Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Anslag till medicinsk forskning

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse delade den 6 februari ut anslag till 10 forskare i frimurarhuset Göteborg.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg 6 februari fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 200 tkr. Professorerna Lars Gahnberg, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Ann Wennerberg, Henrik Zetterberg, Madeleine Zetterberg och docent Katarina Wilhelmson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

1/1

Gradbundna samtal under 1:a halvåret

De populära och så givande gradbundna samtalen fortsätter även detta år och glädjande nog kan jag meddela att alla vårens sammankomster redan är bokade. Notera alltså aktuella datum i din kalender.

Som vanligt är bröder med aktuell grad särskilt välkomna, men även bröder med högre grad är välkomna att delta.

Följande samtalsaftnar inför våren är inbokade: 

• Grad I den 17 januari med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad II den 14 februari med Håkan Djurberg
• Grad III den 14 mars med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad IV-V den 11 april med Nils Carlsson
• Grad VI den 9 maj med Henrik Westberg/LoK

Broderligen välkommen!

Bo Lextorp
 


Arbetsordningen 2018

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som ett A4-ark med ett komplett kalendarium för aktuellt halvår på ena sidan och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på andra sidan.
Hitta till filen genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››