Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ändrad arbetsordning för Elisabeth

Bifogat finner du ny arbetsordning för SJL Elisabeth avseende hösten 2018. Den har fastställts av PM Göran Sjödell.

Skälet till den nya arbetsordningen är att vi vill undvika logekvällar då vi är ensamma i huset. Detta har med vår brödramåltid att göra då det av olika anledningar är ogynnsamt med få deltagare i måltiden.

Det kommer en omarbetad arbetsordning så småningom, men här publiceras Elisabeths nya arbetsprdning för hösten.

Augusti
• v34 Må 0820 Ämbetsmannamöte + Logeass,  klockan 18.30 
• v35 Må 0827 I Reception

September
v36 Må 0903 III Reception 
v37 Må 0910 II Reception 
v38 To 0920 I Reception 
v39 Må 0924 II Instruktion grad II

Oktober
v40 Må 1001 III Reception. Besök av Stormästaren El och D3FK 
v41 Ti 1009 I Reception 
v42 Må 1015 I Reception 
v44 Ti 1030 I Reception

November
v44 To 1101 III Reception 
v45 Må 1105 I Reception 
v46 To 1115 III Reception 
v47 Ti 1120 I Reception 
v48 Må 1126 I Reception 
v48 Ti 1127 III Reception

December
v50 Må 1210 I Reception och Julloge

Reviderad: 2018-07-09