S:t Sigfrid
3043
S:t Sigfrid
Besöksadress:
Hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10
SKÖVDE
Postadress:
Box 210
541 25 SKÖVDE

0500-41 55 13
s@frimurarorden.se

S:t Sigfrid

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Ur frimureriskt perspektiv är Skövdefrimureriet av relativt sent datum. S:t Johanneslogen S:t Sigfrid fyllde i februari 2014 136 år.

Frimurare fanns det, inte så få, i bygden. Män som antagits och fått sina grader i andra städer eller till och med länder. Skövde var ju tidigt en garnisonsstad och militären var förr som nu ett geografiskt rörligt folk (militärer var och är en pålitlig rekryteringsbas). Det fanns också sedan 1869 en reguljär s.k. Brödraförening i Lidköping kallad III x III. En sådan förening antar icke några nya ordensbröder men arbetar efter fast ritual och undervisar i frimurerisk moral och etik dvs. lag och evangelium.

29 september 1875 nåddes frimurarbröderna i Skaraborgsbygden av ett annonsupprop i Sköfde Tidning att man skulle samlas på Skövde Hotell dagen efter (!!). Annonsören var en Johan Karl Hellberg som med pension återvänt till Sverige efter ämbetsförordnande som postmästare vid ett svenskt postkontor i Hamburg. Hellberg som hade många strängar på sin lyra (poet, prosaist, dramatiker, lärare, hjälppräst m.m m.m) ville samla bröderna kring uppgiften att få en äkta och laglig frimurareloge i Skövde. Man bildade nu Skövde frimurareförening som fick som enda uppgift att förverkliga Hellbergs vision. Man hade inget som helst rituellt arbete på programmet och föreningen hade ingen sanktion från Ordens högsta ledning, dåförtiden kallad ”Direktionen”.

Arbetet blev förvisso inte lätt. Flera av grannstäderna kunde inte förlika sig med tanken att just Skövde skulle bli ”logestad”. Mest aggressiva var nog Lidköpingsbröderna som hade sökt få sin Brödraförening upphöjd till Loge 1872 och fick ett ovanligt klart och kort uttalat ”nej” från Direktionen. Det var ju inte mer än tre år sedan så såren sved ännu. Det blev under ett par år många turer och många uppslag kastades in i debatten och måste nagelfaras. Direktionen var måttligt intresserad, närmast irriterad. Den var nu helt engagerad i att iordningsställa Bååtska Palatset i Stockholm till högkvarter, vilket det fortfarande är. Så en dag viskades det om någon som hade tillträde till Konungens person, dvs Ordens Stormästare, Oscar II. Denne hade sagt att Konungen ”inte illa såg vad man sysslade med i Skövde”. Detta budskap blåste liv i arbetet och åstadkom en enighet som höll för ytterligare påfrestningar, som inträdde efter hand men övervanns!!

21 februari 1878 utfärdades av Konungen en så kallad Kapitulationsakt som föredrogs vid föreningens sista möte 11 mars 1878. Logen invigdes 14 oktober 1878 i Skövde Hotells lokaler där man bedrev sin verksamhet till 1888 då man exakt på 10-årsdagen av sin tillblivelse kunde flytta in i för ändamålet direkt avsedda och byggda lokaler i det då nyuppförda hotell Billingen. Dessa lokaler är fortfarande S:t Johanneslogens S:t Sigfrid hem. 1934 utökades frimurarverksamheten med en reguljär S:t Andreasloge, som fick sina lokaler på hotellets torkvind(!) vilken kunde byggas om för sitt ändamål på relativt kort tid.