Räta Vinkeln
3033
Räta Vinkeln
Besöksadress:
Vallgatan 18 A
VÄNERSBORG
Postadress:
Vallgatan 18 B
462 33 VÄNERSBORG

0521-102 17
rv@frimurarorden.se

Räta Vinkeln

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Logens tillkomst

Trots de dåvarande dåliga kommunikationerna hade ett flertal bröder från Vänersborg och Uddevalla med omnejd blivit frimurare i Göteborg. Sannolikt träffades man i det dagliga livet och uttryckte tankar kring Frimureriet.

Det var då som kyrkoherden i Västra Tunhems församling Claes Johan Ljungström kom med idén att frimurarbröder i Vänersborg och Uddevalla borde komma samman och utbyta vad man lärt sig som frimurare så långt det var möjligt med hänsyn till gradskillnader som förelåg. Den 5 oktober 1873 sände Ljungström en cirkulationsskrivelse där intresserade bröder skulle teckna sina namn för möten under kommande vinter. Högst överraskande visade det sig att 24 bröder hade anmält intresse. Av dessa kan nämnas handlanden Swedberg och grosshandlaren Qvist, båda mycket drivande i den kommande processen, men även översten och friherren Fleetwood som sedemera kom att bli logens första OM.

Slutligen var man vid målet och 24 november 1875 blev Räta Vinkeln högtidligen invigd.

Arbetsåret 1875/6 hölls inte mindre än 32 logesammankomster och i Grad I recipierades 58 främmande sökande, en fantastisk bedrift då den tidens loger var längre än idag.

Logens vapen och valspråk

Skölden har tre färger:
Underst grönt – hoppets färg
Mellerst blått – trons färg, förtroende, trohet
Överst rött – kärlekens, hjärtats och blodets färg

Sköldranden omsluts av en sexuddig stjärna och i de liksidiga trianglarna har insatts bokstäverna:
D – Deus
R – Rex
F – Frateres
Hammaren
Cirkelpassaren
Mursleven
I centrum den Räta Vinkeln.
Vinkeln är öppen för en strålande sol från öster.

Valspråket är: Veritate, Justitia et Charitate – med sanning rättvisa o. kärlek.

Logens lokaler
Verksamheten bedrivs i förhyrda lokler med adress Vallgatan 18 A, Vänersborg.