Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
411 14 GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


7000:e logen

En liten blänkare om den minnesvärda kvällen hos Sà3S med recipient nr 7000.

Om du var med på kvällen den 14:e mars eller om du är intresserad av hur det såg ut då så rekommenderar jag ett besök på Sà3S hemsida, där man via en länk kan hitta ett antal bilder från denna jubileumskväll.

Hans Björkborg
Informationsansvarig 3:e fördelningen


Inbjudan till Rundabordssamtal

Brunch och samtal om temat "Varför är jag frimurare". Välkomna samtliga Johannesbröder i tredje fördelningen till ett avslappnat samtal lördagen den 25 mars kl 11-13 i vårt vackra ordenshus i Göteborg.

Passa på att träffa Johannesbröder från hela Västsverige och låt dig inspireras till nya infallsvinklar om vad det är som motiverar och lockar till ett livslångt engagemang och gemenskap inom vår Orden. Under samtalen kring runda åttamannabord avnjuter vi samtidigt en rejäl brunch. 

Vid varje bord sitter det med en moderator från utbildningsgruppen.

I ”halvtid” får vi ett litet föredrag om de äldre bröder som gått före oss och förärats med porträtt på väggarna i provinsialmästarsalen.

Faddrar får medfölja i Johannesbroderns sällskap. 

Anmäl dig och gärna din fadder till premiären av:
Brunch med rundabordssamtal

Med varma och broderliga hälsningar

Bo Lextorp
Stewardmästare i Göta Provinsialloge

Tid: Lördag 25 mars kl 11-13.
Plats: Ordenshuset i Göteborg, Södra Hamngatan 31.
Klädsel: Vårdad klädsel med murslev/gradband. (Ej mörk kostym).
Anmälan: Senast 17 mars till vår husfru Nancy på 070-813 13 89 måndag till fredag kl 11.00-13.00 eller via e-post till intendent.gpl@frimurarorden.se. Obs. endast bröder av grad I-III och deras faddrar.

Anmälan är giltig efter inbetalning av 150 kr för brunch på plusgiro 454 00-9 senast 17 mars. Antalet platser är begränsade.


Samtalsaftnar under vårterminen

Vi fortsätter under 2017 det framgångsrika arbetet med samtalsaftnar, som är ett viktigt led i att skapa engagemang, fördjupning och ett ökat intresse för vår orden och den konungsliga konsten.

Sammankomsterna med gradbundna samtal under 2017 följer samma turordning som förra året, vilket innebär att vi börjar med grad I och avslutar med grad X. Nytt för i år är att deltagande i ett gradbundet samtal räknas som ett besök i loge och du får alltså tillgodoräkna dig det under arbetsåret. Glöm inte att registrera dig!

De tre första gradbundna samtalsaftnarna har redan genomförts. Nästa, som handlar om grad IV-V, kommer onsdagen den 5 april. 

Praktikaliteter:
Bröder av aktuell grad och högre är välkomna. Vårdad klädsel med gradprydnader gäller. Vi samlas i biblioteket i Göteborg kl. 18:30 och håller på till kl. 20:00. De som så önskar erbjuds möjligheten till en brödramåltid på Golden Days efteråt. Anmälan bör ske till vår husfru Nancy på intendent.gpl@frimurarorden.se eller telefon 070-813 13 89.


Aktuellt från GPL  |  Nyhetsarkiv