Salomon à Trois Serrures
3013
Salomon à Trois Serrures
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
411 14 GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 41, 031-780 31 46
sa3s@frimurarorden.se

Salomon à Trois Serrures

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


7000:e recipienten i Salomon à trois Serrures

I 262 år har Salomon à trois Serrures verkat i Göteborg. Under alla dessa år har ett stort antal nya bröder recipierat i första graden som man kan förstå. Nu närmar vi oss ett nytt tusental och det tänker Sà3S uppmärksamma på ett speciellt sätt.

Det handlar om broder nr 7000 i ordningen och receptionen inträffar tisdagen den 14 mars. Sätt gärna ett kryss i din kalender för denna afton då ordförande mästaren förväntar sig en välbesatt loge. Mer information om denna unika händelse kommer lite närmare så var uppmärksam! Och glöm inte att nästa jämna tusental lär ta uppåt 40 år till innan det inträffar.

Fredrik Jacobsson
Ordförande Mästare