Salomon à Trois Serrures
3013
Salomon à Trois Serrures
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 41, 031-780 31 46
sa3s@frimurarorden.se

Salomon à Trois Serrures

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Loge grad I den 26 mars

Du som har grad I eller högre hälsas broderligen välkommen till vår sammankomst tisdag 26 mars. Den innehåller ett ovanligt inslag samt ekonomi.

Tisdag den 26 mars är det loge hos Salomon à Trois Serrures i grad I. Det är i sig en god anledning att besöka oss, men det finns en anledning till.

För ovanlighetens skull skall logen fatta beslut om förändring av Kapitellogens som Frimurarsamhällets stadgar. Ändringen berör avsnitten om firmateckning. Måhända känns detta inte speciellt spännande, men icke förty ska det beslutas av alla loger i Göteborg.

Så passa på, särskilt du som är medlem eller ämbetsman i logen, och förgyll din kväll med en fin logesammankomst, en formell stadgeändring samt en glädjefylld brödramåltid.