Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Arbetsordningen 2018

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som ett A4-ark med ett komplett kalendarium för aktuellt halvår på ena sidan och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på andra sidan.
Hitta till filen genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››
 


Adventsgudstjänst 10 december

Vi firar adventsgudstjänst i frimurarhuset i Göteborg den andra söndagen i Advent, söndagen den 10 december 2017, kl 14.00.

Till gudstjänsten i Pelarsalen kan man ta med familj, vänner och bekanta och inte minst potentiella frimurare. 
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe i PM-salen. Kaffet kostar 70 kronor per person som betalas vid ankomsten. Ta gärna med jämna pengar. 

Anmäl dig senast torsdag den 7 december till vår husfru Nancy Pogorzelsky på intendent.gpl@frimurarorden.se eller telefon 070-813 13 89. Glöm inte att ange hur många ni blir. 

Robert Lorentzon
AT GPL


Samtalsafton grad X

Intresset för årets gradbundna samtalsaftnar i Göteborg har varit mycket stort. Det har vid varje tillfälle varit ca 25 bröder som samlats för diskussioner om respektive grad. Nu återstår en grad, nämligen grad X onsdag den 6/12 med broder Patrik Berg.

Sammankomsten börjar 18:30 med ett kortare anförande kring något intressant skede i respektive grad med efterföljande samtal. Vi avslutar 20:00 och för er som så önskar går vi till Golden Days för en pyttipanna. 

Klädsel: vårdad med gradband.
Anmälan: anmäl gärna till vår husfru Nancy 

Broderligen välkommen

Bo Lextorp
Stewardsmästare i GPL