Anatomiska Teatern

Här samlar vi all öppen information om utbildningskonceptet "Anatomiska Teatern".

Vad är Anatomiska Teatern?

Anatomiska Teatern är en satsning från Svenska Frimurarorden som genom okonventionella former förmedlar kunskap i ”den ädla vetenskapen att öva dygden och kuva lasten”. Teatern är inte en frimurerisk ritual. Den ska ses som en form av instruktion som ger olika infallsvinklar samt författarnas tolkning av valda delar i ritualen.

Anatomiska Teatern är ett noga genomarbetat helhetskoncept som inbegriper allt från projektstart till premiär och frågestund. Om du och din loge/brödraförening vill sätta upp en föreställning ska nedanstående anvisningar följas. Kontakta stewardsmästaren som har ansvar för att teatern genomförs på ett adekvat sätt inom din fördelning. Han har även kännedom om det finns fler inom fördelningen som har liknande planer.

Vid genomförandet av en Anatomisk Teater får inga ändringar i manus, regi och nedanstående anvisningar göras. Anpassningar beroende på logerummets utformning och storlek samt övriga lokaliteter är naturligtvis tillåtet.

I skrivande stund har en särskild kommitté inom Utbildningsdirektoriet tillsatts för att kvalitetssäkra och administrera manus och koncept för Anatomiska Teatern. Ansvarig för detta uppdrag är broder Bo Lextorp, X. 

Var sätts Anatomiska Teatern upp?

Anatomiska Teatrar sätts regelbundet upp på olika platser inom Orden. Här kan du se när det är dags för kommande uppsättningar:

• Skövde, grad VI - 14 oktober 2017

• Linköping, grad IV-V - 28 oktober 2017

• Göteborg, grad III - 11 november 2017

För dig som vill sätta upp en Anatomisk Teater.

Om du och din loge/brödraförening vill sätta upp en föreställning ska nedanstående anvisningar följas. Anvisningarna är en följd av de erfarenheter som gjorts vid tidigare uppsättningar och inbegriper allt från projektstart till premiär och frågestund. Prata först med stewardsmästaren som har ansvar för att teatern genomförs på ett adekvat sätt inom din fördelning. Han har även kännedom om det finns fler inom fördelningen som har liknande planer.

Vid genomförandet av en Anatomisk teater får inga ändringar i manus, regi och nedanstående anvisningar göras. Anpassningar beroende på logerummets utformning och storlek samt övriga lokaliteter är naturligtvis tillåtet.

Nedan följer anvisningar i nio steg vid genomförande av Anatomiska teatern:

1) Kontakta stewardmästaren i din fördelning.

2) Kontakta erforderligt antal bröder för genomförandet (se rollistan).

3) Samtliga aktörer läser manus och ger klartecken till sitt deltagande.

4) Beräkna härifrån minst 6 månader från projektstart till premiär!

5) Fördela uppgifter: sammankallande, regi, rekvisita, musik, inbjudningar, annonsering (inbjudningar och programblad enligt bilagor) och måltid. Lägg in teatern i arbetsordningen då den räknas som gradbunden sammankomst där brödernas närvaro registreras.

6) Genomför minst 6 repetitioner, utöver generalrepetition, med samtliga aktörer.

7) Generalrepetition lördag kl 10:00.

8) Premiär på lördag kl 14:00.

9) Brödramåltid med frågestund till kaffet lördag 17:00.       

Mall för affisch


Här kan du ladda ned en Wordmall för att göra affischer för Anatomiska Teatern ›››

Programblad


Här kan du ladda ned en PDF med ett programblad ›››