Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Biblioteket i Göteborg

Här kan du ta del av information om Göteborgslogernas gemensamma bibliotek

Nya böcker på biblioteket

Biblioteket kommer att ha en regelbunden anskaffning av nya böcker framöver. Det senaste alstret kan man läsa om nedan.

Gud är ett verb” - Tankar om Gamla Testamentet och dess idéhistoria av Ola Wikander.

Den hebreiska bibeln, även känd som Gamla Testamentet, är en av de viktigaste grundtexterna i vår tids idéhistoria. Här möter vi tankar om nationalism, cynisk skepticism, messiansk och apokalyptisk framtidstro, lärd livsvisdom och brännande vacker poesi. Denna antika textsamling har haft en enorm inverkan på religion, kulturhistoria och politik i stora delar av världen. I essäsamlingen borstar religions- och språkvetaren Ola Wikander dammet av sidorna i GT och diskuterar gudasöner, superhjältar och vem som egentligen skrev Moseböckerna.

Vi har för närvarande ett (1) exemplar i biblioteket.

Biblioteksaftnar

Då och då under året inbjuder vi till biblioteksaftnar med intressanta teman. Närmare uppgifter om tema och tid kommer att lämnas i god tid innan nästa tillfälle.

Följande gäller för alla biblioteksaftnar:
• Valfri vårdad klädsel
• Förfriskningar finns i biblioteket
• Anmälan om deltagande till vår husfru Nancy på telefon 070-813 13 89 eller till intendent.gpl@frimurarorden.se

Samtalsaftnar för grad I till X

I visionen för biblioteket i Göteborg ingår att det skall vara ett nav för Den Konungsliga Konsten i fördelningen. Mot denna bakgrund kommer samtalsaftnar att äga rum i biblioteket och ledas därifrån med samverkan av fördelningens talmän.

Biblioteket med sina amanuenser bidrar med lokal, bokutlåning och inspiration i samtalen. Vi kan på så vis täcka varje grad under ett arbetsår, en grad per månad. Med detta kan vi uppnå följande:

1) Att ännu fler bröder kommer till biblioteket och får upptäcka vad som finns att förkovra sig i

2) Att vi ger samma möjlighet till upplevelse till alla bröder, i såväl Johannesskedet, Andreasskedet som Kapitlet.

Följande samtalsaftnar är inlagda i 2018 års arbetsordning:

Grad I - 17 januari
Grad II - 14  februari
Grad III - 14 mars
Grad IV-V - 11 april
Grad VI - 9 maj
Grad VII - 12 september
Grad VIII - 31 oktober
Grad IX - 14 november
Grad X - 5 december

Boktips

Vi har börjat att ge tips på bra läsning, särskilt med inriktning på vår nyinköpta litteratur. Av utrymmesskäl har vi lagt dessa boktips på en egen sida, vilken du kommer till genom att klicka här ›››

Biblioteket har följande ordinarie öppettider:

En välkommen nyhet är att vi även kommer att ha biblioteket öppet de onsdagskvällar som vi har kapitelloge. Detta betyder att biblioteket från 2014 är öppet samtliga logekvällar måndag till torsdag enligt nedan:

Måndag 17.30 – 19.30
Tisdag 17.30 – 19.30
Onsdag 17.15 – 18.20 (endast för bröder av lägst kvällens kapitelgrad)
Torsdag 17.15 – 18.20

Vision för frimurarbiblioteket i Göteborg

Först och främst vill vi att biblioteket skall vara en levande plats, en intellektuell och spirituell oas mitt i centrala Göteborg.

Biblioteket skall vara ett forum för kunskap och utbildning och skall upplevas som ett öppet bibliotek för alla i fördelningen och behöver därför kunna vara tillgängligt på logekvällar.

Biblioteket skall inte heller vara en tyst plats, utan en plats där man både kan läsa, föra lågmälda och trevliga samtal, möta likasinnade, diskutera litteratur eller delta i spännande föredrag. Du kommer även att kunna "slinka in" i dina vanliga civila kläder om du endast vill besöka biblioteket.

Så här fungerar biblioteket

• Nya studieplaner för gradlitteraturen har upprättats och finns på plats i biblioteket. Att läsa den gradbundna litteraturen är helt nödvändigt för att man skall kunna tillgodogöra sig innehållet i graderna.
• Systematiska inköp av ny och modern litteratur görs.
• Biblioteket är en social miljö att mötas i. Ett "ljudande" bibliotek, snarare än ett "tyst".
• Spännande föredrag, samtalsaftnar och musikaftnar kommer att arrangeras varje termin.

Kontakt

Alla frågor som gäller biblioteket och dess litteratur ställs till Frimuraresamhällets arkivarier på bibliotek.gpl@frimurarorden.se eller telefon 031-780 31 51.

biblioteksmall2013
1/1