Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Det händer i 3:e fördelningen

Vi har kommit en bra bit in på arbetsåret! Nu återstår delar av april samt maj med några olika sammankomster och speciella evenemang. Här följer vissa speciella händelser att notera.

Gradbundna samtal

Vi fortsätter under året med gradbundna samtal. De är mycket uppskattade och ger tillfälle till fördjupning och förståelse i aktuell grads innebörd. Under våren återstår följande tillfällen:

8/5 - Grad VI

Alla samtalsaftnar räknas som normala sammankomster, börjar kl 18:30 och avslutas med brödramåltid för de som önskar. Anmälan av sådan bör ske till husfrun Nancy. Närmare upplysning av respektive sammankomst och ledare ges i nyhetsbrev och särskilda påminnelser.

Vårkonsert 28 april

Denna söndag den 28 april kl 15:00 börjar vår traditionella vårkonsert i Pelarsalen logehuset Göteborg. Vi kan utlova musik av högsta klass med förtecken av glädje, ljus och värme. Det serveras förfriskningar i pausen.


Arbetsordningen 2019

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som två A4-ark med kalendarium, ett för vardera halvåret, och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på en tredje sida.
Hitta till filerna genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››