Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Föreläsningar i höst

I september öppnas en fin möjlighet att få kunskap och nya vinklingar på frimureriet genom föredrag i september. Notera gärna datumen i din kalender!

Frimureriska Forskargruppen i Göteborg (FFGG) anordnar i slutet av september två föreläsningar med den amerikanske frimuraren och forskaren Martin P. Starr. Föreläsningarna äger rum i Frimurarhuset måndagen den 25 och torsdagen den 28 september kl. 17.00, före kvällens loger. Utförligare information och presentation kommer att ges i nyhetsbrevet den 2 september.

Med tillönskan om en trevlig sommar!

Broderligen

Bo Claesson
Ordförande, FFGG
 

Reviderad: 2017-06-21