Utbildningsdirektoriet

Utbildningsdirektoriet (UD) har bl.a. till uppgift att förmedla kunskaper om Ordens ritualer och symboler, att stärka ämbetsmännens kunskaper om den ritualbundna verksamheten och deras förmåga att leda och genomföra den, att tillhandahålla underlag för bröders studium och fastställa studieplaner, att genomföra ledarskapsutveckling samt central utbildning av ämbetsmän, att svara för huvudmannaskapet för Ordens forskningsverksamhet.
 
Ordförande, tillika Ordens instruktionsmästare (OI), Jan Mörtberg, R&K

Vice ordförande, tillika Storstewardsmästare (SStM), Per Lundborg, R&K

Sekreterare: Lars-Erik Lindström, X SPL
 
Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Telefon: 08-463 37 57.
E-post: ud@frimurarorden.se

Beställning av frimurarlitteratur som är utgiven av 
Utbildningsnämnden sker genom e-post till:
ud.utbn@frimurarorden.se och på motsvarande sätt för
Carl Friedrich Eckleff till: cfe@frimurarorden.se

Ordens nämnd för arkiv, bibliotek och museum
Ordförande: Under beredning

Överarkivarie och Överbibliotekarie: Ulf Åsén, X Svea OHT PBF
 
Ordens Museum
Föreståndare: Roger de Robelin, X Svea
 
Ordens nämnd för utbildningsfrågor (1999, 1928)
Ordförande: Per Lundborg, R&K
  
Ordens arkiv, bibliotek och museum är öppna måndag - torsdag kl 17.00 - 19.00 då sammankomst i arbetsgraderna hålles i Stamhuset. Övriga öppethållanden för bröder i VII-X se SVEA:s anslagstavla och internet.

Länkar till sidor för utbildning inom SFMO


Nedanstående länkar får du tillgång till som inloggad på hemsidan och här hittar du mycket matnyttig information om Ordens utbildningar:

• Ordens utbildningsprogram, löpande information ›››
• Rapporter från genomförda utbildningar ›››
• Filmer med förslag på utbildningskoncept ›››
• Information om Anatomiska Teatern ›››