Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Samtalsafton grad X

Intresset för årets gradbundna samtalsaftnar i Göteborg har varit mycket stort. Det har vid varje tillfälle varit ca 25 bröder som samlats för diskussioner om respektive grad. Nu återstår en grad, nämligen grad X onsdag den 6/12 med broder Patrik Berg.

Sammankomsten börjar 18:30 med ett kortare anförande kring något intressant skede i respektive grad med efterföljande samtal. Vi avslutar 20:00 och för er som så önskar går vi till Golden Days för en pyttipanna. 

Klädsel: vårdad med gradband.
Anmälan: anmäl gärna till vår husfru Nancy 

Broderligen välkommen

Bo Lextorp
Stewardsmästare i GPL

Reviderad: 2017-11-13