Utbildningsgruppen i Tredje fördelningen

Utbildningsgruppen i Tredje fördelningen har skapats för att sprida kunskap och förståelse för våra ritualer och traditioner.

Varje OM/O i fördelningen har möjligheten att bjuda in någon av våra duktiga föredragshållare till sina instruktionsloger. Det finns också en folder som redovisar vilka föredrag som just nu kan erbjudas och som OM/O kan få skickad till sig. Innehållet är gradbundet, så foldern kan inte ligga här på hemsidan, men hör av dig till Bo Lextorp så skickas foldern till dig.

Utbildningsgruppen är också ansvarig för arrangemanget av "Anatomiska Teatern". För mer information om detta evenemang, kontakta Ordföranden.

Gruppen är också en resurs för alla bröder:

• Har du frågor om DKK (Den Konungsliga Konsten)?
• Vill du kanske själv prova på att vara talman?
• Har du något intressant föredrag som du skulle vilja dela med dig av?

Kontakta då utbildningsgruppen ordförande, Bo Lextorp, se nedan.
 

Utbildningsgruppens ledamöter

Ordförande för utbildningsgruppen och ansvarig för utbildning i Tredje fördelningen är broder Bo Lextorp, X, FStM GPL, Ledamot i Ordens nämnd för utbildningsfrågor.
Telefon: 073-340 92 01
E-post: bo@lextorp.se

Övriga ledamöter
Per Lundborg, R&K, vice ordförande i utbildningsdirektoriet
John Fahlnæs, R&K, vice ordförande i informationsdirektoriet
 

Utbildningsgruppens föredragshållare:

Lennart Billberg, X, AT LoK
Jan-Olof Bruhn, X, FM GPL
Gunnar Bäckström, X, FK GPL
John Fahlnæs, R&K, ASBB
Bo Lextorp, X, FStM GPL
Per Lundborg, R&K, SStM
Pether Ribbefors, IX, MmF GPL
Phillippe Rembry, X, f Her GPL
Jerker Schmidt, IX, FT Sà3S
Anders Wennergren, IX, ADM LoK

b69416b4a44bfb3
1/1