Barmhärtighetsdirektoriet

Barmhärtighetsdirektoriet (BD) har bl.a. till uppgift att följa behov av bistånd; att klarlägga vilka behov som Orden bör bidra till att täcka; att ge Ordens arbetsenheter underlag för Caritasgruppernas verksamhet (medlemsvård och barmhärtighet); att hålla kontakt med benefika stiftelser inom och utanför Orden och i samråd skapa en gemensam profil åt Ordens välgörande verksamhet.

Ordförande, tillika Ordens administrator (OA): Per Werner, R&K
Vice ordförande, tillika Storhospitalier (SH): Gillis Edman, R&K
Sekreterare: Olle Hedenblad, X Svea


Amanuenser:  Ernst Althin, X Svea, Tor Skoglund, X Svea
 

 
Adress: Nybrokajen 7, 2 tr, 111 48 Stockholm
Telefon: 08-463 37 14 (röstbrevlåda)
Fax: 08-463 37 19
E-post: bd@frimurarorden.se