Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Boktips från biblioteket i Göteborg

Vi på biblioteket har ambitionen att i biblioteket lägga ut ett antal titlar per termin av icke gradbunden litteratur. Dessa böcker kan bröder låna på sedvanligt sätt av amanuenser och arkivarier på bibliotekets ordinarie öppettider. Böckerna finns i den nya bokhyllan vid bibliotekets entré.

Nedan följer en lista över några av de böcker som vi valt att profilera.

”Under fyra sekel”

År 1954 gav S:t Johanneslogen Salomon à trois Serurres ut en minnesskrift i samband med sitt 200-årsjubileum. Denna har fått en mycket välskriven och läsvärd efterföljare, som ser 2004 års jubileumfestligheter retroperspektivt och som gör nedslag i logen under fyra sekel – från 1700-tal till 2000-tal. Boken skildrar platser, händelser med anknytning till Göteborgsfrimureriet och man hittar dessutom en lista på alla recipienter som inträtt i den Salomoniska logen Sà3S sedan 1954. Boken är lättläst och lättillgänglig och ger en väldigt intressant bild av det ”Götebosska Frimureriet”. Pether Ribbefors är en utmärkt redaktör. Tyvärr är boken är sedan ett tid slutsåld, men vi har tre exemplar i biblioteket.

”Frimurarnas Hus” 

Om byggnader och arkitekter i det svenska frimureriet. SFMO:s forskningsloge Carl Friedrich Eckleff har under ett antal år arbetat med ett projekt kring byggnader och arkitekter i det svenska frimureriet. Byggnadskonsten har spelat en viktig roll inom frimureriet och dess ritualer. Många svenska arkitekter och byggmästare ända från 1700-talet har varit engagerade antingen som frimurare själva eller entreprenörer vid byggande av lokaler för loger eller brödraföreningar.

”Tempelriddarna och korstågen till det heliga landet"

Tempelherreorden var medeltidens mest berömda riddarorden. Men vilka var egentligen tempelherrarna? Författaren Piers Paul Ried berättar om hur Tempelherreorden grundades, om hur de kämpade mot muslimerna i det Heliga Landet och om hur deras historia slutade med ett av alla tiders värsta justitiemord. Read ger en bred skildring av korstågen till det Heliga landet från 1000-talet till slutet av 1200-talet.

”Katedralernas Mysterium”

De stora gotiska katedralerna från medeltiden upphör aldrig att väcka nyfikenhet. Vad döljs egentligen bakom spetsbågarnas smäckra kurvor, vilka hemligheter skymtar i fasadernas utsmyckningar. Katedralernas mysterium (1926) är en av de stora alkemiska klassikerna. I sitt verk gör psudonymen Fulcanelli en läsning av gotikens bildvärld och medeltidens språk utifrån alkemins säregna ambitioner. Detta är den första svenska översättningen av Katedralernas Mysterium.

Vi skulle vara mycket tacksamma om några bröder kunde skriva en kortfattad recension av våra utvalda böcker. Om intresse finns kontakta biblioteket per e-post bibliotek.gpl@frimurarorden.se eller telefon 031-780 31 51.