Den Slutna Kedjan
3114
Den Slutna Kedjan
Besöksadress:
Odd Fellowgården, Strandgatan 18-20
TROLLHÄTTAN
Postadress:
c/o Jan Östlund, Vadarevägen 9
461 41 TROLLHÄTTAN

070-974 76 70
dsk@frimurarorden.se

Den Slutna Kedjan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Historisk Prolog

Under några år i mitten på 20-talet diskuterades frimurarbröder emellan frågan om möjligheten att få tillstånd en sammanslutning av frimurarbröder i Trollhättan för utbyte av tankar, meddelande av upplysning mm. Den 28 augusti 1928 utfärdades en kallelse till sammanträde å Stadshotellet i Trollhättan. Kallelsen vann livlig anklang och hörsammandes av 24 st bröder:

K. Edner, S. Daniell, K. Dahlgren, H. Dahlgren, A. Björkenstam, B. Unger, C. Nilsson, C. Gustavsson, E. Rhodin, K. Persson, F. Sjöholm, S. Landberg, B.  Trein, B. Sjölin, G-A Lundgren, G. Wassén, A. Schagerström, T. Linde, A. Berggren, B. Omnsell, H. Aronsson, R. Landberg, U. Ekman och E. Myrbäck.

Mötet enades om att tillsätta en kommitté bestående av den nyvalde ordförande K. Edner, Sekreterare G. Wassén och br S. Daniell för att föra frågan om en frimurareförening i Trollhättan vidare. Årsavgiften bestämdes till två kronor.

När ordf. K. Edner 1930 erinrade om br G. Wasséns bortgång, tillerkändes han vara initiativtagare till bildandet av Trollhättans frimurareförening.

Tillkomsten av Den Slutna Kedjan

I mer än 20 år hade bröderna varit aktiva när man den 22 oktober 1951 sände en skrivelse till Ordens Stormästare med anhållan om att få bilda en frimurarebrödraförening i Trollhättan.

Denna hemställan besvarades av Svenska Frimurareordens Stormästare och Högste Styresman Konung Gustaf VI Adolf. Svaret blev att frimurarebrödraföreningen i Trollhättan, enligt konstitutionspatentet den 6 juni 1952, fick namnet Den Slutna Kedjan. Den högt upplyste br stadsläkaren Magnus Fredrik Sjöblom fick förordnande att vara föreningens förste ordförande. Föreningens instiftande verkställdes den 4 oktober 1952 då stadsläkaren Magnus Fredrik Sjöblom installerade sig som ordförande.

Brödraföreningens ordförande

Stadsläkare Magnus Fredrik Sjöblom 1952-1962
Fabrikschef Allan Lund 1964-1974
Distriktsingenjör Ragnar Björkman 1974-1985
Ingenjör Sten Walex Karlsson 1985-1996
Distriktschef Rolf Örtenblad 1996-2002
Kurator Börje Lång 2002-2005
Röntgenassistent Jörgen Deckert 2005-2011
Civilekonom Rolf Elamsson 2011-