Lejonet och Kronan
3022
Lejonet och Kronan
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 50
lok@frimurarorden.se

Lejonet och Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag 27 september

Sankt Andreaslogen Lejonet och Kronan inbjuder till firande av logens högtidsdag, onsdagen den 27 september 2017.

Logens alla ämbetsmän hälsar bröder av grad IV-V och högre varmt och broderligen välkomna med förhoppning om en gemensam stämningsfull logeupplevelse och med en efterföljande trevlig och berikande brödrasamvaro. Kom gärna i god tid för en inledande pratstund, präglad av hövisk munterhet, med såväl gamla som nya bröder.

Tid: Högtidslogen startar tisdagen den 27 september 2016 klockan 18.00 och bröderna samlas klockan 17.00.
Plats: Logehuset å Södra Hamngatan 31, Göteborg.
Klädsel: Frack eller mörk kostym.

Meny: Efter högtidslogen bjuder logen in till en brödramåltid bestående av förrätt med öl, huvudrätt med vin, dessert med dessertvin samt kaffe. Allt till ett kuvertpris om 540 kronor. Självklart finns det också ett alkoholfritt alternativ, vilket kostar 430 kronor.

Anmälan sker i två steg:

Steg 1: Inbetalning av måltidsavgiften till Plusgirokonto nr 45400-9. Ange ”LoK HD” samt ditt eget namn vid inbetalningen.

Steg 2: Anmälan till vår husfru Nancy via epostadress intendent.gpl@frimurarorden.se eller via telefon 031-13 13 74. Uppge ditt namn & grad samt huruvida du vill avnjuta menyn med eller utan alkohol.

Anmälan/inbetalning behöver göras senast 2017-09-25. De som nöjer sig med att delta i själva logen (men inte i brödramåltiden) är givetvis mycket välkomna, men vi är tacksamma för en anmälan till husfrun även i detta fall eller till CM om möjligheten att delta dyker upp i sista stund.

Varmt och broderligen välkommen

Johan Feltner
Ceremonimästare