Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Samtalsaftnar under höstterminen

Under år 2016 påbörjades, på initiativ av talmännen i tredje fördelningen, samtalsaftnar i respektive grad. Det framgångsrika arbetet fortsätter nu under hösten med kapitelgraderna.

Syftet med de gradbundna träffarna är att skapa engagemang, fördjupning och ett ökat intresse för vår orden och den konungsliga konsten.

Nästa samtalsafton, som behandlar grad VII och leds av broder Jan-Olof Bruhn, äger rum onsdagen den 13 september. 

Nytt för i år är att deltagande i ett gradbundet samtal räknas som besök i loge. Kom därför ihåg att ta med ditt medlemskort för att registrera ditt deltagande. 

Praktikaliteter: Bröder av aktuell grad och högre är välkomna. Vårdad klädsel med gradprydnader gäller. Vi samlas i biblioteket i Göteborg kl. 18:30 och håller på till kl. 20:00. De som så önskar erbjuds möjligheten till en brödramåltid på Golden Days efteråt. Anmälan bör ske till husfru Nancy på intendent.gpl@frimurarorden.se eller telefon 070-813 13 89.

Resterande sammankomster under vårterminen äger rum följande dagar:
• Grad VIII - torsdag 12 oktober med bröderna Henrik Westberg, Lennart Billberg och Jonas Blomster.
• Grad IV - onsdag 15 november med broder Ingvar Bengtsson.
• Grad X - onsdag 6 december med broder Patrik Berg.

Med vänliga och broderliga hälsningar

Bo Lextorp
Stewardsmästare i GPL
 

Reviderad: 2017-09-07