Planeringsdirektoriet

Planeringsdirektoriet (PD) har bl.a. till uppgift att initiera och vidmakthålla långsiktsplanering, strategier och utvecklingsarbete av övergripande karaktär och bereda frågor kring Ordens verksamhetsplanering med uppföljning och analys, att följa och utvärdera medlemsutvecklingen, ställa samman omvärldsbeskrivningar samt medverka till samordning och planering av aktiviteter inom Ordens ledning.
 
Ordförande, tillika Ordens Planeringsmästare (OP): Magnus Åkerman, R&K
Mobiltelefon: 070- 695 14 25
E-post: pd@frimurarorden.se

Vice ordförande: Fredriksson Mikael, X Svea
Mobiltelefon: 072-506 99 51
E-post: pd@frimurarorden.se

Sekreterare
Storck Christian, X Svea
Mobiltelefon: 070-467 06 68
E-post: pd@frimurarorden.se

Adress: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

Ledamöter:
Ronny Schultz, R&K, SS
Per Arosenius, R&K, SIt
Rikard Bergström, VIII, Svea
Fredrik Bister, VIII, Svea
Rikard Skårfors, VIII, Svea 
Föredragande:
Gabriel Anderbjörk, X, Svea, Avdelningschef IT-avd (AChIT), Ordens kansli,