Ordens arkiv och bibliotek

Ordensbiblioteket i Stamhuset håller öppet måndag-torsdag kl 17.00–19.00 då sammankomst i arbetsgraderna hålls. Biblioteket är öppet även i anslutning till sammankomster i kapitelgraderna. För närmare information om tider, se Svea provinsialloges arbetsordning, hemsida och anslagstavla.

Ordensmuseet i Stamhuset är öppet samma tider som biblioteket.

Tillträde till Ordensarkivet efter hänvändelse till ÖAÖB (oaob@frimurarorden.se, 08-463 37 28).