Särskilda aktiviteter inom Tredje Fördelningen

Här publiceras en lista över högtidsdagar och andra aktiviteter som kan vara av allmänt intresse inom fördelningen

2018

September
Tis 25  Högtidsdag, Västerhavet, Kungsbacka
Lör 29  Högtidsdag med OM-installation, Lejonet och Kronan, Göteborg

Oktober
Tis 2  Högtidsdag, Den Slutna Kedjan, Trollhättan
Sön 7  Stipendiatkonsert, Göteborg
Tis 9  Högtidsdag, Adalvard, Skara

November
Fre 2  Högtidsdag, Den Gyllene Lågan, Borås
Tor 8  Högtidsdag, Räta Vinkeln, Vänersborg
Fre 23  Högtidsdag, Birger Jarl, Skövde
Fre 30  Högtidsdag, Salomon à Trois Serrures, Göteborg

December
Mån 17  Högtidsdag, De tre Förenade Kronor, Göteborg
Tor 28  Barnfest, Göteborg