Lejonet och Kronan
3022
Lejonet och Kronan
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 50
lok@frimurarorden.se

Lejonet och Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Logen instiftades den 27:e september 2008 som en direkt effekt av att allt fler män i vår tid söker sig till frimureriets förborgade värld. Med två loger i S:t Johannesskedet är det nödvändigt med två loger även i S:t Andreasskedet.

Att den nya logens tillblivelse var efterlängtad märktes tydligt på det stora antalet bröder som finns med som grundläggare. Utan dessa många bröders välvillighet hade bildandet av en ny S:t Andreasloge varit omöjlig. Dessa grundläggares engagemang kommer att få efterverkningar på det Frimureriska livet i Göteborg under många århundraden framöver.

Vår inriktning
Logens valspråk är "Stegen mot Jerusalem". Vi befinner oss alla symboliskt på denna väg, även om det är mindre viktigt hur långt på vägen vi vandrat. Men för att den sträcka vi vandrar skall bli meningsfull för vår utveckling krävs kunskaper och insikter. Logen ser det som sin uppgift att förmedla kunskaperna. Brödernas uppgift är att internalisera kunskaperna och förvandla dem till insikter.

Vår anda
Logens anda präglas av önskan att förmedla den kunskap som blivit oss själva anförtrodda och som bereder oss sådana fantastiska möjligheter. Längtan efter högre insikter i den konungsliga konsten är det sammanhållande bruket. Utan brådska vill vi tillsammans ta de många små stegen på resan mot målet – alltid med insikten om att den som befinner sig på vägen tillräckligt länge förr eller senare når målet... så länge han går i rätt riktning.

Vapen och klubba
Logens vapensköld och klubba är värda ett särskilt studium, eftersom de var och en för sig beskriver stora delar av den frimureriska symbolvärlden. Såväl vapen som klubba berättar stora hemligheter för den som rätt förstår att tolka de berättelser dessa föremål berättar.
En särskild bok om vapnet utgavs i samband med invigningen och kan beställas genom att sända en förfrågan till lok@frimurarorden.se

Några korta fakta:
– Fadder 1: Eric Ehrengren – fSMS, fPM i Göta Provinsialloge.
– Fadder 2: Friherre Carl Rosenblad – fPM i Göta Provinsialloge.
– Logen instiftades: 27 september 2008
– Valspråk: "Stegen mot Jerusalem"

Ordförande mästare:
2008-2012: Bo Lextorp
2012- : Patrik Berg