Ordens kansli

Du är alltid varmt välkommen att kontakta vårt kansli.

Ordens kansli (OK) har bl.a. till uppgift att bereda direktorieärenden för Stormästarens beslut, att utfärda och expediera beslut och utgående skrivelser från Stormästaren och presidiet, att handlägga frågor som rör förhållandet till utländska frimurarorganisationer, att ge ut Ordens matrikel, svara för den löpande driften av Ordens centrala datasystem samt enligt anvisningar från Drätseldirektoriet föra Ordens räkenskaper.
 
Expeditionstider: Måndag-torsdag 09.00-15.00

Adress: Svenska Frimurare Orden, Nybrokajen 7, 4 tr, 111 48 Stockholm
Telefonväxel: 08-463 37 04
Fax: 08-463 37 19
Epost: ordenskansli@frimurarorden.se
 

Kanslichef - Storsekreterare, måndag-torsdag 09.00-12.00.
Telefon: 08-463 37 06

Biträdande kanslichef - Utrikes ärenden, tisdagar och torsdagar 10.30-12.00.
Telefon:  08-463 37 10

Kontaktpersoner

Ordens sigillbevarare och kansler (OSK): Torsten Bergström, R&K
Telefon: 08-463 37 01
E-post: osk@frimurarorden.se
 
Storsekreterare och kanslichef (SS): Ronny Schultz, R&K
Telefon: 08-463 37 06
E-post: sts@frimurarorden.se
 
Biträdande kanslich och chef utrikes ärenden (AChU): Per Olson, X Svea
Telefon: 08-463 37 10
E-post: foreign@frimurarorden.se
 
Avdelningschef inrikes ärenden (AChI): Christian Storck X Svea
Telefon: 08-463 37 09
E-post: inrikes@frimurarorden.se

Avdelningschef säkerhetsavdelningen (AChSäk): Olof Granstedt X Svea 
Telefon:
E-post: security@frimurarorden.se 

Avdelningschef IT-avdelningen (AChIT): Gabriel Anderbjörk X Svea
Telefon:
E-post itavd@frimurarorden.se

Kanslisekreterare: Marianne Nyqvist
Telefon:  08-463 37 04
E-post: marianne.nyqvist@frimurarorden.se
 
Kamrer: Leena Sundström
Telefon:  08-463 37 05
E-post: ekonomi@frimurarorden.se