Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Pehr Dubbsinsamlingen

Pehr Dubbsinsamlingens syfte är att skapa en ekonomisk stark grund för framtidens frimureri i Tredje fördelningen.

Pehr Dubb var Göteborgs starke man vid sekelskiftet 1800.  Stadsläkare, samhällsförändrare, grundare av Sahlgrenska sjukhuset och provinsialmästare i Göta Provinsialloge.

För att hedra Pehr Dubbs minne och samtidigt skapa en ekonomisk grundplåt för framtida behov har en insamling startats. Tanken med denna insamling är att hela fördelningen skall få möjligheter till hjälp för reparation och underhåll av lokaler och material. Insamlade medel utgör en ekonomisk grundplåt för framtidens frimureri i Västsverige. Pengarna kommer att användas till framtida renoveringskostnader och andra dyrbara projekt som är nödvändiga för vår verksamhet. 

Tänk på Pehr Dubbsinsamlingen! Små eller stora bidrag är lika välkomna, även testamentariska gåvor.

Bidrag kan sättas in på Provinsiallogens bankgiro 511-5548 med angivande av "Pehr Dubb" och gärna ditt eget namn.

frstoradpehrdubbbeskuren2012decemberdsc_4533
1/1