Bröderna växer med frimurarträdet

Trädet är en av de mest kraftfulla symboler som finns. Nu har den också tagit ett steg in i frimurarsamhället som bärare av värdegrunden inom Den Konungsliga Konsten. Frimurarträdet ska hjälpa till att förklara vad frimureriet står för och vad det ger oss bröder. Både bröder och träd kan nu växa tillsammans.

Vad innebär frimureriet, egentligen?

Säg den broder som inte ställt sig den frågan någon gång under sin frimurarvandring. På samma sätt som vi alla är olika, unika individer, ger den frågan en mängd olika svar.

– De många olika tolkningarna och synsätten på frimureriet är till del en fantastisk källa av tankar, men det skapar också en svårighet att enkelt förklara vad vi arbetar med och vad ett medlemskap i orden kan ge. Det har vi försökt råda bot på.

Det säger John Fahlnaes, vice ordförande i Informationsdirektoriet, som, tillsammans med ledamöterna Göte Gabrielsson, SPL och Anders Carlsson, GPL, under ett par år arbetat med att försöka ta fram en värdegrund, en gemensam plattform för vad frimureriet är.

– Och därför valde vi ett träd som symbol. Inte så märkligt egentligen. Ett träd är en symbol som rymmer många positiva känslor som skydd, växande, skönhet och kraft samtidigt som det också är en symbol som är väl förankrad i den kristna religionen, fortsätter John Fahlnaes.

Göte Gabrielsson håller med:

– När vi kombinerar ord, bilder och symboler blir det abstrakta mycket enklare att förstå. Ett träd växer och behöver vård, annars blir det vildvuxet. Det krävs arbete för att ett träd ska växa på ett bra sätt och bära frukt. Genom att använda trädet, som är en av de vanligaste historiska symbolerna och placera oss själva i det, kan vi skapa den enkla och tydliga förklaringsmodell som vi strävat efter.

Trädet som en frimurerisk symbol vilar i ett rotsystem. Där finns basen i både den kristna värdegrunden och humanismen tillsammans med ritualerna och dygderna inom frimureriet. Ur de starka rötterna växer stammen som markerar det personliga arbete med den egna personen som varje frimurare går igenom. På trädets grenar dignar en del av de frukter som vår strävan och vårt arbete resulterar i och som tillsammans med den personliga utvecklingen som vandringen syftar till, gör oss till en bättre människa.

Så enkelt, och samtidigt så svårt, kan det vara att försöka förklara vad frimureriet egentligen handlar om.

– Ja, det är ett sätt att tolka frimurarträdet. Det finns naturligtvis fler, inget av det här är hugget i sten. Men vår ambition har varit att försöka få fram ett verktyg med vissa ramar som våra diskussioner kan kretsa kring, säger Göte Gabrielsson.

Att den vackra bilden av trädet ska ses som ett verktyg understryks av det faktum att den finns i två versioner, dels en med de olika värdegivarna med, dels en där trädet är bara trädet.

– På det sättet öppnas diskussionen, det blir möjligt att tolka frimureriet med den egna personen i botten men samtidigt inom ramen för vad trädet och vår värdegrund står för, säger John Fahlnaes och pekar på att det är diskussionerna kring trädet som är det viktiga.

– Vi har ju velat ha ett levande dokument, undvika någon slags skriven manual som försöker förklara vad frimureriet är. Såna riskerar alltid att bli oanvända hyllvärmare. Trädet är en fond för samtal bröderna emellan.

Ordens högsta ledning har godkänt frimurarträdet som symbol för värdegrunden inom Orden och bilden ska nu spridas ut bland fördelningarna. I sin tur innebär det också att frimurarträdet är officiellt och kan användas till exempel vid samtal med presumtiva bröder såväl som i kontakterna med massmedia.

– Det finns inget hemligt i vår värdegrund. Trädet visar enkelt och tydligt att vi arbetar med de kristna budskapen som grund och strävar efter att utvecklas som människor. Det är så långt ifrån en obskyr, osund sekt som en del belackare vill ha oss till, som det går att komma. De ritualer vi använder och som vi häller för oss själva är en del av våra verktyg, trädet här är ett annat och båda tjänar de samma mål, att bli bättre människor.

– Det bästa man kan göra för att börja använda trädet i sin loge eller brödraförening är att printa ut de två bilderna från hemsidan, plasta in dem, lägg dem på kaffeborden i logen och låt samtalen om vår värdegrund börja, säger John Fahlnaes.