Västerhavet
3124
Västerhavet
Besöksadress:
Kabelgatan 9
KUNGSBACKA
Postadress:
c/o Hedmark, Torpa Ryetvägen 23
439 74 FJÄRÅS

070-633 26 79
vhav@frimurarorden.se

Västerhavet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

En novemberkväll 1983 hade 38 bröder samlats i Första Sparbankens lokaler vid torget i Kungsbacka.

Bröderna hade kallats samman av Sven Lange, Carl Jesperson, Carl-Erik Bernlöf, Per-Gustaf Lundborg, Stig Karsegård, Bengt Person och Edgar Tobiasson för bildande av en Brödraförening i Kungsbacka. PM i Göta Provinsialloge Lennart Falk, OM i SJL Salomon à trois Serrures Gösta Lundholm samt ÖS i GPL Gunnar Kjellman deltog också vid mötet.

Kvällens ordförande Sven Lange orienterade med hjälp av Carl Jesperson, P-G Lundborg och Stig Karsegård om alla förberedelser och förslag som en arbetsgrupp hade vidtagit och utarbetat. På ordförandens fråga, om de närvarande var villiga att bilda en brödraförening i Kungsbacka, svarade bröderna med ett rungande och oförbehållsamt -JA!

Sven Lange och arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med förberedelserna samt utverka Visaste Stormästarens medgivande för ett inrättande av en Brödraförening. Tidigt föreslog PM Lennart Falk att namnet på föreningen skulle vara Västerhavet. Kungsbackas närhet till havet gjorde namnvalet lätt och grundarna enades snabbt om detta namn. Valspråket fastställdes till ”Med segertecknet i tiden”. Föreningen skulle också verka i de tre första graderna – S:t Johannesgraderna – inom Svenska Frimurareorden.

Protokollen från arbetsgruppens många sammanträden hösten 1983 och våren - sommaren 1984 speglar en helhjärtad, engagerad och intensiv verksamhet. Det var åtskilliga frågor, ställningstaganden och problem som måste lösas innan ordföranden och eldsjälen i arbetsgruppen – och sedermera föreningens förste Ordförande – Sven Lange kunde hälsa närmare 120 grundläggare och gäster välkomna till den högtidliga invigningen i Fjäresalen på Hotell Halland lördagen den 15 september 1984.

Västerhavet har under åren utvecklats från ett fyrtiotal medlemmar till närmare 90 bröder vid slutet av år 2009. Föreningen genomför normalt sammankomster vid 9 tillfällen under året. En högtidsdag, fyra sammankomster i första graden, en sammankomst i andra och två sammankomster i tredje graden. Mötena genomförs i Församlingshemmet Skansen på Storgatan 1 i Kungsbacka. I genomsnitt närvarar 35 bröder vid varje sammankomst.

Varje år arrangeras också minst en aktivitet där fruar (eller motsvarande) och övriga familjemedlemmar kan delta. 2008 genomfördes bland annat en guidad utflykt till rymdobservatoriet på Råö. Brödraföreningen Västerhavet firade 25-årsjubileum lördagen den 12 september 2009. Detta sammanföll med installationen av sjökaptenen Peter Hultman som ny ordförande för föreningen.

Vapensköld och Valspråk

Grundarna för brödraföreningen var redan från början inriktade på att vapnet borde innehålla ett frimurarkors och en helgonbild av S:ta Gertrud, som också ingår i Kungsbacka kommuns vapen. Både färgval och korsets placering blev föremål för ingående överväganden. Den heraldiska beskrivningen av vapnet lyder: I blått fält helgonet S:ta Gertrud en face i silver, uppstigen ur en stam av guld, bildad genom en vågskura, hållande i höger hand en stav av guld, krönt av ett rött frimurarkors, och i vänster hand en kalk av guld.

Grundarna för föreningen ville genom valspråket – Med segertecknet i tiden – markera att föreningen strävar efter en så stor öppenhet och anpassning i tiden som möjligt. Segertecknet i form av korset är en symbol för evigheten och segern över döden. Valspråkets andra del vill markera föreningens strävan att föra ut det tidlösa frimureriska budskapet på ett sätt som är anpassat i tiden.