Informationsdirektoriet

Informationsdirektoriet (ID) har bl.a. till uppgift att informera om Ordens syften och ändamål, såväl inom som utom Orden, och därvid tillhandahålla informationsmaterial; att föreslå informationsåtgärder i syfte att vidmakthålla och utveckla brödernas kunskaper; att främja och stödja åtgärder som kan väcka intresse och respekt för Orden i samhället; att utge en tidskrift för Orden; att handlägga frågor om datorstödd kommunikation och elektronisk post; att ansvara för massmediakontakter och PR- och relationsfrågor i samband med Ordens kontakter med omvärlden.

Du som har möjlighet att logga in på hemsidan kan hitta ytterligare information om ID:s verksamhet, våra styrdokument och Ordens kommunikationsplan genom att klicka här ›››

Vem kontaktar du för att få information?
• Alla frågor som gäller donationer, gåvor, stipendier, ekonomisk hjälp etc hänvisas till Ordens kansli. Klicka här för kansliets kontaktuppgifter ›››

• Alla frågor som gäller medlemskap i Orden hanteras av respektive fördelning. Klicka här för mer för information om medlemskap ›››

• Alla frågor som gäller dig som redan är medlem i Orden hanteras normalt av sekreteraren den enhet du tillhör. Kontakta alltså sekreteraren i den enhet saken gäller.

• Informationsdirektoriet kontaktar du om du har frågor som gäller Ordens PR- och informationsarbete, frågor kring tidningen Frimuraren eller frågor kring Ordens hemsida.

Informationsdirektoriet

Ordförande, tillika Ordens överarkitekt (OÖ):
Herman Håkansson, R&K

Vice ordförande:
John Fahlnaes, R&K

Sekreterare:
Patric Meyer, X, Svea
E-post: id@frimurarorden.se

Ledamöter:
Patrik Andersson, IX, ÖNPL
Lars Billström, X, SVEA
Guy Catani, X SCF
Göte Gabrielsson, X, SPL
Christoffer Gramming, VIII, GPL
Ulf Hjelting, VIII, VPL

Amanuenser:
Pierre Dunbar, X, SVEA (Annonsansvarig för tidningen Frimuraren samt sakkunnig inom trycksaker)
Mats Gärdfors, VIII, GPL (Fotograf och sakkunnig på bildområdet)
Ove Lind, X, Svea (Språk och korrektur)
 
Adress: Nybrokajen 6, 111 48 Stockholm
E-post: id@frimurarorden.se

Ordens webbkommitté

Ordförande:
Patrik Andersson, Grad: IX, ÖNPL, (Ordens Webbmaster)
E-post: support@frimurarorden.se

Ledamöter:
Johan Böckelman, VIII,  S:t L (Facebookadminstratör)
Christoffer Gramming, VIII,  GPL (Juridiska frågor)
Yann Skaalen, VIII,  GPL (Statistik, omvärldsbevakning)
Jesper Högström, IX, SVEA (Facebookadministratör)
Ture Magnusson, X, VPL (Facebookadministratör) 
Peter J Olson, X, SPL (Facebookadministratör)

Support för hemsidan
Ordens webbmaster: Patrik Andersson, IX: support@frimurarorden.se

Ordens redaktionskommitté (Tidskriften Frimuraren)

Ordförande:
Redaktör Ulf Hjelting, VII, VPL
E-post: frimuraren@frimurarorden.se

Ledamöter:
Patrik Andersson, IX, ÖNPL
Ulf Fryklund, IX, MNPL
Pierre Dunbar, X, SVEA (Annonsansvarig)
Urban Fasth, X, SPL
Guy Catani, X SCF
Lars Klingström, X, ÖPL
Bo Pettersson, X, VPL
Anders Wennergren, IX, GPL

Ordens Trycksakskommitté

Ordförande:
Patric Meyer, X
E-post: id@frimurarorden.se

Informationsansvariga i fördelningarna

Svenska Frimurare Orden är indelad i åtta fördelningar. Många av dessa fördelningar har valt att utse en informationsansvarig broder. Här följer en lista över vilka dessa är:

Första fördelningen: Johan Böckelman, VIII, St L
Andra fördelningen: Carl-Gunnar Sandahl, X, SPL
Tredje fördelningen: Hans Björkborg, X, GPL
Femte fördelningen: Roland Lundgren, IX, VPL
Sjätte fördelningen: Guy Catani, X, SCF
Sjunde fördelningen: Eric Olofsson, X, MNPL
Åttonde fördelningen: Patrik Andersson, X, ÖNPL