Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Logens historia

Göta Provinsialloge räknar sitt ursprung från den 15 maj 1788

Göteborg var en liten stad på 1780-talet, en garnisonsstad med 10 000 invånare inträngda mellan vallgrav och hamn. Hygienen var usel och många dog tidigt. Men det fanns också glädjeämnen. Det första Sahlgrenska sjukhuset öppnades 1782 och Kallebäcks källa gav bra dricksvatten från 1787.

Året 1788 var dock bekymmersamt. Även om upplysningstiden gav ljus och kunskap, så förklarade Gustaf III krig mot Ryssland och det fanns risk för att Danmark skulle anfalla västkusten. Just detta år beslöt några framsynta frimurarbröder med Patrik Alströmer i spetsen att starta en provinsialloge i Göteborg. Alströmer var sedan tidigare ledare för både Johannes- och Andreaslogerna och blev nu Göta Provinsialloges förste mästare. Invigningen skedde den 15 maj 1788 i närvaro av Hertig Carl, sedermera Konung Karl XIII.

Kapitlet skulle "hava inseende och befallningsrätt över alla frimurareloger, samfund och gillen, under vad namn de månde äga, som redan voro eller framledes kunde bliva konstituerade i Älvsborgs, Skaraborgs och Bohus läns landskaper och distrikter, ävensom över logen S:t Elisabeth i Canton".

Idag finns inom Tredje Fördelningen förutom kapitlet - Göta Provinsialloge - tre andreasloger, fem johannesloger, sju brödraföreningar och två frimurareklubbar.

Provinsialmästare

En av de mest framstående provinsialmästarna under 1800-talet var dr Pehr Dubb, som efter tvenne stora eldsvådor i början av seklet lyckades på kort tid återuppbygga logelokalerna och verksamheten. Under 1900-talet märks främst justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, som styrde provinsiallogen under tiden 1923–1948. Han var ledande i viktiga befattningar även före sitt tillträde som provinsialmästare, inte minst genom sina insatser vid logelokalernas ombyggnad 1916–1918.

Provinsialmästarlängd:

1788-1801 Patrik Alströmer
1802-1834 Pehr Dubb
1834 Axel Pontus von Rosen
1835-1838 Hans Henric Sorbon
1838-1844 Claes Samuel Virgin  (tillförordnad)
1845-1858 Claes Samuel Virgin  (utnämnd)
1858-1888 Charles Dickson
1888-1897 Gustaf Fredrik Snoilsky 
1898   befattningen vakant
1899-1912 Albert Fredrik Jacobsson
1912-1923 Wilhelm Theodor Ewert
1923-1948 Bernhard Lindberg
1949 Herbert Jacobsson 
1950-1960 Carl Axel Wållgren
1961-1969 Harry Lindberg
1969-1976 Stig Wiberg
1976-1979 Björn Köhler
1979-1984 Lennart Falk
1985-1989 Eric Ehrengren
1990-1993 Arne Arvidsson
1994-1999 Max Lotzke
2000-2003 Lars-Jonas Kjellberg
2004-2009 Carl Rosenblad
2010-2015 Leif Wadell
2015–  Göran Sjödell

Logens vapen och valspråk

Logens heraldiska vapen fastställdes den 17 december 1926 och visar mellan korsarmar fyra fält med lejonhuvud, kerubinhuvud, örnhuvud och oxhuvud. I mitten ett spegelvänt C omgivande en sköld med tre kronor under en arvfurstekrona. Logens valspråk är Constantia Duce Salus (Med ståndaktighet som ledare)

Logens lokaler

Logen disponerar egna rum i Frimuraresamhällets hus, Södra Hamngatan 31, Göteborg.