Direktorier

Direktorierna hanterar ordens olika verksamhetsområden och ger service åt organisationen.

I Ordens stabsledningsorganisation ingår sex direktorier samt Ordens kansli. Direktorierna har bl.a. till uppgift att bereda förslag till beslut som skall fattas av Stormästaren; att tillhandahålla den service och det stöd inom sakområdet som efterfrågas inom Orden; att göra utredningar inom sakområdet och att initiera nya ärenden.