Fördelningskanslier

Första fördelningen

(Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Gotland)

Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea 'snabel-a' frimurarorden.se

Andra fördelningen

(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Södra Halland, Södra Kalmar med Öland)

Skånska Provinsiallogen
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl 'snabel-a' frimurarorden.se

Tredje fördelningen

(Västra Götaland)

Göta Provinsialloge
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl 'snabel-a' frimurarorden.se

Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG

Fjärde fördelningen

(Jönköping, Kalmar, Östergötland)

Östgöta Provinsialloge
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 41
opl 'snabel-a' frimurarorden.se

Femte fördelningen

(Dalarna, Värmland, Örebro)

Värmländska Provinsiallogen
Västra Torggatan 14
652 25 KARLSTAD

054-14 40 80
vpl 'snabel-a' frimurarorden.se

Besöksadress:
Tingvallagatan 15
KARLSTAD

Sjätte fördelningen

(Finland)

Stor Capitlet i Finland
Nylandsgatan 9 F
00120 HELSINGFORS

044-751 76 20
os.scf  'snabel-a' frimurarorden.fi

Besöksadress:
Nylandsgatan 9
HELSINGFORS

Sjunde fördelningen

(Västernorrland, Jämtland)

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

Kansli 072-212 98 84, FÖS 070-655 07 78
mnpl 'snabel-a' frimurarorden.se

Besöksadress:
Nybrogatan 3
HÄRNÖSAND

Åttonde fördelningen

(Västerbotten, Norrbotten)

Övre Norrlands Provinsialloge
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl 'snabel-a' frimurarorden.se

Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ