Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Har du grad III eller högre och behov av ett frimurarpass?

Lämna in eller skicka ett passfoto med uppgift om ditt namn till Sekreteraren i den loge du tillhör. Skriv även gärna ditt namn på baksidan av fotot.

Betala in 150 kr till Frimuraresamhällets plusgiro 4 54 00-9 med notering att det avser ett frimurarpass. Glöm inte ditt namn.

Skicka ett mail till sekreteraren i din loge och berätta att du satt in pengar för frimurarpass. Det tar en vecka till 10 dagar innan passet är klart. Det skickas hem till dig. Om du har frågor, kontakta din sekreterare.

Broderliga Hälsningar
Stefan Lyxell
Förste Översekreterare, GPL
Mobil: 070-171 05 68
Kansli: 031-780 31 43