Barmhärtighetsdirektoriet

Barmhärtighetsdirektoriet (BD) har bl.a. till uppgift att följa behov av bistånd; att klarlägga vilka behov som Orden bör bidra till att täcka; att ge Ordens arbetsenheter underlag för Caritasgruppernas verksamhet (medlemsvård och barmhärtighet); att hålla kontakt med benefika stiftelser inom och utanför Orden och i samråd skapa en gemensam profil åt Ordens välgörande verksamhet.

Ordförande, tillika Ordens administrator (OA): Tommy Nilsson, R&K

Vice ordförande, tillika Storhospitalier (SH): Gillis Edman, R&K

Ledamöter
Bo-Yngve Arvidsson, X VPL
Timo Dahl, X SCF
Lars-Olof Olvhag, X Svea
Tom Randgard, X ÖNPL

Bengt Rydell, X ÖPL
Arne Svensson, X GPL

Sekreterare
Bo Hansson, X SPL

Amanuens
Hans Webert, X Svea

 
Adress: Nybrokajen 7, 2 tr, 111 48 Stockholm
E-post: bd@frimurarorden.se