[Testsida] Beställning av trycksaker

[OBS: Detta är en testsida som är under utveckling. Det går inte att beställa några trycksaker i dagsläget] På den här sidan hittar du information om litteratur som finns till beställning och hur man beställer.

Svenska Frimurare Orden har en mängd trycksaker som vi producerar själva, trycker och distribuerar till Ordens enheter. Trycksakerna kan delas in i två kategorier: öppen och gradbunden. 

Beställning av gradbunden litteratur

För att göra det enkelt att beställa gradbunden litteratur har Orden tagit fram en litteraturförteckning. Denna är i första hand till för de som ansvarar för beställningar till Ordens olika bibliotek. För att få tillgång till denna lista behöver du ha grad X. Vi skickar listan till dig om du skickar ett mail till epostadress@frimurarorden.se. Uppge ditt namn, din logetoohörighet och din grad, så skickar vi listan till dig inom några dagar.

Beställning av öppen litteratur

Här nedan följer en lista över den nu tillgängliga öppna litteraturen. För beställning, skicka ett mail till epostadress@frimurarorden.se. Uppge ditt namn, din logetoohörighet och din grad, så skickar vi listan till dig inom några dagar.

• Ordens informationsbroschyr

• Frimureri på kristen grund (ladda hem PDF ›››)

• Ordens välfärdsinrättningar (ladda hem PDF ›››)

• Ordens informationsbroschyr

• Frimureri på kristen grund (ladda hem PDF ›››)

• Ordens välfärdsinrättningar (ladda hem PDF ›››)

 

För frågor kring denna testsida, kontakta John Fahlnaes, vO ID på vo.id@frimurarorden.se