3006
Frimurarklubben Bohuslän
Besöksadress:
Varierande platser i Bohuslän
Postadress:
c/o Peder Granlund, Hantverkargatan 4
467 40 GRÄSTORP

070-721 38 09
bohus@frimurarorden.se

Frimurarklubben Bohuslän

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimurarklubben Bohuslän

Här följer en kortfattad redogörelse för frimurarklubben Bohusläns arbete sedan starten år 2013. Klubben bedriver en blomstrande verksamhet och intresset för en frimurarklubb med sommarträffar i Bohuslän har visat sig vara stort.

Tankar om en Frimurarklubb i Bohuslän har funnits i många år. Det Frimureriska ankaret i Bohuslän har varit brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla.Från Strömstad är det 9 mil vilket har känts långt. Att starta en klubb och på det viset skapa ett underlag för utvecklande verksamhet hade varit ett första steg.
Fmk Bohuslän nuvarande skepnad skapades när Kjell Solefors och Stefan Frökärr träffades på Birger Jarls Högtidsdag i Skövde i november 2012.
Kjell som kommer från Uddevalla hade redan tankarna med sig och Stefan som hade önskemål om att träffa bröder med förankring i Bohuslän blandade sina ideér. Snart var arbetet med bildande av en Frimurarklubb i full gång.
Målet med klubben var att träffas två gånger per sommar någonstans i Bohuslän för att få se mer av vårt vackra landskap med Frimureriska förtecken. Vi ville också aktivera norska bröder, både de som vi visste hade sommarboende i Bohuslän och de bofasta på norska sidan.

Sommaren 2013 hade klubben sitt första möte på Resö. Då var endast bröder inbjudna men efter flera förfrågningar från bröderna om att få ta med sig sina fruar så ändrade vi snabbt inbjudan till träff nr två. Den förlades till Lysekil i Rotarys lokaler där vi efter lunch gick och besökte Laurinmuseét för att titta och även lyssna på tändkulemotorer.

Sommaren 2014 började vi i juni med en skärgårdstur med ”Nolhotten” från Hamburgsund och avslutade i juli med en utställning av Lars Lerin på Akvarellmuseét i Skärhamn.

Sommaren 2015 arrangerade vi i juni ett seminarium med tema Medlemsvård.
Platsen var Sven Lovéns marina centrum i Fiskebäckskil. OSM Anders Strömberg var gäst och inledde seminariet varefter bröderna arbetade i grupper. Till vår glädje hade det till denna träff kommit 11 bröder med fruar från Norge. Resultatet från seminariet presenteras separat men det kan nämnas att alla bröder var mycket engagerade och utbytet mellan norska och svenska bröder var stort.

Vid vårt andra möte i juli hade bröderna i St Magnus arrangerat en träff i Fredrikstad. Öystein Andersen och Stefan Frökärr hade haft kontakt under en stor del av året för att ta fram ideér om en träff. Resultatet blev en bussresa för oss svenskar och vi fick förutom en mycket trevlig lunch också en rundvandring i Frimurarhuset samt en guidning i byn. Vi förstod på guiden att svenskar inte alltid har varit välkomna hit!

Sommaren 2016 började på Tanums Gästgiveri. En verksamhet som har varit igång sedan 1600-talet utan avbrott! Efter en gemensam lunch gick färden till Hällevadsholm. På den här orten som ligger vid sidan om Bohusläns allfartsvägar ligger ett litet stenhuggeri som heter StoneZone. Det drivs av en holländare som heter Lukas Aron. Han är konstnär vilket vi under besöket fick ta del av. Alla gäster erbjöds att själva skapa något i hans workshop. Några lyckades och har säkert sin huggna sten på en hedersplats i hemmet.

Våra tankar kring hur vi kan utveckla samarbetet med Norge har fortsatt under vintern. Intresset är stort och vi ser att utbytet av tankar utvecklar verksamheten. Sommarens andra möte blev återigen i Fredrikstad där vi som alltid är varmt välkomna. St Magnus hade ordnat ett föredrag om flyktingtrafiken under II-världskriget vilket var mycket intressant att höra. Fastän det var 70 år sedan så känns allt igen genom dagens flyktingströmmar i världen. Efter föredraget fick vi en fantastisk möjlighet att se Fredrikstad från ett sjöperspektiv. Vi åkte runt med turbåtarna och fick bla gå iland och se deras gamla båtbyggeri.

Under de fyra år Frimurarklubben Bohuslän nu har funnits så har vi haft 230 besökande bröder och utöver det tillkommer familjemedlemmar.

Till sist vill jag tacka alla bröder som närvarat under åren och gjort klubben till var den nu är. Jag avgår nu i höst som ordförande för nya uppdrag inom Frimureriet och lämnar över klubban med varm hand till Peder Granlund.

Stefan Frökärr
Ordförande