3016
Den Flammande Stjärnan
Besöksadress:
Varierande platser i Trestad
Postadress:
c/o Wahlén, Styvergränd 3
451 73 UDDEVALLA

076-635 25 93
per.wahlen58@gmail.com

Den Flammande Stjärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Efter mer än hundra år lever frimureriet i Uddevalla vidare

I början av 1900-talet fanns i Uddevalla cirka 40-talet frimurare. Många visste om varandra, men det fanns ingen fast organisation i form av en loge eller brödraförening. Vid Kungl. Bohusläns regemente verkade vid denna tid regementsläkaren Idolf Rosengren, en man med stor kraft och resning och med ett levande intresse för Den Konungsliga Konsten.

I början av februari månad år 1911 inbjöd Idolf Rosengren tvenne likasinnade frimurarebröder, bankdirektör John Bark och distriktslantmätare Bror Lundholm, till ett möte på Grand Hotell på Drottninggatan i Uddevalla. Man beslöt att genom pressen försöka komma i förbindelse med andra frimurarebröder i Uddevalla den 18 februari samma år.

Att det fanns ett levande intresse för bildandet av en frimurareförening förstår vi till fullo när vi läser protokollet av den 18 februari 1911 vilket vi måste anse vara det första dokumentet rörande "Den Flammande Stjärnan".

I mars 1912 bestämdes att föreningens namn skulle vara "Den Flammande Stjärnan" och samma dag insändes till IX Frimurarprovinsens Högste Styresman, Hans Maj:t Konung Gustaf V, en formell ansökan om att få bilda en brödraförening. I slutat av december 1912 kunde ordföranden lämna det glädjande budskapet att Konungen fastställt stadgar för föreningen.

19 mars 1913 var en stor dag för Den Flammande Stjärnan. Då konstituerades brödraföreningen i närvaro av Provinsialmästarens representant.

Den 16 mars 2013 firande brödraföreningen Den Flammande Stjärnan sitt hundraårsjubileum, vilket började i Uddevalla kyrka med gudstjänst ledd av kyrkoherde Jonny Hagberg. Brödraföreningens dåvarande ordförande, överstelöjtnanten Håkan Lindgren, orienterade om de gångna årens händelser och stipendium delades ut till Kvinnojouren, Kaprifolen i Uddevalla samt Barn- och ungdomsavdelningen på Uddevalla Sjukhus.

Den 31 december 2015 avslutade brödraföreningen Den Flammande Stjärnan sin mer än sekelgamla verksamhet. Men intresset för frimurerisk verksamhet i Uddevalla fanns kvar – den 1 januari 2016 fortsatte verksamheten i form av en frimurarklubb med samma namn under ledning av personalutvecklaren Per Wahlén, som blev dess förste ordförande.