Den Gyllene Lågan
3054
Den Gyllene Lågan
Besöksadress:
Sandgärdsgatan 37
BORÅS
Postadress:
Torggatan 36, 1 tr
503 34 BORÅS

072-514 11 49
dgl@frimurarorden.se

Den Gyllene Lågan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Grundstenen till Den Gyllene Lågan lades den 14 april 1966 i och med beslutet att inge en ansökan till konungen om bildandet av en brödraförening.

Den andra byggstenen var den högtidliga invigningen den 2 november 1967 med 117 närvarande bröder. DGL:s förste ordförande Percy Thelin installerades och hälsades av R&K Erik Böttiger välkommen. Budskapet i Böttigers hälsning var att en ny länk tillskapats i allas vår gemensamma brödrakedja och att föreningsnamnet skulle bli en ledstjärna för det framtida arbetet.

Under flera ordföranden konsoliderades basen på Borås nya frimurarbyggnad genom träget arbete i S:t Andreasskedet. Inom skilda områden, som det rituella arbetet, musiken, reseverksamheten, festerna med damer och inte minst utvecklingsbenägenheten pekade färdriktningen hela tiden framåt. Propåer från GPL om att DGL skulle uppgraderas till fullständig S:t Andreasloge, men dåvarande ordföranden Anders Kjellgren nödgades vid ett OM/O- möte meddela att föreningen saknade resurser för ett sådant projekt.

Tanken på en loge istället för en brödraförening är i sig logisk, då Borås är den till folkmängden andra staden inom Tredje Fördelningen. Problemen gäller snarare tillgången på egna och lämpliga lokaler och därtill hörande ekonomi.

Men ytterligare byggstenar skulle tillkomma. Ordföranden Ulf Jogehed väckte på ett styrelsemöte den 3 oktober 1996 frågan om DGL skulle ansöka om att få arbeta även i kapitelgraderna VII och VIII. Med styrelsens godkännande och efter hörande av Provinsialmästaren Max Lotzke insändes ansökan till Logedirektorium varefter stormästaren Gustaf Piehl beviljade ansökan.

Diskussionerna i styrelsens arbetsgrupp för kapitelprojektet rörde sig oftast om rekvisita. Lågbudgetlinje eller en lösning som låg en riktig loge närmare var frågan. Den senare lösningen segrade. Stommen i arbetet i en brödraförening är ju goda och instruktiva föredrag. Vad kan då vara bättre än att på plats även erhålla en visuell upplevelse i samband med föredragen? Många inbjudna talare har vittnat om hur deras instruktioner underlättats genom den omfattande rekvisitan. Många var de bröder som ägnade mycken tid till ritningar och tillverkning av de rituella föremålen.

Med dessa ytterligare byggstenar till templet så har byggnaden börjat resa sig på höjden. I samband med DGL:s 35-årsjubileum 2002 tillkom en ytterligare sten nämligen grad IX. Vid invigningen besökte stormästaren Anders Fahlman Borås.

Ulf Jogehed

Jogehed, Pilgård, Kjellgren, Rehn
1/1