Värdegrundsträdet ett redskap för faddrar

Sedan en tid används illustrationen med trädet som en bild för att beskriva såväl värdegrunden inom frimureriet som den vandring alla bröder gör. Det gör den till ett utmärkt redskap för faddrarna i de ibland svåra samtalen med en presumtiv broder.

Hur kan man som fadder tala med en presumtiv eller nybliven frimurare utan att avslöja för mycket? Men samtidigt inte bli för vag och otydlig?

– Använd trädet. Det är en stark symbol i sig och på det sättet som vi nu använder den för att beskriva värdegrunden i frimureriet så får den ytterligare innehåll, säger Göte Gabrielsson, en av de bröder som varit med om att ta fram trädet.

Tanken bakom att över huvud taget använda ett träd som symbol och förklaringsmodell inom frimureriet, är dels att det rymmer många positiva känslor som växande, kraft och skönhet, dels att den hjälper till att skapa en tydlig förklaringsmodell av vad Den Konungsliga konsten handlar om.

– Och det viktiga är ju att som fadder kunna föra det enkla samtalet utan att blanda in symboler och ritualer. Då finns alltid risk att man antingen av misstag säger för mycket eller rent av skrämmer bort en presumtiv broder. Men allt det som finns i illustrationen är offentligt, där döljer sig inga hemligheter.

Göte Gabrielsson är själv fadder och har även provat att använda trädet under samtal med yngre frimurare, de som ibland är mitt i livet och nu ska lägga till logelivet i ett redan hektiskt vardagligt schema med familj och karriär.

– I de samtalen är de värdeord som vi har i kronan en utmärkt utgångspunkt för där finns de ju alla: jobb, familj, gemenskap, hjälpsamhet. Plus det som vajar i toppen, balans och harmoni. Säg den av oss som inte strävar efter det.

– Sedan går det att vandra neråt längs stammen och närma sig det som är de frimureriska värdena och hur de kan hjälpa varje människa kan växa och utvecklas. Det finns visdom i dem och en visdom som varje broder har möjlighet att göra till sin.

Likt den frimureriska vandringen är det arbete som faddrarna har med sina adepter ingenting som avstannar när väl den första receptionen är genomförd. Det krävs ett fortsatt eget arbete av både fadder och ny broder för att förståelsen om vad som sker i logen också ska vara en hjälp i den personliga utvecklingen.

– Det fina med vår nya illustration är att det inte finns något facit, inget rätt eller fel. Det går att starta samtalet i trädets krona eller i rotsystemet och sedan röra sig uppåt eller neråt. Jag skulle vilja säga att det är oerhört inspirerande att nu och då byta väg i resan uppåt eller neråt längs stammen. Antingen tar vi då vår utgångspunkt i den västerländska humanismen och den kristna värdegrunden, eller så möter vi den på väg ner. Spännande samtal blir det i båda fallen.

I takt med den egna personliga utvecklingen så får orden i trädet en ny innebörd. Det går att föra oändliga diskussioner med hjälp av värdegrunden av den enkla anledningen att – likt trädet – läggs nya årsringar till varje år också i varje broder och med nya årsringar kommer nya erfarenheter.

– Trädet är en uråldrig symbol men jag menar att den har visat sig vara ett helt modernt sätt att introducera och förklara vad frimureriet kan ge oss bröder. Därför tror jag att den kan bli ett utmärkt redskap för oss faddrar.