Logedirektoriet

Logedirektoriet (LD) har bland annat till uppgift att bereda frågor om tillämpningen av Ordens lagar och ritualer samt i samarbete med Ordens visitator ha överinseende över hur det rituella arbetet genomförs, att granska lokaler, prydnader och ritualenliga föremål samt att biträda vid bildandet av nya loger. Direktoriet har även ansvar för den heraldiska verksamheten inom Orden.
 
Ordförande: Magnus Jäderlund, R&K
Telefon: 073-448 90 50
E-post: os@frimurarorden.se

Vice ordförande: Rolf Prag, R&K
Telefon: 070-590 63 93
E-post: ob@frimurarorden.se
 
Sekreterare: Ulf Magnusson, X VPL.
Telefon: 070-212 51 90
E-post: ld@frimurarorden.se

Direktoriets postadress:
Blasieholmsgatan 6
111 48 Stockholm