Frimurarpass

Om du tänker besöka loger i andra länder behöver du ett frimurarpass.

Frimurarpass utfärdas till broder av lägst III graden. För passansökan vänder man sig till sekreteraren i den loge man tillhör.

Endast loger tillhörande de Storloger (motsv.) som SFMO har erkänt får besökas.
Se förteckning i gällande matrikel.

Ett frimurarpass utfärdas för bröder av III–VI graden av ordförande mästare och för bröder av VII–X graderna av provinsialmästare (kapitelmästaren), som intygar att innehavaren fullgjort sina skyldigheter mot logen.

Sekreteraren (översekreteraren) i respektive loge skall därefter skicka passet till
Svenska Frimurare Ordens kansli på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

Storsekreteraren skall därefter på passet intyga att logen är lagligen konstituerad.
 

Passet, där innehavarens fotografi skall finnas med, förses med sigill eller stämpel. För passet erläggs fastställd avgift, som tillfaller den loge som utfärdat passet.

Innehavaren skall teckna sitt namn på passet. Med passet följer en instruktion med anvisningar från Storsekreteraren. Passet är giltigt i fem år.