektören Åke Lindell, R&K, som Storinkvisitor från den 1 april 2004 till och med den 22 mars 2010,

diplomingenjören Göran Andersson, R&K DKM, som Storstewardsmästare från den 1 juli 2004 till och med den 22 mars 2010,

teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Storintroduktör från den 23 mars 2004 till och med den 22 mars 2010 och

direktören Tommy Adamsson, R&K, som extra Storbevakande Broder från den 23 mars 2004 till och med den 22 mars 2010.

Entledigande
specialläraren Bengt Larsson, R&K, som Storstewardsmästare från den 1 juli 2004 och

överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, R&K, som Storinkvisitor från den 1 april 2004

Stora Landslogens Magistralråd

Förordnande
informationschefen Lars von Knorring, R&K, som ledamot i Magistralrådet från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2006.

Förlängt förordnande
marknadschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, som ledamot i Magistralrådet från den 1 februari 2004 till och med den 31 december 2004,

förvaltningsdirektören Bertil Ragne, R&K, som ledamot i Magistralrådet från den 1 februari 2004 till och med den 31 december 2004,

juris kandidaten Anders Strömberg, R&K, som ledamot i Magistralrådet från den 1 februari 2004 till och med den 31 december 2004 och

universitetslektorn Göran Laurelii, R&K, som ledamot i Magistralrådet från den 1 februari 2004 till och med den 31 december 2004.

Svea Provinsialloge

Förordnande
teologie doktorn Kjell Hognesius, R&K, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Vidar i Uppsala från den 9 mars 2004 till och med den 28 februari 2010 och

arkitekten SAR Åke Widman, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Roden i Norrtälje från den 17 april 2004 till och med den 31 mars 2010.

Entledigande
ämnesläraren Anders Holmgren, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Roden i Norrtälje från och med den 1 april 2004,

prästen Mats Ekström, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm från den 17 september 2004,

tandläkaren Lennart Skyllermark, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Sala Frimurarebröder i Sala, från och med 1 september 2004,

platschefen Matts Stenberg, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping, från och med den 14 november 2004 och

prosten och hovpredikanten Bryn Widmark, X SPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Vidar i Uppsala från den 9 mars 2004.

Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs får från och med höstterminen 2004 även arbeta i grad IX.

Skånska Provinsiallogen

Entledigande
överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, R&K, som Deputerad Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad, från den 1 april 2004 och

länspolismästaren Jan Gustafsson, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar från den 1 november 2004.

Göta Provinsialloge

Förordnande
miljöskyddschefen Ivar Alvarsson, X GPL, som Ordförande Mästare i Andreaslogen De tre Förenade Kronor i Göteborg från den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2010.

Östgöta Provinsialloge

Entledigande
adjunkten Dag Stenfelt, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Stjärnor i Oskarshamn från den 31 oktober 2004.

Värmländska Provinsiallogen

Förlängt förordnande
kyrkoherden Boris Gudmundsson, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Bergslagsbröderna i Lindesberg, från den 1 mars 2004 till och med den 28 februari 2006.

Entledigande
direktören Jan Dahlin, IX VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Det Gyllene Snittet i Karlstad från den 30 juni 2004.

Stor Capitlet i Finland

Förordnande
ingenjören Karl-Erik Williams, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn, från den 24 april 2004 till och med den 31 mars 2010.

Provinsiallogen i Härnösand

Förordnande
advokaten Lars Sjödin, X PLH, som Deputerad Provinsialmästare för Provinsiallogen i Härnösand från den 1 juli 2004 tillsvidare dock längst till och med den 30 juni 2010.

Entledigande
specialläraren Bengt Larsson, R&K, som Deputerad Provinsialmästare i Provinsiallogen i Härnösand från den 1 juli 2004.

________________________________________
(2004-02-02)

Utnämningar

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2004 utnämnt informationschefen Karl-Erik Ericsson, R&K, O PD, till Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden,

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2004 vara Riddare och kommendörer med Röda korset: direktören Kjell Pettersson, X ÖPL, FDM NF, juris kandidaten Åke Lindell, X VPL, AAÖBB VPL, diplomingenjören Göran Andersson, X SCF, DKM SCF, teologie doktorn Kjell Hognesius, X SVEA, FvO Vid, vO LD. och direktören Tommy Adamsson, X SVEA, vO PD samt

utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2004 vara Innehavare av Ordens Hederstecken: advokaten Staffan Hallström, X VPL, diplomekonomen Åke Ammondt, X SCF, och landsarkivarien Lars-Otto Berg, X SVEA.

Logedirektorium

Förordnande
teologie doktorn Kjell Hognesius, utnämnd R&K, som vice ordförande i Logedirektorium från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Förlängt förordnande
undervisningsrådet Bo Hiertner, X PLH, som ledamot i Logedirektorium från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2006.

Informationsdirektorium

Förordnanden
Redaktören Anders Carlsson, VIII GPL, som ledamot i informationsdirektoriet till och med den 31 december 2006.

Förlängt förordnande
Marknadsekonomen Pierre Dunbar, IX Svea, som ledamot i informationsdirektoriet till och med den 31 december 2007.

Planeringsdirektorium

Förlängt förordnande
direktören Tommy Adamsson, utnämnd R&K, filosofie doktorn Harald Herbertsson, X PLU, CRG-revisorn Åke Ammondt, X SCF, och majoren Lars Axelsson, X SPL, som ledamot i Planeringsdirektorium till och med den 31 december 2005

Storintendent

Förordnande
direktören Kjell Pettersson, utnämnd R&K, som Storintendent från den 23 mars 2004 till och med den 28 februari 2010.

Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse

Entledigande
bankdirektören Kaj Ytterskog, X SVEA, från uppdraget att vara ordförande i Föreningen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse från och med den 1 januari 2004.

Utnämning
livmedikus Peter Möller, IX SVEA, som ordförande i styrelsen för Föreningen för Konung Gustaf:s och Drottning Victorias Stiftelse tillika styrelsen för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse, från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Skånska Provinsiallogen

Förordnande
överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, R&K, som Provinsialmästare för Skånska Provinsiallogen i Kristianstad, från den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010

civilingenjören Göran Maniette, X SPL, som Förste Deputerad Provinsialmästare för Skånska Provinsiallogen i Kristianstad, från den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010 och

köpmannen Bengt Gustavsson, utnämnd VIII SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Linnaeus i Älmhult, från den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010.

Svea Provinsialloge

Förlängt förordnande
adjunkten Håkan Johansson, IX SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Capella i Söderhamn, från den 1 november 2003 till och med den 31 december 2005.

Förordnande
kyrkoherden, prosten Erland Björklund, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Petrus de Dacia i Visby, från den 8 februari 2004 till och med den 31 januari 2010.

Göta Provinsialloge

Förordnande
köpmannen Leif Wadell, X GPL, som förste Deputerad Provinsialmästare i Göta Provinsialloge i Göteborg från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Entledigande
civilingenjören Björn Wallin, X GPL, från uppdraget som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg, från den 1 september 2004.

Östgöta Provinsialloge

Förordnande
byråchefen Jan-Åke Bäckström, X ÖPL, som Ordförande i Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping från och med en 15 februari 2004 till och med den 31 januari 2010

Stor Capitlet i Finland

Kapitelmästaren för Stor Capitlet i Finland har på Stor Capitlets högtidsdag den 26 september 2003 utdelat Prins Bertils Frimuraremedalj (PBF) till ingenjören Magnus Wiklund, X SCF.

Provinsiallogen i Härnösand

Förordnande
specialläraren Bengt Larsson, R&K, som Provinsialmästare i Provinsiallogen i Härnösand, från och med den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2010,

bankkamreren Johan Magnusson, X PLH, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall, från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,

IT-konsulten Anders Lundström, IX PLH, som Ordförande i Brödraföreningen Urania i Östersund, från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009

________________________________________
(2004-01-28)

Ny Riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden

Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2004 utnämnt:
Informationschef Karl-Erik Ericsson
________________________________________
(2004-01-28)

Information från Ordens kansli 1 : 2004

Till samtliga R&K och OHT-gruppen

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2004 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Direktör Kjell Pettersson, X ÖPL, FDM NF
Juris kandidat Åke Lindell, X VPL, AAÖBB VPL,
Diplomingenjör Göran Andersson, X SCF, DKM SCF,
Teologie doktor Kjell Hognesius, X SVEA, FvO Vid, vO LD, och
Direktör Tommy Adamsson, X SVEA, vO PD.

samt utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2004 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Advokat Staffan Hallström, X VPL,
Diplomekonom Åke Ammondt, X SCF, och
Landsarkivarie Lars-Otto Berg, X SVEA.

Stockholm den 28 januari 2004
På Stormästarens uppdrag

Sten Svensson
OSK
                                             Anders Grafström
                                             SS
________________________________________
(2003-11-04)

Barmhärtighetsdirektorium
Entledigande
juris kandidaten Fredrik Björkman, X SVEA, som sekreterare i Barmhärtighetsdirektorium från den 1 oktober 2003.

Logedirektorium
Förordnande
vice överåklagaren Gunnar Adell, X SPL, som ledamot i Logedirektorium från den 1 januari 2004 till den 31 december 2009.

Visitator a latere
Förordnande
överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, som Visitator a latere från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,
överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, som vikarie för Ordens Visitator från den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010 och
fastighetsmäklaren Göran Eriksson, X SPL, som visitationssekreterare med överofficiants värdighet från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Förordnande
professorn Örjan Zetterqvist, X SVEA, som Ordförande Mästare i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff från 15 november 2003 till och med den 31 oktober 2009.

SVEA Provinsialloge
En ny S:t Johannesloge med namnet S:t Johanneslogen S:t Ansgar, förkortningen S:t Ans och logenr 1083, i Södertälje, har invigts söndagen den 19 oktober 2003.

Förordnande
förvaltningschefen Torsten Ihrmark, IX SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Ansgar i Södertälje från den 19 oktober 2003 till och med den 30 september 2009 och
fil dr Owe Rönnquist, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan från den 19 november 2003 till och med den 31 oktober 2009.

Entledigande
flygkaptenen Ellert Karlsson, X SVEA, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan i Stockholm från den 19 november 2003 och
majoren Jan-Christer Ankre, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Petrus de Dacia i Visby från och med den 8 februari 2004.

Skånska Provinsiallogen
Förordnande
ingenjören Tommy Carlsson, X SPL, som ordförande i Karlshamns Frimurare Brödra Förening i Karlshamn, från den 14 februari 2004 till och med den 31 januari 2010.

Entledigande
överstelöjtnanten Göran Nordblom, R&K, som Provinsialmästare i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad från den 1 april 2004 och
rektorn Torsten Gereborg, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Linnaeus i Älmhult från och med den 1 april 2004.

Hässleholms Brödraförening i Hässleholm har tillstånd att fr.o.m. den 1 januari 2004 arbeta enbart i Johannesgraderna I - III.

Göta Provinsialloge
Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla får verka som deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Räta Vinkeln i Vänersborg.

Östgöta Provinsialloge
Förordnande
civilekonomen Christer Holmgren, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med en 6 december 2003 till och med den 30 november 2009 och
överläkaren Per Heldtander, IX ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från den 10 februari 2004 till och med den 31 januari 2010.

Entledigande
bankdirektören Lars Björling, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Eystrasalt i Västervik från den 10 februari 2004.

Brödraföreningen Diorit i Västervik får från och med verksamhetsåret 2005 arbeta även i graderna VII och VIII.

Stor Capitlet i Finland
Förordnande
direktören Guy-Stephan Catani, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Phoenix i Helsingfors, från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009 och
inköpschefen Lasse Lindh, X SCF, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen S:t Henrik i Åbo, från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005.

Entledigande
byggnadsingenjören Gunnar Svahnström, X SCF, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Ledstjärnan i Mariehamn.

Provinsiallogen i Härnösand
Entledigande
filosofie magistern Ove Arkad, R&K, som Provinsialmästare i Provinsiallogen i Härnösand, från och med den 1 juli 2004,
överstelöjtnanten Torbjörn Junhov, X PLH, som Ordförande i Brödraföreningen Urania i Östersund, från och med den 1 oktober 2003 och
adjunkten Sven Nyberg, X PLH, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall från den 1 januari 2004.
________________________________________
(2003-08-04)

Ändring av e-postadress
Från och med den 11 augusti upphör e-postadressen kansliet@frimurarorden.se att gälla.
Motivet till denna förändring är att alla som tjänstgör vid Ordens kansli idag har personliga e-postadresser.
________________________________________
(2003-06-26)

Ordens Kansli
Entledigande
Transportchefen, kaptenen Tomas G Hallin, X SVEA, som amanuens vid Ordens kansli, från och med den 1 maj 2003.

Förordnande
Kronodirektören Artur Burup, X SVEA, FDM NC, som amanuens vid Ordens kansli från och med den 1 maj 2003 till och med den 30 april 2004.

Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
Förordnande
Direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, ordförande
informationschefen Jan Sjödahl, X VPL, ledamot
överingenjören Rolf Löfving, X SVEA, ledamot
marknadsekonomen Pierre Dunbar, X SVEA, ledamot och
bankdirektören Jan-Magnus Hagman, IX SVEA, ledamot,
samtliga förlängt förordnande i styrelsen under perioden 2002 - 2004.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Entledigande
Hovjägmästaren Robert Pålman, R&K, som inspektör från och med den 30 juni 2003.

Förordnande
Bankdirektören Jan-Magnus Hagman, IX SVEA, som inspektör från och med den 1 juli 2003
auktoriserade revisorn Magnus Torén, VIII SVEA, som revisor från och med den 1 juli 2003.

Visitator a latere
Förordnande
Överläkaren John Helland, R&K, som Ordens Visitator från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,
hovrättsrådet Carl Wilhelm Nisser, R&K, som vikarie för Ordens Visitator från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Stora Landslogen
Utnämningar
Av överofficianter i Orden direktören Anders Myrenberg, X SVEA, som Förste Ceremonimästare,
direktören Tage Forssén, X SVEA, som Andre Ceremonimästare och kammarmusikern Michael Lind, X SVEA, som Musikföreståndare,
samtliga från den 1 juli 2003 till och med Stora Landslogens Högtidsdag 2006.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entledigande
Med dr Rune Axelsson, X GPL, som Ordförande Mästare i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff från och med logens Högtidsdag i november 2003.

Skånska Provinsiallogen
Provinsialmästaren i Skånska Provinsiallogen i Kristianstad har den 26 april 2003 tilldelat följande bröder Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF:
Ordförande Mästaren i S:t Johanneslogen Kosmos i Helsingör, Danmark, arkitekten Jörgen Hammelboe,
representanten Josef Erlandsson, X SPL, och
ständige sekreteraren i Karlskrona Frimurarsamfällighet, kontorschefen Hugo Vallén, Karlskrona.

Förordnande
Ekonomichefen Per Wiström, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad, från den 6 september 2003 till och med den 31 augusti 2009,
disponenten Stig-Eric Möller, X SPL, förlängt förordnande som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl X Gustaf i Helsingborg från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005.

Göta Provinsialloge
Förordnanden
Personalchefen Per Lundborg, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka, från den 16 september 2003 till och med den 31 augusti 2009,
övertandläkaren Göran Pilgård, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås från den 1 november 2003 till och med den 31 oktober 2009,
sångaren Bo Maniette, X GPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg från den 1 september 2003 till och med den 31 augusti 2009.

Östgöta Provinsialloge
Förordnande
Civilekonomen Christer Holmgren, X ÖPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn från och med en 6 december 2003 till och med den 30 november 2009.

Värmländska Provinsiallogen
Entledigande
Överstelöjtnanten Åke Thörnesjö, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn från och med den 1 januari 2004,
lektorn Lars-Göran Annerbo, X VPL, som Ordförande Mästare i Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från och med den 1 juli 2003.

Förordnande
Bergsingenjören Håkan Roos, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn från den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009,
socionomen Kenneth Willman, X VPL, som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Gustaf Wasa i Falun från den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2009.

Stor Capitlet i Finland
Brödraföreningen Österbotten i Vasa, Finland, upplöses den 11 oktober 2003, dagen före den planerade invigningen av Österbottens Stewardsloge i Vasa, Finland.
En ny Stewardsloge av första ordningen med namnet Österbottens Stewardsloge, förkortningen ÖStL och logenummer 6038, i Vasa Finland, kommer att invigas söndagen den 12 oktober 2003.

Förordnande
filosofiemagistern Filip von Schantz, X SCF, som Ordförande Mästare i Österbottens Stewardsloge i Vasa, Finland, från den 12 oktober 2003 till och med den 30 september 2009.

Provinsiallogen i Umeå
Förordnande
Försäkringsrådgivaren Rolf Falknerth, X PLU, som Ordförande i Brödraföreningen Arthur Edmund i Skellefteå från den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2009.
________________________________________
(2003-04-02)

Drätseldirektorium
Entledigande
vice Ordförande i Drätseldirektoriet (DD), SPv, direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, från och med den 23 mars 2003.

Utnämningar
direktören Carl-Gustaf Piehl, R&K, Räntmästare och Ordförande i Drätseldirektoriet från den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2009 samt att under tiden den 23 mars 2003 till och med den 30 juni 2003 vara biträdande Ordförande i Drätseldirektoriet.

aukt. revisorn Sture Mossberg, R&K, som vice Ordförande i Drätseldirektoriet och Ordförande i Stamhusstyrelsen från och med den 23 mars 2003 till och med den 22 mars 2009.

Barmhärtighetsdirektorium
Entledigande
hovjägmästaren Robert Pålman, R&K, som vice Ordförande i Barmhärtighetsdirektoriet, från och med den 23 mars 2003.

Utnämningar
civilekonomen Per Nyqvist, R&K, som vice Ordförande i Barmhärtighetsdirektoriet från och med den 23 mars 2003 till och med den 22 mars 2007.

Informationsdirektorium
Förordnanden
ingenjören Anders Stensson, X ÖPL, som ledamot i Informationsdirektoriet från den 1 mars 2003 till och med den 31 december 2006.
advokaten Lars Sjödin, X PLH, förlängt förordnande som ledamot i Informationsdirektoriet till och med den 31 december 2005.

Visitator a latere
Entledigande
kanslirådet Hans Berg, R&K som Ordens Visitator från och med den 1 januari 2004

Stora Landslogen
Entledigande
friherren Jan Åkerhielm, R&K, som Ordens Storintendent från och med den 23 mars 2004.

Utnämningar
poliskommissarien Sven Olofsson, R&K, till Storceremonimästare från och med den 23 mars till och med den 22 mars 2009.
ingenjören Ingvar Bengtson, R&K, till Storväktare från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.
aukt.revisorn Sture Mossberg, R&K, till Storprovisor från och med den 23 mars 2003 till och med den 22 mars 2009.

SVEA Provinsialloge
Förordnanden
komministern Karl-Gunnar Fridman, X GPL, som Ordförande för Brödraföreningen Attundaland i Djursholm, från och med den 24 april 2003 till och med den 31 mars 2009.
direktören Börje Löwhagen, VIII SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen i Olaus Petri i Strängnäs, från den 31 mars 2003 till och med den 31 mars 2009.
flygingenjören Björn Kejroth, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala från den 26 april 2003 till och med den 31 mars 2009

Skånska Provinsiallogen
Förordnande
översten Roland Hultgren, X SPL, som Ordförande Mästare i S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona, från den 1 maj 2003 till och med den 30 april 2009.

Entledigande
lektorn Gert Björklund, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad från och med den 6 september 2003

Göta Provinsialloge
Provinsialmästaren i Göta Provinsialloge i Göteborg har den 28 mars 2003 tilldelat avgående Översekreteraren i GPL, överstelöjtnanten Rolf Brix, X GPL, Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF.

Entledigande
köpmannen Leif Wadell, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Salomon A Trois Serrures i Göteborg från den 1 september 2003.

Förordnanden
köpmannen Leif Wadell, X GPL, som Andre Deputerad Provinsialmästare för Göta Provinsialloge i Göteborg, från och med den 4 februari 2003 till och med den 31 december 2003.

Östgöta Provinsialloge
Förordnanden
kammarrättsrådet Lars Stridbeck, X ÖPL, som Ordförande mästare för S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping från och med en 5 mars 2003 till och med den 28 februari 2009.
majoren Hans Henning, X ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Concordia i Eksjö från den 12 april till och med den 31 mars 2009.

Värmländska Provinsiallogen
förordnande överstelöjtnanten Åke Thörnesjö, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn förlängs från den 1 februari 2003 till och med den 31 december 2003.

Stor Capitlet i Finland
Entledigande
filosofie Licentiaten Peter Elg, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Phoenix i Helsingfors från den 1 januari 2004.

Provinsiallogen i Härnösand
Förordnande
överstelöjtnanten Birger Olevard, X PLH, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Moria i Härnösand från den 1 april 2003 till och med den 31 mars 2009.
________________________________________
(2003-02-17)

Nya Riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden
Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2003 utnämnt:
Fil mag Ove Arkad och
Jur kand Anders Strömberg
________________________________________
(2003-01-29)

Barmhärtighetsdirektorium
Entledigande
bankdirektören Åke Lindell, X VPL, som Ledamot i Barmhärtighetsdirektorium, från och med den 31 december 2002.

Logedirektorium
Förordnande
civilingenjören Ragnar Sterky, X ÖPL, som Ledamot i Logedirektorium, från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2005.

Planeringsdirektorium
Förordnande
aukt.revisorn Edward Waller, IX SVEA, som Ledamot i Planeringsdirektorium förlängs från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2004.

Utbildningsdirektorium
Entlediganden
jur.kand Björn Schumacher, IX SVEA, som Andre Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek, från och med den 31 december 2002.
stadsarkivarien Göran Gelotte, VIII SVEA, som Tredje Arkivarie och Myntgardien i Ordens Museum, från och med den 31 december 2002.
komministern Anders Torby, VI NC, som tf Tredje Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek, från och med den 31 december 2002.

Förordnanden
bankkamreren Åke von Quanten, X SVEA, som Ordförande i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, förlängs från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2004.
jur.kand MSc Fredrik Björkman, X SVEA, som Ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum och som Ordens Överarkivarie och Överbibliotekarie, förlängs från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2004.
ambassadören Erik Cornell, X SVEA, som Ledamot i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, förlängs från och med den 31 december 2003 till och med den 31 december 2005.
översten Tage V. Knutsson, X SVEA, som Förste Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek, förlängs från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2007.
avdelningsdirektören Leif Ph. Danielsson, X SVEA, som Andre Arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek, förlängs från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2008.

SVEA Provinsialloge
kommer att inviga en ny S:t Johannesloge i Stockholm lördagen den 15 februari 2003 med namnet S:t Johanneslogen la Lumière, förkortningen Lum och logenummer 1063.

Förordnanden
studierektorn Ulf Lindgren, VIII SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen la Lumière i Stockholm, från och med den 15 februari 2003 till och med den 31 januari 2009.
direktören Bengt Falk, X SVEA, som Ordförande Mästare för Den Nordiska Första S:t Johanneslogen i Stockholm, från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2009.
direktören Sten Eriksson, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs, från den 6 december 2002 till och med den 31 december 2008.

Skånska Provinsiallogen
Förordnande
chefskronofogden Magnus Jisborg, X SPL, som Ordförande i S:t Andreasföreningen Värendsbröderna i Växjö, från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2009.

Göta Provinsialloge
Förordnanden
friherren Carl Rosenblad, R&K, som Provinsialmästare för Göra Provinsialloge i Göteborg, från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.
tandläkaren Tord Gustafsson, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Sigfrid i Skövde, från den 8 februari 2003 till och med den 31 januari 2009.

Östgöta Provinsialloge
Provinsialmästaren för Östgöta Provinsialloge i Linköping har vid S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkelns Högtidsdag den 25 september 2002 tilldelat revisorn Curt Sjödell, X ÖPL, Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF.

Entledigande
produktionschefen Jan-Eric Lindberg, X ÖPL, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn, från och med den 6 december 2003.

Provinsiallogen i Umeå
Entledigande
rektorn Erik Forssberg, X PLU, som Ordförande i Brödraföreningen Arthur Edmund i Skellefteå från och med den 1 juli 2003.

________________________________________
(2003-01-28)

Nya Riddare och kommendörer med Röda korset
Ordens Stormästare har till Riddare och kommendörer med Röda korset utnämnt:
Poliskommissarien Sven Olofsson, SVEA,
Aukt.revisorn Sture Mossberg, ÖPL och
Ingenjören Ingvar Bengtson, ÖPL.

Nya innehavare av Ordens hederstecken
Ordens Stormästare har till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken utnämnt:
docenten Lars Göthman, X VPL,
med dr Rune Axelsson, X GPL,
kontorschefen Lennart Lindgren, X ÖPL och
majoren Frans Forssblad, X SPL.

________________________________________
(2002-11-14)

Ordens Stormästare
Fastställer
ny "Instruktion för Ordens cirkulär och skrivelser" att tillämpas från och med den 1 oktober 2002.

Barmhärtighetsdirektorium

Entlediganden
bitr. professor em. Örjan Zetterqvist, X SVEA, som Ledamot, från och med den 31 december 2002.

Informationsdirektorium
Förordnanden
chefredaktören Bengt Gustafson, X SVEA, som Ledamot från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2005.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
Entlediganden
docenten Erik Skye, X SVEA, och direktören Sture Klasén, IX ÖPL, som Arbetande Ledamöter, samt att båda bröderna därefter kvarstår som Seniorledamöter från och med logens Högtidsdag den 16 november 2002.

Förordnanden
ambassadören Erik Cornell, X SVEA, bitr. professor em. Örjan Zetterqvist, X SVEA, fil dr Harri Jalonen, X ÖPL, fil dr Per Stille, IX ÖPL, leg läkaren Henrik Östberg, IX SPL och professorn Jan-Erik Nylund, VIII SVEA, som Arbetande Ledamöter, samtliga från och med logens Högtidsdag lördagen den 16 november 2002.

SVEA Provinsialloge
prosten Lars-Erik Ohlson, X SVEA, och överstelöjtnanten Bengt Hammarhjelm, X SVEA, har vid Högtidsdagen den 21 september 2002 tilldelats Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF.

Entlediganden
överläkaren Olle Mårtensson, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Den Nordliga Kronan i Bollnäs, från och med den 6 december 2002,
adjunkten Per Olof Sandberg, X SVEA, som Ordförande Mästare för Den Nordiska Första S:t Johanneslogen i Stockholm, från och med den 1 januari 2003,
direktören Jan-Olof Frykman, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Olaus Petri i Strängnäs, från och med den 31 mars 2003,
klockaren Stig Lindegren, X SVEA, som Ordförande i Brödraföreningen Attundaland i Djursholm, från och med den 24 april 2003,
diakonen Claes Hwass, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala, från och med den 26 april 2003.

Göta Provinsialloge
Entlediganden
målarmästaren Bengt Person, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Västerhavet i Kungsbacka, från och med den 18 september 2003,
adjunkten Ulf Jogehed, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås, från och med den 1 november 2003.

Östgöta Provinsialloge
Provinsialmästaren för Östgöta Provinsialloge i Linköping har vid S:t Andreaslogen Den Gyllene Cirkelns Högtidsdag den 25 september 2002 tilldelat Revisorn Curt Sjödell, X ÖPL, Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF.

Entlediganden
majoren Börje Johnsson, X SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Concordia i Växjö, från och med den 11 april 2003.

Värmländska Provinsiallogen
direktören Holger Jansson, X VPL, och löjtnanten Allan Forkén, X VPL, har vid Högtidsdagen den 13 april 2002 tilldelats Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF.

Entlediganden
överstelöjtnanten Åke Thörnesjö, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen Fraternitas i Kristinehamn, från och med den 1 februari 2003.

Förlängt förordnande för
direktören Bo Norrby, X VPL, som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika, från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2004.

Stor Capitlet i Finland
kommer att inviga en ny S:t Andreasloge lördagen den 11 oktober 2003 med namnet S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad, förkortningen HT och logenummer 6042.

Förordnanden
räddningschefen Rafael Söderberg, X SCF, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Henrik Tavast i Jakobstad, från lördagen den 11 oktober 2003 till och med den 30 september 2009.

Provinsiallogen i Härnösand
Entlediganden
specialläraren Bengt J. Larsson, R&K, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Moria i Härnösand, från och med den 1 april 2003.

________________________________________
(2002-09-16)

Ordens Visitator
förordnats
agronomen Alf Wallin, X ÖPL, som Visitationssekreterare, att biträda Visitator a latere Carl Wilhelm Nisser, R&K, från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2003.

Stora Landslogen
entledigats
civilekonomen Per Nyqvist, R&K, som Storceremonimästare, från den 22 mars 2003.

Drätseldirektorium
entledigats
bankdirektören Nils Bergholm, R&K, som Ordens Räntmästare och Ordförande i Drätseldirektorium, från den 1 juli 2003.

förlängt förordnande
för direktören Curt Linderoth, X SVEA, som Ledamot i Drätseldirektorium och för auktoriserade revisorn Magnus Torén, VII SVEA, som tillförordnad Ledamot i Drätseldirektorium, båda från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2005.

SVEA Provinsialloge
Sala Frimurarebröder medgives rätt att arbeta som Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås, från den 1 januari 2003.

förordnats
direktören Conny Tranback, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Den Nordiska Cirkeln i Stockholm, från den 15 oktober 2002 till och med den 31 oktober 2008.

Skånska Provinsiallogen
förordnats
översten Sven Sjöling, VIII SPL, som Ordförande i Brödraföreningen Klippans Frimurareförening, från den 12 november 2002 till och med den 31 oktober 2008.

Göta Provinsialloge
Brödraföreningen Adalvard i Skara medgives rätt att även arbeta i graderna VII och VIII, från den 1 oktober 2002.

entledigats
bankjuristen Lars-Jonas Kjellberg, R&K, som Provinsialmästare, från och med den 1 januari 2004.

Östgöta Provinsialloge
entledigats
agronomen Alf Wallin, X ÖPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping, från den 5 mars 2003.

förordnats
adjunkten Olof Nimhed, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Diorit i Västervik, från den 1 november 2002 till och med den 31 oktober 2008.

Provinsiallogen i Härnösand
entledigats
bankdirektören Gunnar Moberg, X PLU, som Ordförande i Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå, från den 1 oktober 2002.

förordnats
lantbrukaren Göran Nordqvist, X PLH, som Ordförande i Brödraföreningen Solatuni Andreas Bröder i Sollefteå, från den 1 oktober 2002 till och med den 30 september 2008.
direktören Kjell Wallin, X PLH, som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Vintergatan i Sollefteå, från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2008.

________________________________________
(2002-06-17)

OSM
förlängt förordnande
som Stormästarens Uppvaktande Bröder, SUB, för följande bröder:
kammarherren Ulf Lagerström, X SVEA, SUB X
planeringschefen Arne Sandin, X SVEA, SUB X
byggnadsingenjören Klas Hellqvist, IX SVEA, SUB IX
direktören Hans Lehfeldt, IX SVEA, SUB IX
direktören Ulf B Dahlin, VIII SVEA, SUB VIII
bankdirektören Jan-Magnus Hagman, VIII SVEA, SUB VIII
samtliga till och med Stora Landslogens Högtidsdag år 2003.

Rundskrivelse nr 8 : 2002
Ordens Stormästare har, från den 4 juni 2002, fastställt att förkortningen RokmRk i fortsättningen skall var R&K.

Rundskrivelse nr 9 : 2002
Ordens Stormästare har, från den 4 juni 2002, medgivit att svenska frimurarbröder, vid besök inom de danska, isländska och norska frimurarordnarna, får bära hög hatt och värja till frack.

Logedirektorium
förordnats
avdelningsdirektören Leif Ph. Danielsson, X SVEA, som Amanuens hos Storintendenten, Am SIt, från den 1 april 2002.

Planeringsdirektorium
förordnats
datakonsulten Carl-Erik (Calle) Fallenius, IX GPL, som Ledamot, L PD, från den 1 maj 2002 till och med den 31 december 2006.

SVEA Provinsialloge
Ordens Stormästare har medgivit att Sala Frimurarebröder, SaF, får verka som Deputationsloge i grad I och II under S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås.

entledigats
rektorn Anders Wahlberg, X SVEA, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Den Nordiska Cirkeln i Stockholm, OM NC, från den 15 oktober 2002.

Skånska Provinsiallogen
entledigats
ingenjören Sören Stridh, X SPL, som Ordförande i S:t Andreasföreningen Värendsbröderna i Växjö, O Vär, från den 31 december 2002 och
konsulten Ingvar Karlsson, X SPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Carl Johan i Karlskrona, OM CJ, från den 30 april 2003.

Göta Provinsialloge
entledigats
översten L. Ebbe Linder, X GPL, som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen S:t Sigfrid i Skövde, OM S:t S, från den 8 mars 2003.

förordnats
distributionschefen Lars Agbrant, X GPL, som Ordförande i Brödraföreningen Catena i Falkenberg, O Cat, från den 1 oktober 2002 till och med den 30 september 2008.

Östgöta Provinsialloge
kamreren Ingemar Thagesson, X ÖPL, har tilldelats Prins Bertils Frimurarmedalj, PBF.

förordnats
adjunkten Olof Nimhed, IX ÖPL, som Ordförande i Brödraföreningen Diorit i Västervik, O Dio, från den 1 november 2002 till och med den 31 oktober 2008.

Provinsiallogen i Härnösand
entledigats
kaptenen Thomas Wistman, X PLH, som OM Vintergatan i Sollefteå, OM Vint, från den 1 januari 2003.
________________________________________
(2002-01-23)

Nya Riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden
Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2002 utnämnt:
Stormästaren i Den Norske Frimurerorden Magne Frode Nygaard,
Stormästaren i Frimúrarareglan á Islandi Sigurður Örn Einarsson,
Kanslirådet Hans Berg och
Bankdirektör Nils Bergholm.

Nya Riddare och kommendörer med Röda korset
Ordens Stormästare har till Riddare och kommendörer med Röda korset utnämnt:
Friherren Carl Rosenblad, GPL,
Sektionschefen Kaj Gustafsson, SVEA,
Överstelöjtnanten Nils-Arne Bidsell, SPL och
Överstelöjtnanten Eberth Gustafson, PLU.

Nya innehavare av Ordens hederstecken
Ordens Stormästare har till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken utnämnt:
Disponenten Karl-Axel Rosenqvist, X SVEA,
Skorstensfejarmästaren Bertil O. Jansson, X ÖPL,
Överstelöjtnanten Hans Larsén, X VPL och
Omsorgschefen Martin Leijon, X PLH.
________________________________________
(2002-01-15)

Ordens Högsta Ledning
förordnats
skolrådet Jan Thulin, R&K som Stormästarens Ståthållare, SMS från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

Logedirektorium
förordnats
1:e bibliotekarien Thomas Böös, X SVEA, ADPM SVEA, OM MStL som Ledamot i Logedirektorium, L LD från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

Drätseldirektorium
förordnats
ingenjören Åke Gustav Bergström, IX SVEA till Underkastellan i Drätseldirektorium, UKa DD från den 1 november 2001.

Barmhärtighetsdirektorium
förordnats
kanslichefen Lars Lindquist, R&K som Ordens Uppsyningsmästare, OU och Ordförande i Barnhärtighetsdirektorium, O BD från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

Informationsdirektorium
förordnats
informationschefen Lars von Knorring, R&K som Ordens Överarkitekt, OÖ och Ordförande i Informationsdirektorium, O ID samt överstelöjtnanten Eberth Gustafson, X PLU, DPM PLU som vice Ordförande i Informationsdirektorium, vO ID båda från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

Utbildningsdirektorium
förordnats
tf Tredje Arkivarien, tf TA, studeranden Victor Nordström, IV-V NC som sekreterare i Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum, S ABM från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

SVEA Provinsialloge
entledigats
affärsområdeschefen Olof Dahlstedt, X SVEA som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Gevalia i Gävle från och med den 31 mars 2002.

Skånska Provinsiallogen
entledigats
ingenjören Olle Andersson, X SPL som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från och med den 1 maj 2002
civilingenjören K. Göran Maniette X SPL som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö från och med den 1 september 2002.

Göta Provinsialloge
förordnats
kuratorn Börje G. Lång, X GPL som Ordförande i Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från den 15 februari 2002 till och med den 15 februari 2008.

Värmländska Provinsiallogen
förordnats
överåklagaren Folke Ljungwall, X VPL som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad, OM CA, från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.
skyddsingenjören Billy Ferm, IX VPL som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora, O S:t M från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.

Provinsiallogen i Härnösand
entledigats
omsorgschefen Martin Leijon, X PLH som Deputerad Provinsialmästare för Provinsiallogen i Härnösand, DPM PLH från och med den 31 december 2001.

förordnats
specialläraren Bengt J. Larsson, R&K, vO UD och SStM, OM Mor som Deputerad Provinsialmästare för Provinsiallogen i Härnösand, DPM PLH från den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2007.
civilekonomen Stig Heimer, X PLH, förlängt förordnande som Ordförande i Brödraföreningen Aquila i Örnsköldsvik, O Aqi från den 1 februari 2002 till och med den 31 januari 2005.

Provinsiallogen i Umeå
förordnats
konsulten Östen Lundholm, X PLU som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna, OM Mid, från den 15 december 2001 till och med den 31 december 2006.

Stor Capitlet i Finland
OSM inviger den nya Brödraföreningen Axel Gabriel Leijonhufvud i Ekenäs i Finland med förkortningen AGL den 9 februari 2002 som samtidigt blir Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors.

Utnämnts
KM SCF har den 14 december 2001 tilldelat bankdirektören Rolf Gallen X SCF Prins Bertils Frimuraremedalj PBF.

förordnats
medicinelicentiaten Carl-Johan Lindström, IX SCF som Ordförande i Brödraföreningen Axel Gabriel Leijonhufvud, O AGL, från den 9 februari 2002 till och med den 31 december 2007.
________________________________________
(2001-11-14)

Drätseldirektorium
förordnats
ingenjören Åke Gustav Bergström IX SVEA till Amanuens i Drätseldirektorium (Am DD) från den 1 november 2001.

Planeringsdirektorium
förordnats
ingenjören Bo Ryderfelt X VPL som ledamot i Planeringsdirektorium (L PD) från den 1 oktober 2001 till den 31 december 2005.

Utbildningsdirektorium
förordnats
chefsåklagaren Carl-Johan Herting X VPL och
informationschefen Jan Sjödahl X VPL, båda som Förste Arkivarier (FA) samt
juris kandidaten Björn Schumacher IX SVEA som Andre Arkivarie (AA), samtliga i Ordens arkiv och bibliotek från den 1 september 2001 till den 1 september 2006.
professor Gilbert Durand-Ginet-Gris X SVEA,
byrådirektör Göthe Jardebo X SVEA och
landstingsarkivarie Klaes-Erik Karlsson IX SVEA som Tredje Arkivarie (TA) samt
förlagsfaktor Harry Krieg VII SVEA,
marknadschef Sixten Norén VI NC,
studeranden Victor Nordström IV-V NC och
komminister Anders Torby IV-V NC som tillförordnade Tredje Arkivarier (tf TA) i Ordens arkiv och bibliotek, samtliga från den 1 oktober 2001 till den 31 december 2006.

Ordens Kansli
Nya OSK cirkulär
Följande OSK cirkulär har utsänts:
7/01 ang Stadga för arkiv- och bibliotek,
8/01 ang Utbildning och undervisning,
9/01 ang Placeringsordning.

SVEA Provinsialloge
PM SVEA har tilldelat pastorn Lars H. Collin X GPL, Prins Bertils Frimuraremedalj (PBF) vid logens Högtidsdagen den 22 september 2001.

entledigats
högskoleingenjören Thomas Lindgren VIII som Ordförande i Brödraföreningen S:t Ansgar i Södertälje från den 26 september 2001.
bergsingenjören Lars Ljungberg X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Västmanland i Västerås från den 1 april 2002.

förordnats
platschefen Matts Stenberg IX som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid i Nyköping från den 1 oktober 2002 till den 30 september 2007.
bankdirektören Peter Westrup X SPL som Ordförande i Brödraföreningen Gustaf Dalén på Lidingö från den 11 december 2001 till den till den 31 december 2007.
förvaltningschefen Torsten Ihrmark VIII som tillförordnad Ordförande från den 26 september 2001 till den 31 december 2001 och som Ordförande i Brödraföreningen S:t Ansgar i Södertälje från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007.

Skånska Provinsiallogen
OSM invigde den 27 oktober 2001 den nya S:t Johanneslogen Malmö Grip i Malmö med förkortningen MG.

entledigats
fastighetsmäklaren Göran Eriksson X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Kärnan i Helsingborg från den 1 april 2002.
ingenjören Olle Andersson X som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Sirius i Halmstad från den 1 maj 2002.
köpmannen Sven-Bertil Persson X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Facklan i Landskrona från den 18 oktober 2002.

förordnats
kriminalinspektören Nils Magnusson IX som fördelningens säkerhetschef från den 3 september 2001.
bankdirektören Lars Johannisson X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Malmö Grip i Malmö från den 27 oktober 2001 till den 31 december 2007.
kyrkoherden Ulf Berwill X som Ordförande i Ängelholms Brödraförening från den 30 november 2001 till den 1 december 2007.

Göta Provinsialloge
PM GPL har tilldelat överingenjören Gösta Winge X, Prins Bertils Frimuraremedalj (PBF) vid logens Högtidsdagen den 30 mars 2001.

entledigats
distriktschefen Rolf Örtenblad X som Ordförande i Brödraföreningen Den Slutna Kedjan i Trollhättan från den 15 februari 2002.

Östgöta Provinsialloge
PM ÖPL har tilldelat f OM On, FFÖBB ÖPL byggnadsingenjören Ingemar Hellqvist X och f O DTS, FMkF musikdirektören Birger Nielsen X, Prins Bertils Frimuraremedalj (PBF) vid logens Högtidsdag den 13 oktober 2001.

Brödraföreningen Concordia i Eksjö får från den 1 januari 2002 verka som Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping.

Värmländska Provinsiallogen
Brödraföreningen Bengt Gustaf Geijer har ändrat namn till Brödraföreningen Erik Gustaf Geijer med förkortningen EGG. Verksamhetsorten är Sunne med Torsby, Hagfors och Munkfors som upptagningsområden. Ny sammanträdeslokal har godkänts i Akersbygården i Sunne och föreningens Högtidsdag har fastställts till den 23 april varje år.

Brödraföreningen Föreningsbandet i Karlskoga får från den 1 oktober 2001 verka som Deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Engelbrecht i Örebro.

entledigats
kyrkoherden Lars Westberg X SVEA som Ordförande i Brödraföreningen S:t Mikael i Mora från den 26 september 2001,
biträdande rektorn Rune Wallquist X som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Carl August i Karlstad från den 1 januari 2002.

förordnats
direktör Bo Norrby X som tillförordnad Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från den 1 oktober 2001 till den 31 december 2002.

Provinsiallogen i Umeå
OSM inviger den nya S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna med förkortningen Mid den 15 december 2001. Faddrar är f O Mid köpmannen Werner Byström X PHF och f O Mid, Am PLU rektorn Olle Sjöberg X.

PM PLU tilldelar f O Mid köpmannen Werner Byström X, Prins Bertils Frimuraremedalj (PBF) vid invigningen av S:t Johanneslogen Midnattssolen i Kiruna den 15 december 2001.

förordnats
majoren Hans Oscarson IX som Ordförande i Brödraföreningen Norrskenet i Boden från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007.

Stor Capitlet i Finland
OSM invigde den nya S:t Johanneslogen Tyrgils i Borgå med förkortningen Tyr den 4 november 2001. Faddrar var OS forskaren Tom C. Bergroth R&K och FÖBB bankdirektören Rolf Gallen X.

entledigats
odontologielicentiaten Anders Granström X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Korsholm i Vasa från den 6 november 2001.

förordnats
diplomingenjören Tom Waselius IX som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007.
filosofiemagistern Filip von Schantz X som Ordförande i Brödraföreningen Österbotten i Vasa från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007.

________________________________________
(2001-08-23)

Stora Landslogen
förordnats
som Storofficiant: överstelöjtnant Anders Grafström R&K som Storsekreterare och Kanslichef från den 1 september 2001 till den 31 december 2007,
som Stormästarens uppvaktande bröder: som SUB X kammarherre Ulf Lagerström X SVEA och planeringschef Arne Sandin X SVEA, som SUB IX byggnadsingenjör Klas Hellqvist IX SVEA och direktör Hans Lehfeldt IX SVEA och som SUB VIII direktör Ulf B Dahlin VIII SVEA och bankdirektör Jan-Magnus Hagman VIII SVEA samtliga intill Stora Landslogen Högtidsdag år 2002.

Informationsdirektorium
förordnats
funktionschefen Michael Welander VIII SVEA som Ordförande i ID:s IT-Kommitté från den 1 april 2001 till den 1 april 2004.

Planeringsdirektorium
förordnats
civilingenjör Olof Granstedt X SVEA som Ordförande i PD Säkerhetskommitté från den 1 september 2001 till den 31 december 2005.

Ordens Kansli
Nya OSK cirkulär
Följande OSK cirkulär har utsänts:
3/01 ang Ändringar i Ordens fundamentalstadga (kapitelgrader)
4/01 ang Handledning för ceremonimästare i Johannesloge,
5/01 ang Avgifter inom Orden,
6/01 ang Resereglemente för Svenska Frimurare Orden.

entledigats
skogsmästare Ove Berglund-Hebbe X VPL som Ordförande i Solkustens Frimurareklubb från den 15 mars 2001.

förordnats
ingenjör Magnus Wiklund X SCF som Ordförande i Solkustens Frimurareklubb från den 1 maj 2001 till den 31 december 2005.

SVEA Provinsialloge
entledigats
kanslichef Lars Lindquist R&K som FDPM från den 22 september 2001 och
kriminalkommisarie Olle Öhrn X som Ordförande i Brödraföreningen S:t Botvid från den 30 september 2001.

förordnats
sektionschef Kaj Gustafsson X som FDPM och
1. bibliotekarie Thomas Böös X som ADPM, båda från den 23 september 2001 intill HD 2007,

överdirektör Bo Hansson X som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Adolf Fredrik från den 9 januari 2002 till den 9 januari 2008,
chefredaktör Bengt Gustafson X som Ordförande i Brödraföreningen S:t Per från den 10 september 2001 till den 10 september 2007.

Skånska Provinsiallogen
entledigats
frisörmästare Boo Sandberg X som Ordförande i Ängelholms Frimurareförening från den 30 november 2001.

förordnats
advokat Lars Delmar X som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Corfitz från den 1 maj 2001 till den 30 april 2007.

Göta Provinsialloge
förordnats
avdelningsdirektör Håkan Reibäck X som Ordförande i Brödraföreningen Adalvard från den 9 oktober 2001 till den 9 oktober 2007.

Värmländska Provinsiallogen
entledigats
pol mag Lars von Wachenfelt X som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen från den 1 oktober 2001,
ingenjör Arvid Nisser X som Ordförande i Brödraföreningen Bengt Gustaf Geijer från den 1 oktober 2001.

förordnats
ingenjör Berndt Gustavsson X som Ordförande i Brödraföreningen Caritas från den 1 april 2001 till den 31 mars 2007,
speciallärare Hans Brodin VII som Ordförande i Brödraföreningen Bengt Gustaf Geijer från den 1 oktober 2001 till den 1 oktober 2007.

Provinsiallogen i Umeå
Tillörordnats
leg läkare Lars Nordmark R&K som Provinsialmästare och
överstelöjtnant Eberth Gustafson X som Deputerad Provinsialmästare, båda från den 1 juli 2001 till den 31 december 2001.

förordnats
adjunkt Heikki Paananen X som Ordförande Mästare för S:t Andreaslogen Jakob Ulfsson från den 9 juni 2001 till den 9 juni 2007.

Stor Capitlet i Finland
entledigats
undervisningsrådet Thor Österholm X som Ordförande i Brödraföreningen Österbotten från den 31 december 2001.

förordnats
kaplan Lars-Olof Ahlfors X som Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Tyrgils från den 4 november 2001 till den 30 november 2007.
och som Faddrar vid invigningen av S:t Johanneslogen Tyrgils: OS forskaren Tom C. Bergroth R&K och FÖBB SCF bankdirektör Rolf Gallen X.

________________________________________
(2001-05-23)

Ordens Högsta Ledning
verkställande direktören Knut Andreasson (R&K) har förordnats som Stormästarens Prokurator (SMP) från den 1 september 2001 till den 31 augusti 2007.

SVEA Provinsialloge
sektionschef Kaj Gustafsson (X SVEA) har förordnats som Förste Deputerad Provinsialmästare (FDPM) och
1:e bibliotekarie Thomas Böös (X SVEA) som Andre Deputerad Provinsialmästare (ADPM) från den 23 september 2001 till SVEA:s högtidsdag 2007. Böös bibehåller förordnandet som OM i Mälardalens Stewardsloge.

2001 års OM/O utbildning
Utbildningsdagarna i Ordens Stamhus för de OM och O, som utnämnts efter september 2000, genomförs den 1-2 september 2001.
Särskild kallelse utsändes till de berörda.

________________________________________
(2001-05-17)

Inom Orden
Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2001 till Riddare av Konung Carl XIII:s Orden utnämnt:
f riksdagsman Sten Svensson (R&K), Haninge och
professor Erkki Wänninen (R&K), Åbo.

Till Hedersledamöter av Svenska Frimurare Orden har utnämnts Stormästaren i United Grand Lodge of England HRH Hertigen av Kent och Stormästaren i Frimúrarareglan á Islandi Sigurdur Örn Einarsson.

Nya Stadgar har fastställts för SVEA Provinsialloge, Skånska Provinsiallogen och Kristianstads Frimurarsamfällighet samt för Provinsiallogerna i Härnösand och Umeå.

Ordens Högsta Ledning
Som ledamöter i Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond från den 1 januari 2001 till den 31 december 2003 görordnats följande R&K: OV kanslirådet Hans Berg, OR bankdirektör Nils Bergholm, PM SVEA civilingenjör Ingmar Börjesson, PM VPL förvaltningsdirektör Bertil Ragne och OSK riksdagsman Sten Svensson.

Som Ledamöter i Magistralrådet från den 1 februari 2001 till den 31 januari 2004 följande R&K: OA marknadschef Karl-Erik Ericsson, PM GPL bankjurist Lars-Jonas Kjellberg, PM ÖPL universitetslektor Göran Laruelii, PM VPL förvaltningsdirektör Bertil Ragne och OB jur kand Anders Strömberg.

Stora Landslogen
Till Riddare och kommendörer med Röda korset (R&K) har från den 24 mars 2001 förordnats:
hovrättsrådet Carl Wilhelm Nisser (X ÖPL),
överstelöjtnanten Anders Grafström (X PLU),
informationschefen Lars von Knorring (X ÖPL) och
specialläraren Bengt J. Larsson (X PLH). Till Storofficianter från den 1 april 2001 till den 31 december 2006 har följande R&K förordsnats: vO LD hovrättsrådet Carl Wilhelm Nisser som Storintroduktör (SI), vO ID informationschefen Lars von Knorring som Andre Storbevakande Broder (ASBB) och vO UD specialläraren Bengt J. Larsson som Storstewardsmästare (SStM).

Till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken (OHT)
har från den 24 mars 2001 förordnats:
byråingenjören Bertil Olsson (X SPL),
disponenten Sigvard Gustafsson (X PLH, PBF),
jur kand Bengt Nyman (X SPL), och
direktorn Sture Ramström (X SVEA).

Drätseldirektorium
förordnats
advokaten Staffan Hallström (X VPL, K VPL) som Ledamot (L DD) och
kanslichefen vid Högsta Domstolen Erik Tenert (VII SVEA) som tf Ledamot (tfL DD) från den 12 mars 2001 till den 31 december 2004.

Informationsdirektorium
förordnats
vO ID informationschefen Lars von Knorring (R&K)som Ordförande i Redaktionskommittén från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.
funktionschefen Michael Welander (VIII SVEA) som föredragande i ID från den 1 april 2001 till den 1 april 2004.

Planeringsdirektorium
entledigats
kontorschef Lennart Lindgren (X ÖPL) som ÖPL representant i PD-AU från den 1 mars 2001.

förordnats
professor Bengt G Lundberg (IX SPL) förlängt förordnande som ledamot (L PD) från den 1 februari 2001 till den 31 december 2001.
ingenjör Bengt-Åke Huitfeldt (X ÖPL) som ÖPL representant i PD-AU från den 1 mars 2001 till den 31 december 2003.

Utbildningsdirektorium
entledigats
rektor Anders Wahlberg (X SVEA, OM NC) som sekreterare (S UD) från den 12 mars 2001.

förordnats
riksdagsman Göran Åstrand (VIII SVEA) som Sekreterare i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.
adjunkt Sven-Olow Bohlman (X ÖPL) som sekreterare (S UD) med överofficiants värdighet i Orden från den 12 mars 2001 till den 31 december 2006.
överläkare Lars Mansfeld (X VPL) och och överste Jan Mörtberg (X SVEA) som Ledamöter i Ordens nämnd för utbildningsfrågor från den 19 mars 2001 till den 31 december 2006.

OB, O UD jur kand Anders Strömberg (R&K) förlängt förordnande som Ordförande i Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond (O MmFond) samt förlängt förordnande för ledamöterna i MmFond forskare Tom C Bergroth (R&K), jur kand Fredrik Björkman (IX SVEA) och bankdirektör Jan-Magnus Hagman (VIII SVEA), alla fyra från den 1 oktober 2001 till den 31 december 2006.

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff
entledigats
teologie doktor Sture Järpemo (IX SVEA), redaktör Kjell Lekeby (X SVEA) och docent Bengt Tillberg (X PLU) som Arbetande Ledamöter från den 22 januari 2001.

förordnats
komminister Gustaf Björck (X SPL),
systemförvaltare Henrik Berg (VIII SVEA) och
universitetslektor, teologie doktor Thomas Ekstrand (VIII SVEA)
som Arbetande Ledamöter från den 22 april 2001 till den 22 april 2007.

SVEA Provinsialloge
Brödraföreningen S:t Ansgar har medgivits att verka som Deputationsloge i grad I och II under S:t Johannes logen Adolf Fredrik från den 1 oktober 2001.

entledigats
flygkapten Magnus Lobenius (X) som Ordförande i Brödraföreningen S:t Per (O S:t P) från den 10 september 2001.
avdelningsdirektör Lennart Mattsson (X) som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen Adolf Fredrik (OM AF) från den 9 januari 2002.

förordnats
fraktmäklare Torgny Söderberg (X VPL) som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen S:t David (OM S:t D) från den 3 mars 2001 till den 28 februari 2007.
folkskollärare Hans Lundvall (X) som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen S:t Eskil (OM S:t Esk) från den 5 mars 2001 till den 28 februari 2007.

Skånska Provinsiallogen
entledigats
bankdirektör Lars Johannisson (X) som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen Corfitz (OM Corf) från den 30 april 2001.

förordnats
kapten Bo Silverbern (VIII) som Amanuens till Heraldikern (Am Her) från den 1 mars 2001 till Högtidsdagen år 2004.
prosten Bertil Reimer (X) som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen S:t Christopher (OM S:t Chr) från den 1 april 2001 till den 31 mars 2007.
ingenjör Lars Myllenberg (X) som Ordförandei Brödraföreningen Kronan (O KroL) från den 1 april 2001 till den 31 mars 2007.

Göta Provinsialloge
entledigats
arkitekt Larserik A Olson (X) som Ordförande i Brödraföreningen Adalvard (O Adal) från den 9 oktober 2001.

Östgöta Provinsialloge
entledigats
ingenjör Anders Stensson (X) som Ordförande i Brödraföreningen Helios (O Hel) från den 22 april 2001.

förordnats
ekonomichefen Sven Modigh (X) som Ordförande i Brödraföreningen Helios (O Hel) från den 22 april 2001 till den 22 april 2007.
bankdirektör Tord Kagerup (VIII) som Amanuens till Översekreteraren (Am ÖS) från den 1 februari 2001 till den 31 januari 2004.

Värmländska Provinsiallogen
entledigats
direktör Bror-Åke Sävblom (X) som Ordförande i Brödraföreningen Caritas (O Car) från den 31 mars 2001.

förordnats
ingenjör Berndt Gustavsson (X) som Ordförande i Brödraföreningen Caritas (O Car) från den 1 april 2001 till den 31 mars 2007.

Provinsiallogen i Umeå
entledigats
filosofie doktor Harald Herbertsson (X) som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen Jakob Ulfsson (OM JU) från den 9 juni 2001.
överstelöjtnant Eberth Gustafson (X) som Ordförande i Brödraföreningen Norrskenet (O Norr) från den 1 januari 2002.

Stor Capitlet i Finland
Brödraföreningen Tyrgils har omvandlats till ny S:t Johannes loge med namnet S:t Johannes logen Tyrgils och med förkortning Tyr och skall ha sitt säte i Borgå. Logen har övertagit Brödraföreningens valspråk och vapen samt övertagit den år 1945 avförda S:t Johannes logen Tyrgils i Viborg färger.

entledigats
diplomingenjör Lars-Olof Portin (X) som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen S:t Augustin (OM S:t A) från den 31 december 2001.

________________________________________
(2001-01-24)

OSM
Som Stormästarens Uppvaktande Bröder har förordnats av VIII graden (SUB VIII):
direktören Ulf B Dahlin (VIII SVEA) och
bankdirektören Jan-Magnus Hagman (VIII SVEA) båda från den 15 december 2000 till Stora Landslogens Högtidsdag år 2002.

Ordens Högsta Ledning
kanslichefen Lars Lindquist (R&K) har förordnats som Ordens Överarkitekt (OÖ) från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.

Informationsdirektorium
kanslichefen Lars Lindquist (R&K) har förordnats som Ordförande (O ID) och informationschefen Lars von Knorring (X ÖPL) som vice Ordförande (vO ID) i Informationsdirektorium
båda från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.

Utbildningsdirektorium
rektor Anders Wahlberg (X SVEA) har förordnats som sekreterare (S UD).

Ordens Kansli
entledigats
docent Bengt Tillberg (X PLU) som AChI från den 1 januari 2001.

SVEA Provinsialloge
folkskollärare Hans Lundvall (X SVEA) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen S:t Eskil från den 5 mars 2001 till den 28 februari 2007.

Skånska Provinsiallogen
överstelöjtnant Nils-Arne Bidsell (X SPL) har förordnats som Deputerad Provinsialmästare för Skånska Provinsiallogen
från den 1 maj 2001 till den 30 april 2007.

Göta Provinsialloge
kontorschefen Bertil E Jonsson (X GPL) har förordnats som Ordförande (O) i Brödrafäreningen Lidköpings Frimurarebröder från den 1 januari 2000 till den 31 december 2006.
ingenjör Carl-Magnus Lönroth (X GPL) har förordnats som Ordförande (O) i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan från den 1 mars 2001 till den 28 februari 2007.

Värmländska Provinsiallogen
tandläkare Gunnar Jakobsson (X VPL) har förordnats som Deputerad Provinsialmästare för Värmländska Provinsiallogen
från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.
direktör Stig Dahllöf (X VPL) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen Engelbrecht från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.
överstelöjtnanten Jan Lindman har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen S:t Carolus från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006.

Provinsiallogen i Umeå
legitimerade läkaren Lars Nordmark (R&K) har förordnats som Provinsialmästare och överstelöjtnanten Eberth Gustafson (X PLU) som Deputerad Provinsialmästare för Provinsiallogen i Umeå båda från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007.

Stor Capitlet i Finland
direktör Tryggve Forsell (X SCF) har förordnats som Extra Deputerad Mästare (EDM) i S:t Andreas logen Phoenix från den 25 november 2000 till logens Högtidsdag år 2002.

________________________________________
(2000-05-08)

2000 års OM/O utbildning
Utbildningsdagarna i Ordens Stamhus för de OM och O, som utnämnts efter september 1999, skall genomföras den 16 - 17 september 2000. Särskild kallelse kommer att utsändas till de berörda.

________________________________________
(2000-02-17)

OSM
Ordens Stormästare har fastställt ny utgåva av Ordens Allmänna Lagar 2000 att gälla fr o m den 1 januari 2001. Den nya utgåvan har sänts ut till alla loger och brödraföreningar.

Ordens Stormästare har förordnat aukt revisorn Edward Waller (IX SVEA) till Svenska Frimurare Ordens Personuppgiftsombud.

Ordens Visitator
Ordens Stormästare har utnämnt skoldirektören Carl-Bertil Eiman (R&K) och kanslirådet Hans Berg (R&K) till Visitator à latere för år 2000.

Stor Capitlet i Finland
Ordens Stormästare har beviljat nuvarande Kapitelmästaren i Stor Capitlet i Finland professor Erkki Wänninens (R&K) begäran om entledigande och till ny Kapitelmästare från den den 1 januari 2001 till den 31 december 2006 förordnat nuvarande Deputerade Kapitelmästaren filosofiekandidat Patrick Stelwagen (R&K).

Nya Riddare och kommendörer med Röda korset
Ordens Stormästare har till Riddare och kommendörer med Röda korset utnämnt:
kanslichef Lars Lindquist, Enskede
civilekonom Per Nyqvist, Hägersten.

Nya innehavare av Ordens hederstecken
Ordens Stormästare har till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken utnämnt:
civilekonom Sven Giljam, Kristianstad
hyresrådet Jan Sundström, Djursholm
överstelöjtnant Anders Grape, Rimforsa
civilingenjör Carl-Gösta Herthelius, Saltsjöbaden.

Nya Hedersledamöter av Svenska Frimurare Orden
Ordens Stormästare har till Hedersledamöter av Svenska Frimurare Orden utnämnt:
Stormästaren i Den Norske Frimurerorden, direktör Syver Hagen
Stormästaren i Den Danske Frimurerorden, läkare Börge Clausen
Ordens: Meister i Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland Manfred Obermann
Högste Storkommendören för Den Urgamla och Antagna Ritens Högsta Råd, 33° i Finland, Reijo Ahtokari.

H K H Prins Bertils Frimurarefond
Ordens Stormästare har förordnat professor Anders Fahlman (R&K) som ordförande i H K H Prins Bertils Frimurarefond från den 1 januari 2000.

SVEA Provinsialloge
Ordens Stormästare har beviljat Den Nordiska Första att återtaga sitt ursprungliga namn: "Den Nordiska Första S:t Johanneslogen".

Brödraföreningen Roden får verka som deputationsloge i grad I och II under S:t Johannes logen S:t Erik från den 1 mars 2000.

friherre Henric Falkenberg (IX SVEA) har förordnats som Ordförande i Brödraföreningen Södermanlands Grip i Katrineholm från den 1 februari 2000 till den 1 februari 2006.

Skånska Provinsiallogen
adjunkt Rolf Prag (X SPL) har förordnats som Ordförande i Frimurareföreningen EOS i Lund från den 4 december 1999 till den 4 december 2005.
byggnadsingenjör Kjell Vramsmo (X SPL) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen Cubiska Stenen i Kristianstad från den 19 februari 2000 till den 19 februari 2006.
poliskommisarie Bengt Stoltz (X SPL) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen Gustaf i Karlskrona från den 25 mars 2000 till den 25 mars 2006.

Göta Provinsialloge
byggmästare Bror Elwing (X GPL) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Andreas logen De Tre Förenade Kronor i Göteborg från den 17 december 1999 till den 31 december 2005.

Östgöta Provinsialloge
ingenjör Ingvar Bengtsson (X ÖPL) har förordnats som Andre Deputerad Provinsialmästare från den 1 juli 2000 till den 1 juli 2006.
docent Lars Bergholtz (X ÖPL) har förordnats som Ordförande Mästare för S:t Johannes logen S:t Jacob i Linköping från den 1 januari 2000 till den 31 december 2005.

Värmländska Provinsiallogen
adjunkt Bo Lövgren (IX SVEA) har förordnats som Ordförande i Brödraföreningen S:t Staffan i Avesta från den 1 januari 2000 till den 1 januari 2005.
adjunkt Lars von Wachenfelt (X VPL) har förordnats som Ordförande i Brödraföreningen De Tre Blossen i Ludvika från den 1 januari 2000 till den 1 januari 2006.

________________________________________
(2000-01-09)

Ordens Visitator
förordnats
arkitekt SAR Gunnar Lantz (X SVEA) tillförordnad visitationssekreterare från den 1 januari 2000 till den 31 december 2004.

Logedirektorium
förordnats
forskaren Tom C Bergroth (R&K) till vice Ordförande från den 1 januari 2000 till den 30 juni 2005.

Drätseldirektorium
förordnats
kammarherre Ulf Lagerström (X SVEA) som OSkM och advokat Bo Malmgren (X PLH) som sekreterare från den 1 januari 2000 till den 31 december 2005.

Informationsdirektorium
förordnats
civilingenjör Christer Henke (X SVEA) till sekreterare från den 1 januari 2000 till den 31 december 2005

Utbildningsdirektorium
förordnats
från den 1 september 1999 till den 31 december 2001.
professor Magnus Ottosson (R&K) till Ordförande för Nämnden för forskningsverksamhet.

förordnats
från den 1 januari 2000 till den 31 december 2001.
bankkamrer Åke von Quanten (X SVEA) som Ordförande för Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum.

förordnats
jur kand MSc Fredrik Björkman (IX SVEA) till tf Överarkivarie och Överbibliotekarie från den 1 januari 2000 till den 31 december 2002.

Stora Landslogen
förordnats
civilekonom Per Nyqvist (X SVEA) tillförordnad SCM från den 1 januari 2000.

förordnats
hovjägmästare Robert Pålman (R&K) som Storhospitaliter från den 1 januari 2000 till den 31 december 2005.

Provinsiallogen i Umeå
Brödraföreningen Midnattssolen får verka som deputationsloge även i III graden under S:t Johannes logen Ultima Thule från den 18 september 1999 till den 15 september 2001.

Stor Capitlet i Finland
Brödraföreningen Österbotten får arbeta i X graden.

Utnämnts i Kapitelrådet från den 1 januari 2000:
professor Erkki Wänninen (R&K) ordförande, filosofiekandidat Patrick Stelwagen (R&K) vice ordförande.

________________________________________
(1999-06-18)

Ny Provinsialmästare i Göta Provinsialloge
Ordens Stormästare har beviljat nuvarande PM i GPL Max Lotzkes begäran om entledigande och till ny PM fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2005 utnämnt nuvarande FDPM, bankjurist Lars-Jonas Kjellberg, R&K.

Ny Provinsialmästare i Östgöta Provinsalloge
Ordens Stormästare har till ny PM i ÖPL efter Anders Fahlman fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2005 utnämnt unversitetslektor Göran Laurelii, R&K.

Ny Förste Deputerad Provinsialmästare i Göta Provinsialloge
Ordens Stormästare har till ny FDPM i GPL fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2005 utnämnt 1:e länsassessor friherre Carl Rosenblad , X GPL.

Vikarie för Ordens Sigillbevarare och Kansler (VOSK)
Ordens Stormästare har beslutat att återinföra ämbetet som VOSK och utnämnt marknadschef Karl-Erik Ericsson, R&K, till VOSK fr o m den 1 september 1999 t o m den 31 december 2000 med bibehållande av ämbetet som O i PD.

Nytt ämbete som Ordens biträdande Visitator (OBV)
Ordens Stormästare har beslutat att inrätta ett nytt ämbete som Ordens biträdande Visitator (OBV) med de befogenheter som tillkommer Visitator a latere och utnämnt nuvarande Ordens Banerförare kanslirådet Hans Berg, R&K, till OBV fr o m den 1 janurari 2000 t o m den 31 december 2000, med bibehållande av värdighet som en av OHÄ.

Ordens Visitator (OV)
Ordens Stormästare har utnämnt kanslirådet Hans Berg, R&K, till Ordens Visitator (OV) fr o m den 1 januari 2001 t o m den 31 december 2004.

Ordens Banerförare (OB)
Ordens Stormästare har utnämnt ordföranden i Utbildningsdirektorium, jur.kand. Anders Strömberg, R&K, att tillika vara Ordens Banerförare fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2005.

Storofficianter inom Stora Landslogen (SLL)
Ordens Stormästare har för tiden fr o m den 1 juli 1999 t o m den 30 juni 2005 utnämnt
överläkare John Helland, R&K, till Storinkvisitor,
forskare Tom C Bergroth, R&K, till Storintroduktör,
filosofiekandidat Patrick Stelwagen, R&K, till Storstewardsmästare med bibehållande av ämbetet som DKM i SCF samt
fr o m den 1 januari 2000 t o m den 31 december 2005 utnämnt
direktör Carl Gustaf Piehl, R&K, till Storprovisor och vO i DD.
Ordens Stormästare har vidare beslutat att Storinkvisitorn fr o m den 1 januari 2001 skall vara biträdande Visitator.

Erkännande av nya Storpriorat
Svenska Frimurare Orden har beslutat erkänna Storprioraten i Portugal och Queensland i Australien samt att utbyta representanter. Bröder, som önskar besöka dessa Priorat, skall ta kontakt med SFMO.s Kansli.

________________________________________
(1999-02-16)

Nya Riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden
Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 1999 utnämnt:
Provinsialmästaren i Värmländska Provinsiallogen, förvaltningsdirektör Bertil Ragne till Riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden. Dubbningen kommer att ske den 20 mars 1999.

________________________________________
(1999-01-30)

Nya Riddare och kommendörer med Röda korset
Svenska Frimurare Ordens Stormästare har till Riddare och kommendörer med Röda korset utnämnt
direktör Carl Gustaf Piehl, Stockholm
högskolelektor Göran Laurelii, Huskvarna
civilingenjör Ingmar Börjesson, Södertälje

Nya innehavare av Ordens Hederstecken
Svenska Frimurare Ordens Stormästare har till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken utnämnt
Civilingejör Bernt I Norfeldt, Göteborg
Hovrättsrådet Owe Matton, Stockholm.

Svenska Frimurare Ordens och SLL:s Högtidsdag
Svenska Frimurare Ordens Stormästare har på förslag av Högsta Rådet beslutat att Ordens Högtidsdag i fortsättningen skall firas på den lördag, som infaller närmast den 22 mars, således nästa gång den 20 mars 1999.

1999-års OM/O-utbildning
Högsta Rådet har beslutat att utbildningsdagarna för de OM och O, som utnämnts efter september 1998, skall genomföras den 11 - 12 september 1999. Särskild kallelse kommer att utsändas till de berörda.

Nordisk frimurarkonferens om informationsteknologi
På svenskt initiativ kommer en nordisk konferens om informationsteknologins användning inom det svenska frimuraresystemet att genomföras i Stockholm den 21 mars 1999. Ansvarig för konferensen är Informationsdirektoriet. Till konferensen har inbjudits representanter för de nordiska frimurareordnar, som arbetar efter det svenska systemet.

Nya OSK cirkulär
Två nya OSK-cirkulär har sänts ut och finns hos resp. sekreterare: OSK cirk nr 9/98 ang Grafisk manual för trycksaksreproduktion och OSK cirk nr 10/98 ang Definition av begreppet medlemsstatus.Båda cirkulären träder i kraft den 1 januari 1999. Tidigare har bl.a utkommit OSK cirk nr 7/98 ang Samordning av arbetsenheternas presentation på SFMO:s officiella webbsidor.

________________________________________
(1999-01-16)

Ny Stormästarens Prokurator (SMP) fr o m år 2000
Till ny Stormästarens Prokurator (SMP) från och med den 1 januari 2000 till utgången av år 2005 har utnämnts professor Anders Fahlman, Linköping.

Ny Stormästarens Ståthållare (SMS) fr o m år 1999
Till ny Stormästarens Ståthållare (SMS) från och med den 1 januari 1999 till utgången av år 2004 har utnämnts förhandlingschef Knut Andreasson, Stockholm.

Ny ordförande i Logedirektorium (LD)
Till Ordens Stormarskalk tillika ordförande i Logedirektorium från och med den 1 januari 1999 till utgången av år 2004 har utnämnts f. riksdagsmannen Sten Svensson, Skara.

Ny ordförande i Informationsdirektorium (ID)
Till Ordens Överarkitekt tillika ordförande i Informationsdirektorium från och med den 1 januari 1999 till utgången av år 2001 har utnämnts studierektor Per Engberg, Norrköping.

SVEA Provinsialloge
Till ny Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge har utnämnts civilingenjör Ingmar Börjesson, Södertälje. Installation sker den 21 april 1999.
Till ny Förste Deputerad Provinsialmästare har utnämnts kanslichef Lars Lindquist, Enskede samt till ny Andre Deputerad Provinsialmästare sektionschef Kaj Gustafsson, Norrtälje.
Samtliga för tiden den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2004.

Ny Deputerad Provinsialmästare i ÖPL
Inom Östgöta Provinsialloge (ÖPL) har inrättats en ny befattning som Andre Deputerad Provinsialmästare (ADPM).
Till förste innehavare från och med den 1 januari 1999 till utgången av år 2004 har utnämnts
högskolelektor Göran Laurelii, Jönköping.
studierektor Per Engberg kvarstår som Förste Deputerad Provinsialmästare till utgången av år 2001.

Ny Deputerad Provinsialmästare i GPL
Inom Göta Provinsialloge (GPL) har inrättats en ny befattning som Andre Deputerad Provinsialmästare (ADPM). Till förste innehavare från och med den 26 mars 1999 till och med den 25 mars 2005 har utnämnts friherre Carl Rosenblad, Mariestad.

bankjurist Lars-Jonas Kjellberg kvarstår som Förste Deputerad Provinsialmästare.

Ny deputationsloge i Värnamo
Ordens Stormästare har medgivit att Brödraföreningen Veritas i Värnamo får arbeta i föreningens lokaler som deputationsloge i graderna I och II under S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping.

Nya frimurareklubbar inom 8. fördelningen
PM för Provinsiallogen Umeå har medgivit att en Frimurareklubb bildas i Haparanda. Klubbens ledare är möbelhandlare Ingvar Taipaleensuu (VIII PLU).
PM för Provinsiallogen i Umeå har vidare medgivit att en Frimurareklubb bildas i Piteå. Klubbens ledare är hotellchef Alf Forsberg (X PLU).
Båda klubbarna lyder under S:t Johanneslogen Ultima Thule i Luleå.

Nya Direktoriesekreterare
Till sekreterare i Barmhärtighetsdirektorium (BD) fr o m den 1 februari 1998 har utnämnts jur kand Fredrik Björkman, Stockholm.
Till sekreterare i Utbildningsdirektorium (UD) fr o m den 1 juli 1998 har utnämnts rektor Anders Wahlberg, Stockholm.
Till sekreterare i Planeringsdirektorium (PD) fr o m den 1 oktober 1998 har utnämnts planeringschef Arne Sandin, Stockholm.
Till sekreterare i Logedirektorium (LD) fr o m den 1 januari 1999 har utnämnts bibelöversättare Kjell Hognesius, Uppsala.

________________________________________
(1998-02-17)

Ny Ordens kastellan
Till Ordens kastellan fr o m den 1 juli 1998 har utnämnts överingenjör Rolf Löving.

Nya Riddare och kommendörer med Röda korset
Svenska FrimurareOrdens Stormästare har till Riddare och kommendörer med Röda korset utnämnt
domprost Harry Nyberg, Karlstad,
överstelöjtnant Göran Nordblom, Halmstad
filosofie kandidat Patrick Stelwagen, Rajamäki, Finland och
forskare Tom C Bergroth, Åbo, Finland.

Antagningen sker vid Stora Landslogens högtidsdag den 22 mars 1998.

Nya innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken
Svenska Frimurare Ordens Stormästare har till innehavare av Svenska Frimurare Ordens Hederstecken utnämnt
ingenjör Fjalar Rosenlöf, Vasa, Finland och
filosofie licentiat Hans Överström, Åkarp.

Vikarie för Ordens Högste Prelat (VOHP)
Till ny VOHP från och med den 22 mars 1998 har utnämnts domprost Harry Nyberg, VPL.

Ny Provinsialmästare i Skåne
Till ny Provinsialmästare för Skånska Provinsiallogen har från och med den 1 april 1998 utnämnts överstelöjtnant Göran Nordblom, SPL.
Från samma tidpunkt har till Deputerad Provinsialmästare utnämnts byråingenjör SBR Bertil Olsson, SPL.

Ny Deputerad Provinsialmästare i SVEA
Till ny Andre Deputerad Provinsialmästare i SVEA Provinsialloge har utnämnts civilingenjör Ingemar Börjesson, SVEA.

Visitator a latere 1998
Till Visitator a latere under 1998 har förordnats Ordens Uppsyningsmästare, skoldirektör Carl-Bertil Eiman, SLL.

Ordförande i Planeringsdirektoriet
Till ordförande från den 1 februari 1998 i det nyinrättade Planeringsdirektoriet har utsetts marknadschef Karl-Erik Ericsson, SLL.

Ordförande i Utbildningsdirektorium
Till ordförande i det nyinrättade Utbildningsdirektoriet från den 1 februari 1998 har utsetts jur.kand Anders Strömberg, SLL.

Organisationsutredningens slutrapport
Svenska Frimurare Ordens dåvarande Stormästare, HKH Prins Bertil, tillsatte den 3 juni 1996 en utredning med uppgift att göra en genomgripande översyn av Ordens organisation, verksamhetsstyrning och ekonomisystem.
Utredningen avlämnade den 26 november 1997 sin slutrapport, som därefter har behandlats av Högsta rådet. En kortversion är under utarbetande inom ID.

Ordens Stormästare har den 22 december 1997 och den 12 februari 1998 på grundval av Högsta rådets förslag fattat organisationsbeslut, vilka kungjorts i interna OSK-cirkulär. De kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna hos resp. sekreterare.

Ny sammansättning av Högsta rådet
Svenska Frimurare Ordens Högsta råd har från och med 1998 följande sammansättning:
Stormästarens prokurator professor Lars Erik Böttiger
Stormästarens ståthållare överste Bengt Gabrielson
Ordens sigillbevarare och kansler överste 1. Per-Erik Bergstrand
Ordens högste prelat teol dr Jarl Jergmar
Ordens stormarskalk förhandlingschef Knut Andreasson
Ordens räntmästare bankdirektör Nils Bergholm
Provinsialmästaren i SVEA Provinsialloge civilingenjör Olof Kallin,
Skånska Provinsaillogen skoldirektör Carl-Bertil Eiman (till 980331)
överstelöjtnant Göran Nordblom (från 980401)
Göta Provinsialloge tandläkare Max Lotzke
Östgöta Provisialloge professor Anders Fahlman
Värmländska Provinsiallogen förvaltningsdirektör Bertil Ragne
Provinsiallogen i Härnösand adjunkt Ove Arkad
Provinsiallogen i Umeå chefsåklagare Sten Hamrin
Kapitelmästaren i Stor Capitlet i Finland professor Erkki Wänninen

Tillförordnad Utrikeschef vid Ordens Kansli
Till Avdelningschef för Utrikes ärenden vid Ordens Kansli har under Hans Lindmans sjukdom förordnats ambassadören Erik Cornell.

Utredning om Stora Landslogens konstitution mm
Svenska Frimurare Ordens Stormästare har beslutat att tillsätta en utredningsgrupp under ledning av Stormästarens ståthållare Bengt Gabrielson med uppgift att utreda Stora Landslogens framtida konstitution och ledningsfunktioner. Uppdraget skall vara slutfört före den 1 december 1998.

________________________________________
(1997-09-20)

Jan Thulin har återinträtt som Svenska Frimurare Ordens Storsekreterare
Jan Thulin har återinträtt som Svenska FrimurareOrdens Storsekreterare. Han träffas på Ordens Kansli säkrast månd.-torsd. 9 - 11.30, telefon 08 - 463 37 06. Till hans efterträdare som Ordens Överarkitekt och ordförande i Informationsdirektorium har utsetts Sten Sensson.

Internationell Storprioratskonferens i Stockholm
Svenska FrimurareOrden var 12-14 september värd för den IV. Internationella Storprioratskonferensen med deltagande av 17 Storpriorat samt de fyra Ordnarna som följer det svenska systemet. Avsikten med konferensen var främst att presentera det unika svenska frimurarsystemet, som liksom prioratsfrimureriet bygger på kristen grund, samt att under trivsamma former möjliggöra kontakter och tankeutbyte mellan frimurare från olika länder och världsdelar. Då varje Orden är suverän, fattades inga gemensamma beslut. Konferensen avslutades med en gudstjänst på engelska i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen. Predikan hölls av förre ärkebiskopen Bertil Werkström. Nästa Storprioratskonferens blir i Skottland år 2000.

________________________________________
(1997-08-15)

Ändring i stora Landlogens arbetsordnin
Den i arbetsordningen för SLL upptagna Åminnelsehögtiden över avlidna Riddare och kommendörer med Röda korset onsdagen den 17 september 1997 är inställd.

________________________________________
(1997-06-10)

Ny brödraförening i Jönköping
Ordens Stormästare har genom beslut den 22 maj 1997 medgivit att en Kapitelbrödraförening bildas i Jönköping. Brödraföreningens namn är Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg. Tidpunkten för invigningen meddelas senare.

Ny deputationloge i Motala
Ordens Stormästare har genom beslut den 22 maj 1997 medgivit att Brödraföreningen IIIxIII i Motala får arbeta som deputationsloge i graderna I och II under S:t Johannes logen S:t Jacob, Linköping, i föreningens lokaler i Motala.

När en brödraförening blivit deputationsloge innebär detta att föreningen fungerar som en Johannesloge i graderna I och II. Anmälningar om inträde i Orden kan lämnas till föreningen, som sedan genomför receptionen . Föreningens ordinarie ämbetsmän tjänstgör.

Idag har följande åtta brödraföreningar medgivande att arbeta som deputationsloger:

Bollnäs Brödraföreningen Den Nordliga Kronan
Borgå Brödraföreningen Tyrgils
Karlshamn Karlshamns Frimurare Brödra Förening
Kiruna Brödraföreningen Midnattsolen
Motala Brödraföreningen IIIxIII
Nyköping Brödraföreningen S:t Botvid
Ludvika Brödraföreningen De Tre Blossen
Örnsköldsvik Brödraföreningen Aquila
________________________________________
(1997-06-02)

Nya loger
Ordens Stormästare har den 22 maj 1997 beslutat att en ny Johannesloge skall bildas med säte i Stockholm. Logens namn är "Adolf Fredrik". Tidpunkten för invigningen är ännu inte bestämd.

Ordens Stormästare har vidare beslutat att en för hela Orden gemensam forskningsloge skall inrättas i höst. Logens namn är "Forskningslogen C. F. Eckleff" och den skall ha sitt säte i Uppsala. Invigningen, som är planerad till 22 november 1997, kommer att äga rum i Stockholm. Till OM i den nya forskningslogen har utsetts professor Magnus Ottosson (R&K)

________________________________________
(1997-05-13)

Åminnelsehögtid över HKH Prins Bertil
Åminnelsehögtiden i Stockholm över vår bortgångne Stormästare och Högste Styresman HKH Prins Bertil hålles onsdagen den 21 maj 1997 kl 18.30 i Riddarsalen i Ordens Stamhus. Bröder av alla grader är välkomna. Ingen måltid efter sammankomsten.
Klädsel: Högtidsdräkt/mörk kostym med frimurardekorationer.
Åminnelsehögtid över vår bortgångne Stormästare hålles även i övriga Kapitelloger. Sammankomsterna hålles i I graden och är således öppen för alla frimurare.

Konungen och SFMO De uttalanden från anonyma uppgiftslämnare, som Expressen och tidningen Dagen påstår sig citera, speglar inte alls stämningen bland Frimurare Ordens medlemmar, säger Ordens nyvalde Stormästare Gustaf Piehl. Att Konungen tidigare avböjt att bli medlem "trots ivriga påtryckningar", är också helt gripna ur luften. Vi är mycket glada över att Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Ordens Höge Beskyddare och att han lovat ställa sig mer till förfogande i framtiden. Vi respekterar naturligtvis Konungens beslut att inte åtaga sig ytterligare uppgifter och inträda i Orden som dess Stormästare.
Stormästarens arbetsuppgifter är dels administrativa - ledare för en organisation med 140 lokalavdelningar och 17.000 medlemmar - dels rituella i samband med vissa logesammankomster. Frimurare Ordens yttre organisation och administration är f n föremål översyn. Denna kan leda till ytterligare uppgifter för Stormästaren.

________________________________________
(1997-04-18)

Ny provinsialmästare i Svea
Den nye Provinsialmästaren i SVEA Provinsialloge, civilingenjör Olof Kallin, Västerås, installerade sig den 16 april 1997 i närvaro av Ordens Stormästare och ett mycket stort antal bröder.

________________________________________
(1997-04-04)

Ny prokurator - Ny ståthållare
Ny Stormästarens Prokurator blir professor Lars Erik Böttiger. Han efterträds som Stormästarens Ståthållare av nuvarande Provinsialmästaren för Skånska Provinsiallogen överste Bengt Gabrielson. Båda tillträder sina ämbeten den 11 april 1997.

Ny provinsialmästare i Skåne
Till ny Provinsialmästare för Skånska Provinsiallogen har utsetts skoldirektör Carl Bertil Eiman. Han kommer att avlägga sin förbindelse inför OSM vid SPL:s Högtidsdag den 26 april och tillträder sitt ämbete den 27 april 1997. Han efterträds som Deputerad Provinsialmästare av överstelöjtnant Göran Nordblom, Halmstad.

________________________________________
(1997-03-24)

Ny stormästare
Till ny Stormästare och Högste Styresman för Svenska Frimurare Orden har den 22 mars 1997 valts direktör Gustaf Piehl. Valförsamling är enligt Ordens stadgar samtliga Riddare och kommendörer med Röda korset, dvs Stora Landslogens medlemmar. Den nyvalde Stormästaren tillträder sitt ämbete den 11 april 1997.

________________________________________
(1997-03-08)

Nya riddare av Kunglig Carl XIII:s Orden
Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare, Stor Mästaren i Kunglig Carl XIII:s Orden, H M Konung Carl XVI Gustaf har utnämnt:
överste 1. Per-Erik Bergstrand, Vallentuna,
överste Bengt Gabrielson, Kristianstad,
teol. dr Jarl Jergmar, Helsingfors och
direktör Syver Hagen, Moss, Norge.

SFMO i audiens hos konungen
Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf mottog den 5 mars i audiens företrädare för Svenska Frimurare Ordens under ledning av Stormästarens Prokurator, direktör Gustaf Piehl. Konungen förklarade under samtalet, att han inte kunde åtaga sig ett aktivt ledarskap av vår Orden. Han betonade, att han kommer att kvarstå som vår Ordens Höge Beskyddare, vilket samtliga svenska konungar varit sedan mitten av 1700-talet. Vi kommer från Ordens sida att eftersträva fördjupade kontakter med vårt kungahus.

________________________________________
(1997-01-06)

Prins Bertil avliden
Svenska Frimurare Ordens Stormästare, Hans Kunglig Höghet Prins Bertil avled den 5 januari 1997. Prins Bertil blev frimurare 1947 och efterträdde sin fader konung Gustaf VI Adolf som Stormästarens Prokurator 1950 och som Ordens Stormästare 1973. Vi lyser frid över hans ljusa minne. Åminnelsehögtid över vår bortgångne Stormästare kommer att genomföras i alla Kapitelloger. Sammankomsterna hålles i I graden och är således öppen för alla frimurare.