Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlinge- och Medbröders afton 24 maj

En helt egen afton för de nya länkarna i vår brödrakedja vill vi erbjuda. Denna kväll är bara för bröder av grad I och grad II.

Som ny medlem i vår Orden kanske stegen är stapplande. Vad är Svenska Frimurare Orden? Vad handlar det egentligen om? Hur kan jag ta till mig allt som ges mig? Vad är själva grejen med grejen? Frågorna staplas på hög.

Dessa frågor och många fler vill vi hjälpa dig att få svar på. Vi erbjuder tre föredragshållare som samtliga inbjuder till dialog. Efter själva programmet bjuder Orden på en måltid med tillhörande bordsvatten eller lättöl.

Program
• Inledning                    Göran Sjödell, Provinsialmästare 
• SFMO – Vår Orden   Anders Wennergren, IX GPL 
• Vårt Ordenshus          Christian Thorén, X GPL
• Vår värdegrund          Göte Gabrielsson, X SPL


Anslag till medicinsk forskning

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse delade den 6 februari ut anslag till 10 forskare i frimurarhuset Göteborg.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg 6 februari fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 200 tkr. Professorerna Lars Gahnberg, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Ann Wennerberg, Henrik Zetterberg, Madeleine Zetterberg och docent Katarina Wilhelmson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

1/1

Gradbundna samtal under 1:a halvåret

De populära och så givande gradbundna samtalen fortsätter även detta år och glädjande nog kan jag meddela att alla vårens sammankomster redan är bokade. Notera alltså aktuella datum i din kalender.

Som vanligt är bröder med aktuell grad särskilt välkomna, men även bröder med högre grad är välkomna att delta.

Följande samtalsaftnar inför våren är inbokade: 

• Grad I den 17 januari med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad II den 14 februari med Håkan Djurberg
• Grad III den 14 mars med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad IV-V den 11 april med Nils Carlsson
• Grad VI den 9 maj med Henrik Westberg/LoK

Broderligen välkommen!

Bo Lextorp
 


Aktuellt från GPL  |  Nyhetsarkiv