Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Caritas i Göteborg

Den externa hjälpverksamheten i Göteborg handläggs av Frimurare Barnhusdirektionen, medan den interna hjälpverksamheten sköts av en lokal Caritasgrupp. Här kan du läsa om hur Caritasgruppen fungerar och hur du kommer i kontakt med den.

Caritas har bland annat som mål att alla bröder – oavsett ålder eller grad – ska ha möjlighet till fortsatt brödrakontakt då de av olika anledningar inte kan besöka loger eller brödraföreningar.

Då Caritasgruppen i Göteborg består av endast tio personer, är det omöjligt för oss att ensamma ha en övergripande kontakt med alla bröder i fördelningen. Av erfarenhet vet vi att det oftast är bröder med en hög ålder som tappar kontakten med vårt ordensliv. Kanske känner du en broder som tillhör dessa? I sådant fall vore vi tacksamma om du ville meddela oss hans namn och telefonnummer. Kontaktuppgifter finns här ›››

Här följer i punktform en kortfattad beskrivning av vår verksamhet:

• All insamling till Brödrahjälpen vid logesammankomsterna går oavkortat till Caritas kassa.
• Caritas har regelbunden kontakt med bröder som på grund av sjukdom eller ålder inte har möjlighet till att aktivt delta i ordenslivet.
• Caritas kan ge stöd till bröder som av en eller annan orsak har det svårt ekonomiskt.
• Allt som avhandlas inom Caritas omfattas av sträng sekretess.
• Caritas deltar – om så önskas – som Ordens representanter vid begravning av en avliden broder. Caritas kan då även ställa upp med bårtäcke och fana.
• Caritas hjälper – om så önskas – efterlevande med allt det praktiska i samband med att en broder avlidit.
• Caritas inbjuder anhöriga en gång om året till en minnesstund för bröder som avlidit under året.