Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Viktiga händelser under början av hösten 2018

Inledningen av hösten blir intensiv i 3:e fördelningen med ett antal högtidsdagar. Dessutom kommer det en föreställning av Anatomiska teatern i grad I. Här är lite kortfattad information om sept-okt.

25 september
• HD i Brf Västerhavet Kungsbacka grad I

Högtidslogen startar tisdagen den 25 september 2018 klockan 18.30 och bröderna är välkomna från klockan 17.30. Den nya adressen är Ordenshuset å Kabelgatan 9E, Kungsbacka. 
Anmälan görs senast fredagen den 21 september till cm.vhav@frimurarorden.se, ange namn, grad och inbetald avgift, samtidigt som avgiften för måltid (280 kr) och vin (30 kr/glas) inbetalas till Bg 5662-9652.

29 september
• HD och OM-installation i SAL Lejonet & Kronan Göteborg grad IV-V

Samling kl 15:00 i Frimurarhuset. Installation av ny OM kl 16:00 och brödramåltiden startar kl 18:30. 
Anmälan sker senast den 24 september till intendent Nancy på e-post intendent.gpl@frimurarorden.se eller per tel. 070-813 13 89. Inbetalning sker senast 24 september på Plusgiro 454 00-9. I samband med inbetalning ange namn, loge, grad samt HD LoK 2018.

2 oktober
• HD i Brf Den Slutna Kedjan Trollhättan
grad I

Information saknas för närvarande. Uppdatering kommer att ske.

6 oktober
• Anatomiska teatern Göteborg grad I

På ett unikt sätt får vi uppleva centrala moment ur I:a gradens ritual, varvade med förklaringar om symbolik, historik och filosofi.
Anmälan senast 1/10 till intendent.gpl@frimurarorden.se. Kostnaden är 270 kr inklusive middag & förfriskningar i paus. Det ksotar 50 kr med endast förfriskningar i paus.

13 oktober
• HD i Brf Adalvard Skara grad VII

”Invigningen” av kapitelbrödraföreningen den 13 oktober kommer att bli en extra festlig Högtidsdag med många inbjudna gäster från Ordens högsta ledning. Högtiden börjar kl 15:00 och samling sker från 14:00. Anmälan till måltiden på adal@frimurarorden.se. Betala in 450 kr eller 380 kr för alkoholfritt alternativ på plusgirokonto 34 89 15-0 eller swishkonto 070-541 39 39 senast den 7 oktober.

Reviderad: 2018-09-16