Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Organisation och kontaktuppgifter för Göta Provinsialloge

Göta Provinsialloge leds av en provinsialmästare, som också är ledare för hela Tredje Fördelningen. Till sin hjälp har han ett kansli, inom vilket finns en mängd olika funktioner för att medlemmarna skall kunna ges bästa tänkbara service.

Göta Provinsialloge

Postadress: Drottninggatan 32, 411 14 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 31, Göteborg

Provinsialmästare: Göran Sjödell
Telefon: 031-780 31 49
E-post: pm.gpl@frimurarorden.se

Sekretariat

Översekreterare: Stefan Lyxell och Mats Dawidson
Telefon: 031-780 31 43
E-post: gpl@frimurarorden.se

Ekonomiavdelning

Överskattmästare: Nils-Ove Andersson
E-post: oskm.gpl@frimurarorden.se
Räntmästare: Fredrik Hedberg och Johnolof Olsson
Telefon: 031-780 31 48
E-post: rm.gpl@frimurarorden.se

Intendentur

Husfru: Nancy Pogorzelski
Telefon: 070-813 13 89, 031-13 13 74
E-post: intendent.gpl@frimurarorden.se
Intendentkontoret hålles öppet under arbetsterminerna månd–torsd kl 10.00–13.00

Fastigheten

Kastellan: Rolf Borrås
E-post: kastellan.gpl@frimurarorden.se
IT-koordinator: Daniel Ahl
E-post: it.gpl@frimurarorden.se
Säkerhetschef: Sten Göthberg

Biblioteket

Arkivarier: Urbahn Carlson och Jan Schreil
Telefon: 031-780 31 51
E-post: bibliotek.gpl@frimurarorden.se
Information om öppettider mm finns på bibliotekets hemsida ›››

Museet

Museiföreståndare: Pether Ribbefors och Christian Thorén
Museet visas efter överenskommelse

Frimurare Barnhusdirektionen

Inspektor: Arne Svenson
Telefon: 031-780 31 47
E-post: fbd.gpl@frimurarorden.se

Göteborgs caritasgrupp

Ordförande: Leif Friis
Telefon: 070-820 80 00
E-post: leif.friis@comhem.se

Information

Informationsansvarig: Hans Björkborg
Telefon: 070-483 02 80
E-post: info.gpl@frimurarorden.se

Plusgiro- och bankgirokonton

•  Betalning av medlemsavgift:  bankgiro 511-5548 (med OCR-nummer)
•  Frimuraresamhället i Göteborg:  plusgiro 4 54 00-9
•  Barnhusdirektionen:  plusgiro 24 27 87-0
•  Caritas Gåvofond:  plusgiro 412 27 96-8
•  Pehr Dubb-insamlingen:  bankgiro 511-5548
•  Pålitlige Bröders Fond:  bankgiro 5014-3577