Utländskt frimureri

Det finns fem miljoner frimurare i världen och ca 40 000 i Norden. Här har vi ett unikt system med egna ritualer och grader.

Det svenska frimurarsystemet, ”Swedish Rite”, som även praktiseras i Danmark, Norge och Island, är unikt på flera sätt. I vårt system är t.ex. samtliga grader integrerade medan utländska Storloger endast omfattar de tre första. En utländsk broder som vill gå vidare kan sedan välja mellan olika höggradssystem; Royal Arch, Scottish Rite, Storpriorat, för att nämna några.

Det svenska frimureriska systemet, som vilar på kristen grund, tillämpas av ca 40 000 frimurare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Man räknar med att det för närvarande finns ca fem miljoner frimurare globalt.


Mer information om det frimureriska arbetet utanför Sveriges gränser finns att hämta i skriften ”Utländskt frimureri”. Förra året kom det ut en ny och uppdaterad upplaga av denna populära skrift. Skriften innehåller en överblick över och fylliga kommentarer kring världens olika frimurarsystem, bland annat redovisas det finska frimureriets uppbyggnad klart och överskådligt.


I skriften ges även tips och handfasta råd för utlandsbesök där de nya reglerna för besök och klädsel i utländska loger utvecklas och kommenteras.


Skriften omfattar 34 sidor och bör vara av intresse både för bröder som har den äldre upplagan och för dem som vill orientera sig i omvärlden. Liksom tidigare säljs den till förmån för H K H Prins Bertils Frimurarefond.

”Utländskt frimureri” finns hos varje loge och brödraförening och kan även beställas från Ordens kansli genom att betala in 60 kr/st till fondens plusgirokonto 58 04 64-6. Glöm inte att skriva namn och fullständig postadress.

I Ordens matrikel och här på hemsidan återfinns en förteckning över vilka främmande Ordnar som svenska frimurare har möjlighet att besöka.

Övriga loger som arbetar efter det svenska systemet

Den Danske Frimurerorden
Den Norske Frimurerorden
Den Isländska Frimurarorden