Informationsdirektoriet

Informationsdirektoriet (ID) har bl.a. till uppgift att informera om Ordens syften och ändamål, såväl inom som utom Orden, och därvid tillhandahålla informationsmaterial; att föreslå informationsåtgärder i syfte att vidmakthålla och utveckla brödernas kunskaper; att främja och stödja åtgärder som kan väcka intresse och respekt för Orden i samhället; att utge en tidskrift för Orden; att handlägga frågor om datorstödd kommunikation och elektronisk post; att ansvara för massmediakontakter och PR- och relationsfrågor i samband med Ordens kontakter med omvärlden.

Du som har möjlighet att logga in på hemsidan kan hitta ytterligare information om ID:s verksamhet, våra styrdokument och Ordens kommunikationsplan genom att klicka här ›››

Vem kontaktar du för att få information?
• Alla frågor som gäller donationer, gåvor, stipendier, ekonomisk hjälp etc hänvisas till Ordens kansli. Klicka här för kansliets kontaktuppgifter ›››

• Alla frågor som gäller medlemskap i Orden hanteras av respektive fördelning. Klicka här för mer för information om medlemskap ›››

• Alla frågor som gäller dig som redan är medlem i Orden hanteras normalt av sekreteraren den enhet du tillhör. Kontakta alltså sekreteraren i den enhet saken gäller.

• Informationsdirektoriet kontaktar du om du har frågor som gäller Ordens PR- och informationsarbete, frågor kring tidningen Frimuraren eller frågor kring Ordens hemsida.

Informationsdirektoriet

Ordförande, tillika Ordens överarkitekt (OÖ):
Herman Håkansson, R&K

Vice ordförande:
John Fahlnaes, R&K

Sekreterare:
Patric Meyer, X, Svea
E-post: id@frimurarorden.se

Ledamöter:
Patrik Andersson, IX, ÖNPL
Lars Billström, X, SVEA
Guy Catani, X SCF
Göte Gabrielsson, X, SPL
Christoffer Gramming, VIII, GPL
Ulf Hjelting, VIII, VPL

Amanuenser:
Pierre Dunbar, X, SVEA (Annonsansvarig för tidningen Frimuraren samt sakkunnig inom trycksaker)
Mats Gärdfors, VIII, GPL (Fotograf och sakkunnig på bildområdet)
 
Adress: Nybrokajen 6, 111 48 Stockholm
E-post: id@frimurarorden.se

Ordens webbkommitté

Ordförande:
Patrik Andersson, Grad: IX, ÖNPL, (Ordens Webbmaster)
E-post: support@frimurarorden.se

Ledamöter:
Hans Blom, X,  SPL (Facebookadminstratör)
Johan Böckelman, VI,  S:t L (Facebookadminstratör och ansvarig för sökande till Ordens Facebookgrupper)
Christoffer Gramming, VIII,  GPL (Juridiska frågor)
Yann Skaalen, VII,  GPL (Statistik, omvärldsbevakning)
Jesper Högström, VIII, SVEA (Facebookadministratör)
Ture Magnusson, X, VPL (Facebookadministratör) 

Support för hemsidan
Ordens webbmaster: Patrik Andersson, IX: support@frimurarorden.se

Ordens redaktionskommitté (Tidskriften Frimuraren)

Ordförande:
Redaktör Ulf Hjelting, VIII
E-post: frimuraren@frimurarorden.se

Ledamöter:
Patrik Andersson, IX, ÖNPL
Khosrow Razavi, VIII, MNPL
Pierre Dunbar, X, SVEA (Annonsansvarig)
John Fahlnaes, R&K
Urban Fasth, X, SPL
Guy Catani, X SCF
Lars Klingström, X, ÖPL
Kjell Mazetti, X, OHT, ÖPL
Bo Pettersson, X, VPL

Ordens Trycksakskommitté

Ordförande:
Patric Meyer, X
E-post: id@frimurarorden.se

Informationsansvariga i fördelningarna

Svenska Frimurare Orden är indelad i åtta fördelningar. Många av dessa fördelningar har valt att utse en informationsansvarig broder. Här följer en lista över vilka dessa är:

Första fördelningen: Johan Böckelman, VI, St L
Andra fördelningen: Carl-Gunnar Sandahl, X, SPL
Tredje fördelningen: Hans Björkborg, X, GPL
Femte fördelningen: Roland Lundgren, IX, VPL
Sjätte fördelningen: Guy Catani, X, SCF
Sjunde fördelningen: Eric Olofsson, X, MNPL
Åttonde fördelningen: Patrik Andersson, IX, ÖNPL