Lejonet och Kronan
3022
Lejonet och Kronan
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 50
lok@frimurarorden.se

Lejonet och Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Andreas-akademin, sammanträde II 1 april

Till dig som varit ämbetsman eller medlem av SAL Lejonet & Kronan eller är det idag: Hur kan jag använda ritualens budskap i mitt dagliga liv?

Vad är det som gör Frimurarorden speciell? Vad har vi som är unik? Ett svar är att Den Konungsliga Konsten (DKK) är det som gör oss unika. Inom Lejonet & Kronan har under vår korta historia på olika sätt, satt DKK i centrum. Många är de besökare som givit uppmuntrande kommentarer om våra talmäns utmärkta tal och instruktioner. Våra talmän har drivit och organiserat samtalsaftnar i biblioteket och på andra sätt verkar i DKK tjänst. Allt detta är gott och ska så förbli. 

Nu är det dags för vårt nästa steg, en utveckling som ska fördjupa och etablera samtal. Just samtalet, dialogen som böljar fram och tillbaka i rummet driver förkovran åt alla närvarande. Ensam är DKK ett allt för stort område att utforska, det är ett arbete som bör ske i samverkan med andra bröder.

Som ett komplement till den huvudsakliga envägskommunikationen i tal och instruktioner, som har sin givna plats, skapas nu ett fora för samtalet, dialogen med fokus på grejen med grejen. I Johannesskedet ges vi kunskaperna, nu i Andreasskedet ska vi pröva kunskaperna eller annorlunda uttryck, hur ska DKK tillämpas? 

Andreas-Akademin ska ha fokus på tillämpning och implementering av den DKK i våra liv i den allmänna världen.
 
Andreas-akademins första sammanträde ifjol leddes av vår förre talman R&K John Fahlnaes och Lejonet & Kronans ordförande mästare, Anders Wennergren. Den 19 november samlades omkring 30 bröder som livligt delade med sig av sina tankar om frimureriet.

Denna Akademi ska vår FT Jonas Blomster leda Akademin genom att resonera omkring olika tänkbara scenarier som vi kan möta i den allmänna världen. Samtal i mindre grupper där vi ger och får tillbaka genom att dela erfarenheter och tankar. Den röda tråden är, hur vi kan använda DKK i vardagen.

Vem: F.d. Medlemmar och ämbetsmän, nuvarande medlemmar och ämbetsmän. Du måste ha minst grad IV-V.
När: Den 1 april, kl. 18:00.
Var: Royal Bachelors´ Club, Skyttegatan 1 bakom Götaplatsen
Klädsel: Kavaj och slips
Måltid: Vi avslutar akademin med en brödramåltid, ”kvällens husman” för 175 kr plus   dryck. För den som önskar starkare drycker, finns många möjligheter.

Svar till om.lok@frimurarorden.se senast den 28 mars. Antalet platser är begränsat varför först till kvarn gäller.

Varmt och broderligen välkomna!

Jonas Blomster och Anders Wennergren